Financiële Management Rapportage maart 2019 en Uitvoeringsrapportage eerste kwartaal 2019, met overzicht belastingontvangsten, prognoses en stand van zaken versterking financieel beheer (Curaçao)

Bij brief van 27 mei 2019 heeft de Minister van Financiën de Financiële Management Rapportage (FMR) over de maand maart 2019 inclusief de uitvoeringsrapportage (UR) over het eerste kwartaal 2019 aan de Staten van Curaçao aangeboden. De Gewone Dienst tot en met de verslagperiode voor het actuele dienstjaar 2019 sluit (voorlopig) met een voordelig saldo ...
LEES VERDER

Verzet tegen dwangschrift Ontvanger in hoger beroep niet-ontvankelijk omdat niet is voldaan aan het consignatievereiste

Samenvatting zaak Kort samengevat vordert Appellant in dit geding om de Ontvanger van het land Curaçao (hierna: de Ontvanger) te bevelen de beslaglegging op zijn auto op te heffen, de inhouding op zijn pensioen stop te zetten en de ingehouden pensioengelden te restitueren en de Ontvanger te verbieden verdere invorderingsmaatregelen te treffen. Aan deze vordering ...
LEES VERDER

Reactie Minister op verzoek Statenlid Cordoba om een “periodo di grasia” van 2 jaar voor families die hun werk hebben verloren

Bij brief van 22 oktober 2018 heeft de Minister van Financiën aan de Staten zijn beantwoording doen toekomen van de brief van 3 september 2018 van het Statenlid J.L. Córdoba met als onderwerp: “Petishon pa periodo di grasia”. In de brief van 3 september 2018 aan de Minister van Financiën van Curaçao verzocht het Statenlid ...
LEES VERDER

Verzoek Statenlid Cordoba om een “periodo di grasia” van 2 jaar voor families die hun werk hebben verloren

In een brief van 3 september 2018 aan de Minister van Financiën van Curaçao vraagt het Statenlid de heer Jaime Cordoba aan de Minister om een “periodo di grasia” van twee jaar in te stellen voor families die hun werk hebben verloren en die als gevolg daarvan hun belangrijkste bezittingen zullen verliezen omdat de bank ...
LEES VERDER