SZV roept met succes actio Pauliana in. Verzet tegen uitwinning na beslag op auto en inventaris voor door een derde onbetaald gelaten aanslagen sociale verzekeringen door het Gerecht ongegrond verklaard, executie moet gedoogd worden

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak op het gebied van het invorderingsrecht is het volgende aan de orde. Een in Nevis gevestigde rechtspersoon, eiseres in deze zaak, is eigenaar van een auto (een Jeep Wrangler) die zij gekocht heeft van een te Sint Maarten gevestigde rechtspersoon (“Gedaagde 3” in deze zaak). Zij verhuurt de auto aan Gedaagde 3 en zij heeft de koopsom voor de auto verrekend met de ...
LEES VERDER

Eigendomsaanspraken ten aanzien van de wegens een belastingschuld van een derde beslagen zaken in kort geding niet aannemelijk gemaakt. Voorts: rollend en rijdend materieel ook onder de Belastingwet BES geen bodemzaken

Samenvatting zaak In deze Bonairiaanse civielrechtelijke zaak op het gebied van het fiscale invorderingsrecht is het volgende aan de orde. Door de Ontvanger der Belastingen is op grond van de artikelen 8:49 en 8:56 Belastingwet BES executoriaal (bodem)beslag gelegd ten laste van een belastingschuldige op roerende zaken die zich bevonden op diens percelen te Bonaire. De Ontvanger heeft aangekondigd tot openbare verkoop van de beslagen zaken over te gaan. Eiseres ...
LEES VERDER

Financiële Management Rapportage maart 2019 en Uitvoeringsrapportage eerste kwartaal 2019, met overzicht belastingontvangsten, prognoses en stand van zaken versterking financieel beheer (Curaçao)

Bij brief van 27 mei 2019 heeft de Minister van Financiën de Financiële Management Rapportage (FMR) over de maand maart 2019 inclusief de uitvoeringsrapportage (UR) over het eerste kwartaal 2019 aan de Staten van Curaçao aangeboden. De Gewone Dienst tot en met de verslagperiode voor het actuele dienstjaar 2019 sluit (voorlopig) met een voordelig saldo van Nafl. 65,2 mln (prognose was Nafl. 66,8 mln). De aangegane verplichtingen welke nog moeten ...
LEES VERDER

Verzet tegen dwangschrift Ontvanger in hoger beroep niet-ontvankelijk omdat niet is voldaan aan het consignatievereiste

Samenvatting zaak Kort samengevat vordert Appellant in dit geding om de Ontvanger van het land Curaçao (hierna: de Ontvanger) te bevelen de beslaglegging op zijn auto op te heffen, de inhouding op zijn pensioen stop te zetten en de ingehouden pensioengelden te restitueren en de Ontvanger te verbieden verdere invorderingsmaatregelen te treffen. Aan deze vordering heeft Appellant ten grondslag gelegd dat het recht tot invorderen van de aanslagen inkomstenbelasting en ...
LEES VERDER

Reactie Minister op verzoek Statenlid Cordoba om een “periodo di grasia” van 2 jaar voor families die hun werk hebben verloren

Bij brief van 22 oktober 2018 heeft de Minister van Financiën aan de Staten zijn beantwoording doen toekomen van de brief van 3 september 2018 van het Statenlid J.L. Córdoba met als onderwerp: “Petishon pa periodo di grasia”. In de brief van 3 september 2018 aan de Minister van Financiën van Curaçao verzocht het Statenlid de Minister om een “periodo di grasia” van twee jaar in te stellen voor families ...
LEES VERDER

Verzoek Statenlid Cordoba om een “periodo di grasia” van 2 jaar voor families die hun werk hebben verloren

In een brief van 3 september 2018 aan de Minister van Financiën van Curaçao vraagt het Statenlid de heer Jaime Cordoba aan de Minister om een “periodo di grasia” van twee jaar in te stellen voor families die hun werk hebben verloren en die als gevolg daarvan hun belangrijkste bezittingen zullen verliezen omdat de bank daar als financier beslag op kan leggen. De heer Cordoba geeft in zijn brief niet ...
LEES VERDER