Douaneverdrag met Thailand zal op 1 juni 2020 in werking treden en van toepassing zijn op alle delen van het Koninkrijk

De bepalingen van het op 27 september 2018 te Bangkok tot stand gekomen verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Thailand inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken (Trb. 2018, 177) (hierna: het Verdrag) zullen ingevolge artikel 19 op 1 juni 2020 in werking treden. De stilzwijgende goedkeuring van het Verdrag door de Staten-Generaal is verleend op 25 februari 2019. Dit is bekendgemaakt in het Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden ...
LEES VERDER

Lijst van vragen en antwoorden over douaneverdrag met Costa Rica (van toepassing op alle Koninkrijksdelen)

Op 18 februari 2019 is door de voorzitter van de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer de Lijst van vragen en antwoorden over het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Costa Rica inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken (San José, 18 juni 2018; Kamerstuk 35082 (R2112)-1) vastgesteld. Bij brief van 31 oktober 2018 werd door de Minister van Buitenlandse Zaken het op 18 juni 2018 ...
LEES VERDER

Douaneverdrag met Thailand ter stilzwijgende goedkeuring overgelegd aan Staten-Generaal. Zal van toepassing zijn op alle delen van het Koninkrijk

Bij brief van 9 januari 2019 heeft de minister van Buitenlandse Zaken het op 27 september 2018 te Bangkok tot stand gekomen verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Thailand inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken (Trb. 2018, 177) (hierna: het Verdrag) ter stilzwijgende goedkeuring overgelegd aan de Staten-Generaal. Bij de brief is een toelichtende nota gevoegd. Het Verdrag geldt, wat Nederland betreft, voor het gehele Koninkrijk. Aan ...
LEES VERDER

Douaneverdrag met Costa Rica ter stilzwijgende goedkeuring naar parlement: van toepassing op alle Koninkrijksdelen

Bij brief van 31 oktober 2018 aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft de Minister van Buitenlandse Zaken het op 18 juni 2018 te San Jose tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Costa Rica inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken (Trb. 2018, 87) (hierna: het Verdrag) ter stilzwijgende goedkeuring overgelegd, met een toelichtende nota. Bij brief van ...
LEES VERDER

Verdrag met Thailand inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken getekend. Zal van toepassing zijn op alle delen van het Koninkrijk

Op 27 september 2018 is te Bangkok het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Thailand inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken getekend (hierna: het Verdrag). Het Verdrag is uitgegeven in het Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden van 12 oktober 2018, jaargang 2018, nr. 177 (Trb. 2018, 177). Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, is het Verdrag van toepassing op zijn grondgebied in Europa en het Caribisch ...
LEES VERDER

Douaneverdrag met Costa Rica getekend: van toepassing op alle Koninkrijksdelen

Op 18 juni 2018 is tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Costa Rica een verdrag getekend inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken: het “Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Costa Rica inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken”, San José, 18 juni 2018 (hierna: het Verdrag). Het Verdrag is op 3 juli 2018 gepubliceerd in het Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2018, nr. 87, Trb ...
LEES VERDER