Verzamelwet SZW 2019 in Staatsblad. Onder meer wijzigingen in de AOV, AWW, OV en ZV van de BES met betrekking tot bezwaar en beroep

Op 22 november 2018 is de Wet van 17 oktober 2018 tot wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsmede enkele wetten van andere ministeries (Verzamelwet SZW 2019), uitgegeven en geplaatst in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2018, nr. 424 (Stb. 2018, 424). De Verzamelwet SZW 2019 ...
LEES VERDER

Voor vaststelling van de kosten in de beroepsfase – proceskostenvergoeding – aansluiting gezocht bij het Besluit proceskosten bestuursrecht

Samenvatting zaak Proceskostenvergoeding van de bezwaarfase en de beroepsfase. De regels over de kosten en de wijze van de berekening van de hoogte daarvan, zoals is bedoeld in het tweede lid van artikel 15 Landsverordening op het beroep in belastingzaken zijn nog niet vastgesteld. Voor de vaststelling van de kosten in de beroepsfase is aansluiting ...
LEES VERDER