Fiche ‘Richtlijn minimumniveau aan belastingheffing’ aangeboden aan de Tweede Kamer

Op 28 januari 2022 heeft de Minister van Buitenlandse Zaken het fiche ‘Richtlijn minimumniveau aan belastingheffing’ aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Dit fiche betreft het EU Richtlijnvoorstel om een wereldwijd minimumniveau aan belastingheffing voor multinationals in de Europese Unie (EU) te waarborgen. Hierbij attenderen wij u op dit fiche. Overigens zijn door de minister van Financiën bij brief van 17 januari 2022 vragen beantwoord die de vaste commissie ...
LEES VERDER

Europese Commissie stelt voor een einde te stellen aan het misbruik van lege entiteiten voor belastingdoeleinden binnen de EU (voorstel EU-richtlijn)

Op woensdag 22 december 2021 heeft de Europese Commissie een belangrijk initiatief gepresenteerd om het misbruik van lege entiteiten voor oneigenlijke belastingdoeleinden te bestrijden. Het voorstel moet ervoor zorgen dat entiteiten in de Europese Unie die geen of minimale economische activiteiten ontplooien, niet in aanmerking komen voor belastingvoordelen en geen financiële lasten voor de belastingbetaler met zich meebrengen. Dit zal ook het gelijke speelveld waarborgen voor de overgrote meerderheid van ...
LEES VERDER

Europese Commissie stelt snelle omzetting van de internationale overeenkomst inzake minimumbelasting van multinationals voor (voorstel EU-richtlijn)

Op woensdag 22 december 2021 heeft de Europese Commissie een richtlijn voorgesteld die voorziet in een minimaal effectief belastingtarief voor de mondiale activiteiten van grote multinationale groepen. Hiermee realiseert de EU haar belofte om als eerste zeer snel werk te maken van de uitvoering van het recente historische mondiale akkoord over belastinghervorming, dat gericht is op eerlijkheid, transparantie en stabiliteit in het internationale kader voor de vennootschapsbelasting. Dit is bekendgemaakt ...
LEES VERDER

OECD releases Pillar Two model rules for domestic implementation of 15% global minimum tax

Monday December 20th, 2021, the OECD published detailed rules to assist in the implementation of a landmark reform to the international tax system, which will ensure Multinational Enterprises (MNEs) will be subject to a minimum 15% tax rate from 2023. This has been announced on 20 December 2021 with a news release on the website of the OECD. Furthermore from the news release. The Pillar Two model rules provide governments ...
LEES VERDER

Regeerprogramma 2021-2025 getekend – belastingaangelegenheden uitgelicht (Aruba)

Op maandag 22 november 2021 is het Regeerprogramma 2021-2025 (Programa di Gobernacion 2021-2025) van het Kabinet Wever-Croes II getekend door de leden van het kabinet. Het Regeerprogramma heeft als thema: “Aruba mester di nos tur!”. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de algemene website van de overheid (klik hier voor de Papiamentstalige versie). Klik hier voor een [externe!] link  naar het Regeerprogramma op isuu.com. Met dit document geven de ministers ...
LEES VERDER

Beantwoording kamervragen naar aanleiding van het BNC fiche over Belastingheffing van ondernemingen in de 21ste eeuw. Tevens reactie op het verzoek om een (eventuele) reactie van het kabinet met de Kamer te delen op de openbare raadpleging door de Europese Commissie inzake bestrijding van het gebruik van brievenbusmaatschappijen en constructies voor belastingdoeleinden

Bij brief d.d. 12 november 2021 heeft de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) de beantwoording toegestuurd op de vragen die de Tweede Kamer heeft gesteld naar aanleiding van het BNC fiche over belastingheffing van ondernemingen in de 21ste eeuw (kamerstuk 22 112, 3148). Tevens reageert hij in de brief op het verzoek om een (eventuele) reactie van het kabinet met uw Kamer te delen op de openbare raadpleging door ...
LEES VERDER

Europees Parlement geeft definitief groen licht voor nieuwe regels om belastingontwijking tegen te gaan: grote multinationals moeten bekend gaan maken hoeveel belasting zij betalen in EU-landen en in landen die op de EU-lijst van niet-coöperatieve jurisdicties staan

Het Europees Parlement (EP) heeft gisteren definitief groen licht gegeven voor nieuwe regels om belastingontwijking tegen te gaan. Grote multinationals moeten bekendmaken hoeveel belastingen zij in elk EU-land betalen en in landen die op de EU-lijst van niet-coöperatieve jurisdicties [externe link] staan. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht [externe link] op de website van het EP. Met de goedkeuring van deze wetgeving (een Europese Richtlijn) op donderdag 12 november 2021, sloot ...
LEES VERDER

Ontwerpbegroting 2022 in laatste fase van voorbereiding, parlementaire behandeling op z’n vroegst in januari 2022 (Aruba)

De ontwerpbegroting voor het Land Aruba voor het jaar 2022 is in de laatste fase van voorbereiding, zo is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de overheid van Aruba. Ook is hierover een artikel geplaatst in de IslaOnline-Noticia di Gobierno van dinsdag 28 september 2021 (blz. 6): “Minister Xiomara Maduro ta informa: presupuesto 2022 ta den fase final di preparacion”. Nu de ministers van kabinet Wever-Croes II zijn ...
LEES VERDER

Ministers Kabinet Wever-Croes II beëdigd. Minister Xiomara Maduro blijft op post Financiën (Aruba)

Op het Kabinet van de Gouverneur van Aruba vond op maandagochtend 20 september 2021 de ondertekening en contrasignering plaats van de ontslaglandsbesluiten van de aftredende ministers en van de benoemingslandsbesluiten van de aantredende ministers. Dit gebeurde door de waarnemend Gouverneur van Aruba, Hare Excellentie Yvonne Laclé-Dirksz, en de uitgaand en inkomend Minister-President, mevrouw Evelyn Wever-Croes. Vervolgens hebben de ministers van het nieuwe kabinet Wever-Croes II in de middag van 20 ...
LEES VERDER

Ontwerpbegroting 2022 gepresenteerd aan beoogde ministersploeg kabinet Wever-Croes II (Aruba)

De Minister van Financiën en de Directie van Financiën hebben deze week de ontwerpbegroting voor het dienstjaar 2022 gepresenteerd aan de beoogde ministers van het kabinet Wever-Croes II. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de overheid van Aruba. Het wordt derhalve aan het nieuwe kabinet overgelaten om de ontwerpbegroting voor 2022 aan het parlement aan te bieden. Tijdens deze bijeenkomst werd een overzicht gepresenteerd van het ...
LEES VERDER

Regeerakkoord 2021-2025 tussen partijen MEP en RAIZ: belastinghervorming met verschuiving van directe belastingen naar indirecte belastingen (Aruba)

Op donderdag 19 augustus 2021 hebben de politieke partijen MEP en RAIZ te San Nicolas een regeerakkoord getekend voor de regeerperiode 2021-2025. In het regeerakkoord wordt speciale aandacht gegeven aan integriteit en deugdelijk bestuur, sociaal recht, ouderen-, kinderen-, en jeugdzorg, overheidsfinanciën, economie, justitie, veiligheid en bescherming, infrastructuur en duurzame ontwikkeling, onderwijs, cultuur en sport, duurzame medische zorg, koninkrijksrelaties en geschillenregeling. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van ...
LEES VERDER

Essaybundel Tax Governance Code gepubliceerd: Tax governance, maatschappelijke verantwoordelijkheid en ethiek. Tijd voor een code? (Nederland)

Het Nederlandse ministerie van Financiën heeft op vrijdag 18 december 2020 de essaybundel ‘Tax Governance, maatschappelijke verantwoordelijkheid en ethiek. Tijd voor een code?’ gepubliceerd. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl. Het ministerie van Financiën wil met behulp van deze essaybundel de dialoog over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van belastingplichtigen en adviseurs in relatie tot belastingontwijking, verder op gang brengen. Dit betekent bijvoorbeeld eenduidige codes en regels voor ethisch handelen voor ...
LEES VERDER