Toelichting Ministerie van Financiën & Planning bij latere invoering BTW (Suriname)

Onlangs is de ontwerpwet Belasting over de Toegevoegde Waarde 2022 aangeboden aan De Nationale Assemblée (DNA). Wij rapporteerden daarover met een artikel in het CFN van 15 juni 2022. Aanvankelijk was het de bedoeling van de regering dat de BTW per 1 juli 2022 zou worden ingevoerd, maar bij het aanbieden van de ontwerpwet werd duidelijk dat de beoogde invoeringsdatum nu is gesteld op 1 januari 2023. Een uitstel van ...
LEES VERDER

Ontwerpwet Belasting over de Toegevoegde Waarde 2022 (Suriname)

Bij brief van 6 juni 2022 is de ontwerpwet houdende vervanging van de bestaande omzetbelasting door een omzetbelasting volgens een stelsel van heffing over de toegevoegde waarde (Wet Belasting over de Toegevoegde Waarde 2022) door de President van Suriname aangeboden aan De Nationale Assemblée (DNA) (ter griffie van DNA ingeboekt met dagtekening 7 juni 2022). Morgen, donderdag 16 juni 2022, zal tijdens een commissievergadering over deze ontwerpwet een presentatie worden ...
LEES VERDER

Vandaag bespreking met de commissie van rapporteurs van DNA over de ontwerpwet belasting over de toegevoegde waarde (btw) (Suriname)

Vandaag, vrijdag 10 juni 2022, vindt een bespreking plaats met de commissie van rapporteurs van de vaste commissie financiën en planning van de Nationale Assemblée (DNA) over de ontwerpwet houdende vervanging van de bestaande omzetbelasting door een omzetbelasting volgens een stelsel van heffing over de toegevoegde waarde (Wet Belasting over de Toegevoegde Waarde 2022). Daarbij zal door deskundigen van Financiën en Planning een presentatie worden gegeven, zo blijkt uit de ...
LEES VERDER

Rapport “Samen verder bouwen aan welvaart en welzijn”. Beleidsresultaten van de regering van de afgelopen twee jaar: belastingaangelegenheden uitgelicht (Suriname)

Op woensdag 25 mei 2022 is het rapport (document) “Samen verder bouwen aan welvaart en welzijn” door de commissie die daaraan gewerkt heeft overhandigd aan president Santokhi van Suriname. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van De Boodschap, de nieuwsberichtenpagina van de Communicatie Dienst Suriname (CDS). In het document, dat is samengesteld door het Kabinet van de President, wordt verslag gedaan van de beleidsresultaten van de regering ...
LEES VERDER

Conceptwet belasting over de toegevoegde waarde 2022 aangenomen door de regeringsraad (Suriname)

Op vrijdag 8 april is de conceptwet voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde (BTW) 2022 aangenomen door de regeringsraad van Suriname. Dit is op 8 april 2022 bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van De Boodschap, de nieuwsberichtenpagina van de Communicatie Dienst Suriname (CDS). Nu de regeringsraad de conceptwet heeft aangenomen, zullen de vervolgstappen in het proces worden doorlopen. De volgende stap is het maatschappijbreed voeren van consultatiegesprekken ...
LEES VERDER

Verbeterde dienstverlening prioriteit in hervormingstraject Belastingdienst (Suriname)

De vorig jaar aangekondigde hervorming van de Belastingdienst Suriname vordert en er worden elke dag stappen gezet richting de nieuwe Belastingdienst. Een belangrijk onderdeel hiervan is de verbetering van de dienstverlening. Er zijn projecten in voorbereiding die binnen de komende zes maanden merkbaar zullen zijn voor de gemeenschap. Hierover zal regelmatig en op verschillende manieren gecommuniceerd worden. Dit is op 3 maart 2022 bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website ...
LEES VERDER

Beleidsplan 2022 van het Ministerie van Financiën en Planning: onder meer over transformatie belastingen en invoering BTW (Suriname)

Op 2 maart 2022 is het Beleidsplan 2022 van het Ministerie van Financiën en Planning van Suriname (februari 2022) gepubliceerd op de website van het Ministerie. Het thema van het beleidsplan is: ‘Uitvoering van de prioriteringen op basis van het Herstelplan en het IMF-programma’. In dit Beleidsplan 2022 zijn met name die maatregelen beschreven waar het Ministerie direct verantwoordelijk voor is en welke geprioriteerd zijn om in 2022 opgepakt te ...
LEES VERDER

Minister benadrukt dat de regering er alles aan doet om de BTW in juli in te voeren (Suriname)

De minister van Financiën en Planning van Suriname heeft tijdens een regeringspersconferentie op vrijdag 11 februari 2022 benadrukt dat de regering er alles aan doet om de belasting toegevoegde waarde (btw) in juli in te voeren. “Ik houd nog vast aan 1 juli, omdat ik daar nog geloof in heb. Er wordt hard aan getrokken om de invoering van de btw ingaande 1 juli mogelijk te maken”, merkt de bewindsman ...
LEES VERDER

Fiscaal jurist Rijger in De Boodschap: “Btw belangrijk middel om overheidsfinanciën beter te organiseren” (Suriname)

De belasting toegevoegde waarde (btw) is een belangrijk middel om de overheidsfinanciën beter te organiseren. Dit zegt fiscaal jurist Roy Rijger in een artikel in “De Boodschap” (de nieuwsberichtenpagina van de Communicatie Dienst Suriname - CDS). Op woensdag 26 januari 2022 is een presentatie voor de regeringsraad gehouden over de invoering van de btw als consumentenbelasting. Aan de regering werd een update geven over de stand van zaken rond de ...
LEES VERDER

Directeur der Belastingen in video op fb-pagina belastingdienst aan het woord over belastingen (Suriname)

Op de facebookpagina van de belastingdienst van Suriname is een interview geplaatst met de Directeur der belastingen van Suriname, de heer Kalaykhan, waarin hij uitleg geeft over diverse belastingaspecten en –ontwikkelingen, waaronder de beoogde invoering van de belasting toegevoegde waarde (BTW). Klik hier om direct naar de video op de facebookpagina van de belastingdienst te gaan. CFN-artikelnummer 20211231-8 BRONDOCUMENT (link naar de post op de fb-pagina van de belastingdienst van ...
LEES VERDER