Bekendmaking belastingdienst over aanpassingen naar digitale correspondentie (Aruba)

In verband met de gevolgen van de coronacrisis is de belastingdienst van Aruba (Departamento di Impuesto) momenteel bezig zijn werkzaamheden zoveel mogelijk om te zetten naar een digitale werkwijze waarbij correspondentie op digitale wijze kan worden ingediend en ontvangen. De werkzaamheden zijn evenwel nog niet helemaal afgerond, maar de verwachting is dat de aanpassingen aan het digitale systeem binnen enkele dagen zullen zijn afgerond. Dit heeft de belastingdienst bekendgemaakt met ...
LEES VERDER

SZV announces adjusted procedures and contact options for SZV services, inter alia for employers premiums declarations, payments and objections (Sint Maarten)

The SZV Social & Health Insurances (Uitvoeringsorgaan Sociale en Ziektekosten Verzekeringen) has announced adjusted procedures and contact options for SZV services. The adjusted procedures also concern the declaration and payment by employers of social premiums. With respect to the payment of cessantia, health and social premiums, click here to go directly to the relevant information page on the website of the SZV. For requests and inquiries regarding company registration, click ...
LEES VERDER

SZV offices temporarily closed up to April 3rd, online and phone services only (Sint Maarten)

The SZV Social & Health Insurances (Uitvoeringsorgaan Sociale en Ziektekosten Verzekeringen) has announced precautionary measures that have been put in place to contribute to the safety and wellbeing of its staff, customers, visitors and the community of Sint Maarten in light of the ongoing global Coronavirus (COVID-19) pandemic. Click here for the news item on the website of the SZV. The SZV offices are temporarily closed up to April 3 ...
LEES VERDER

Tijdelijke maatregelen SVB in verband met het coronavirus (Curaçao)

Ter beperking van mogelijke verspreiding van het coronavirus (Covid-19) is de Sociale Verzekeringsbank van Curaçao (SVB) genoodzaakt om maatregelen te nemen om fysiek contact tussen mensen zo veel mogelijk te beperken. In dit kader heeft de SVB besloten om met ingang van 16 maart 2020 de tijdelijke maatregelen te nemen. Dit is bekendgemaakt op de website van de SVB (klik hier om naar het pdf-document op de website van de ...
LEES VERDER

Aangepaste dienstverlening Ontvanger in verband met het coronavirus (Curaçao)

In het kader van voorzorgsmaatregelen tegen het coronavirus (Covid-19) is de dienstverlening van de Ontvanger aangepast. Dit is bekendgemaakt op de website van het Ministerie van Financiën. Dit is bekendgemaakt op de website van het Ministerie van Financiën. Ook zijn hierover inmiddels bekendmakingen geplaatst op de website van de belastingdienst (www.belastingdienst.cw): klik hier (Nederlands) en hier (Papiaments) om naar de betreffende documenten (pdf’s) op website van de belastingdienst te gaan. Kort ...
LEES VERDER

Aangepaste dienstverlening Douane in verband met het coronavirus (Curaçao)

In het kader van voorzorgsmaatregelen tegen het coronavirus (Covid-19) is de dienstverlening van de Douane aangepast. Dit is bekendgemaakt op de website van het Ministerie van Financiën. Kort samengevat houdt de aangepaste dienstverlening het volgende in. Degenen die ziek zijn of symptomen van griep hebben (zoals hoesten, niezen en/of koorts) en zij die in isolatie zijn geweest wegens een buitenlandse reis worden dringend verzocht de kantoren van de Douane niet ...
LEES VERDER

Aangepaste dienstverlening Inspectie der Belastingen in verband met het coronavirus (Curaçao)

In het kader van voorzorgsmaatregelen tegen het coronavirus (Covid-19) is de dienstverlening van de Inspectie der Belastingen aangepast. Dit is bekendgemaakt op de website van het Ministerie van Financiën. Ook zijn hierover inmiddels bekendmakingen geplaatst op de website van de belastingdienst (www.belastingdienst.cw): klik hier (Nederlands) en hier (Papiaments) om naar de betreffende documenten (pdf’s) op website van de belastingdienst te gaan. Kort samengevat houdt de aangepaste dienstverlening het volgende in. Degenen ...
LEES VERDER

Aangepaste dienstverlening Ministerie van Financiën in verband met het coronavirus (Curaçao)

In het kader van voorzorgsmaatregelen tegen het coronavirus (Covid-19) heeft het Ministerie van Financiën zijn dienstverlening aangepast. Dit is bekendgemaakt op de website van het Ministerie. Kort samengevat houdt de aangepaste dienstverlening het volgende in. De balies van het Ministerie op Pietermaai 4 – 4A, Pietermaai 17 i Pietermaai 16 (Pietermaai Parking Mall) zijn geopend van ’s ochtends 08.00 uur tot 12.00 uur ‘s middags. Tot nader order worden geen ...
LEES VERDER

Met ingang van maandag 23 maart tot nader order alleen nog ‘servicio di caha’ bij het belastingkantoor te Camacuri. Dienstverlening bij de MFA’s stopgezet (Aruba)

Met ingang van maandag 23 maart 2020 stopt de belastingdienst (Departamento di Impuesto) tot nader order met de dienstverlening op alle MFA-kantoren. De dienstverlening aan het loket (servicio di caha) wordt voorlopig alleen voortgezet op het belastingkantoor te Camacuri. Zo is gisteren door de belastingdienst met een persbericht bekendgemaakt. Tekst De tekst van het persbericht op de website van de Belastingdienst luidt als volgt (Papiaments): “Entrante dialuna ta continua cu ...
LEES VERDER

Uiterste datum voor het indienen van de aangifte BBO, loonbelasting, toeristenbelasting etc. voor de maand februari 2020 en voor het doen van de corresponderende afdrachten verschoven naar 20 maart 2020 (Aruba)

In het bericht van gisteren over de maatregelen van de belastingdienst van Aruba in verband met het Corona-virus (beperkte dienstverlening) rapporteerden wij al dat de uiterste datum voor het indienen van de maandelijkse aangiften BBO, loonbelasting, toeristenbelasting etc. en de corresponderende afdracht van de belastingen en premies voor de maand februari 2020 is verplaatst naar 20 maart 2020. Inmiddels is hierover ook een apart item met een korte mededeling geplaatst ...
LEES VERDER

Maatregelen dienstverlening belastingdienst in verband met het Corona-virus (Aruba)

De Belastingdienst van Aruba (Departamento di Impuesto) heeft in verband met de actuele situatie rondom het Corona-virus (COVID-19) met ingang van maandag 16 maart 2020 een aantal preventieve- en voorzorgsmaatregelen genomen met betrekking tot de dienstverlening. Dit is bekend gemaakt met een persbericht (Papiaments) op de website van de belastingdienst. Hierbij willen wij u daarop attenderen. [Toegevoegd 17 maart 2020:] Inmiddels is hierover ook op de algemene website van de ...
LEES VERDER

Wijziging Wet op de Kamers van Koophandel en Nijverheid BES en de Handelsregisterwet 2009 BES in het Staatsblad

Op 27 januari 2020 is de Wet van 11 december 2019 tot wijziging van de Wet op de Kamers van Koophandel en Nijverheid BES en de Handelsregisterwet 2009 BES uitgegeven en geplaatst in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederland, jaargang 2020, nr. 16 (Stb. 2020, 16). Het voorstel van wet werd op 4 juli 2019 door de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat aangeboden aan de Tweede Kamer van ...
LEES VERDER

Landsverordening van 19 december 2019 tot wijziging van de Landsverordening vrije zones 2000 gepubliceerd in het Afkondigingsblad. Aanpassingen om te voldoen aan de OECD-standaarden met betrekking tot preferentiële belastingregimes op het gebied van mobiel kapitaal (Aruba)

Op vrijdag 20 december 2019 is de Landsverordening van 19 december 2019 tot wijziging van de Landsverordening vrije zones 2000 (AB 2000 no. 28) uitgegeven en geplaatst in de Landscourant van Aruba, jaargang 2019, no. 80 (AB 2019 no. 80). Op 17 december 2019 werd de ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening vrije zones 2000 (AB 2000 no. 28) (Zittingsjaar 2019-2020-920) de Regering aangeboden aan de Staten van Aruba. Wij ...
LEES VERDER

Wijziging van de Landsverordening vrije zones 2000 (Aruba)

Op 17 december 2019 heeft de Regering de ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening vrije zones 2000 (AB 2000 no. 28) (Zittingsjaar 2019-2020-920) aangeboden aan de Staten van Aruba. De ontwerplandsverordening is op woensdag 18 december 2019 door de Staten aangenomen. [later 20-12-2019 toegevoegd:] Op 20 december 2019 is de Landsverordening van 19 december 2019 tot wijziging van de Landsverordening vrije zones 2000 (AB 2000 no. 28) uitgegeven en geplaatst ...
LEES VERDER

Wijziging Wet op de Kamers van Koophandel en Nijverheid BES en de Handelsregisterwet 2009 BES – Eindverslag Eerste Kamer

Op 3 december 2019 heeft de Vaste Commissie voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van de Eerste Kamer, het Eindverslag vastgesteld met betrekking tot de behandeling van het voorstel van wet tot Wijziging van de Wet op de Kamers van Koophandel en Nijverheid BES en de Handelsregisterwet 2009 BES, Vergaderjaar 2019-2020 (Kamerstuk 35 246). Het onderzoek van dit voorstel heeft de commissie geen aanleiding gegeven tot het maken ...
LEES VERDER

Wijziging Wet op de Kamers van Koophandel en Nijverheid BES en de Handelsregisterwet 2009 BES aangenomen door Tweede Kamer

Het voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de Kamers van Koophandel en Nijverheid BES en de Handelsregisterwet 2009 BES (Kamerstuk 35 246) (hierna: het wetsvoorstel) is op 21 november 2019 als hamerstuk aangenomen door de Tweede Kamer (derhalve zonder beraadslaging en, na goedkeuring van de onderdelen, zonder stemming). Zo blijkt uit het stenogram van het Plenair debat in de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel werd op 4 juli ...
LEES VERDER

Wijziging Wet op de Kamers van Koophandel en Nijverheid BES en de Handelsregisterwet 2009 BES – Nota naar aanleiding van het Verslag

Op 6 november 2019 heeft de Tweede Kamer de Nota naar aanleiding van het Verslag ontvangen met betrekking tot het voorstel van wet tot Wijziging van de Wet op de Kamers van Koophandel en Nijverheid BES en de Handelsregisterwet 2009 BES (Kamerstuk 35 246) (hierna: het wetsvoorstel). De Nota treft u hierbij aan, zonder verdere samenvatting of toelichting door onze redactie: klik op de link hierboven of op het Brondocument ...
LEES VERDER

Nieuwe afspraken over de strafrechtelijke handhaving van fiscale delicten op Curaçao – beschouwing door mr. K.M.G. Demandt en mr. P.C. Janssen

Land/gebiedsdeel: Curaçao Betreft: Aanmeldings-, Transactie- en Vervolgingsrichtlijnen, aanmeldingsrichtlijn, transactierichtlijn, vervolgingsrichtlijn, aanmelding, transactie, vervolging, fiscale delicten, douane, douanedelicten, douanedelict, delict, ATV-richtlijnen, ATV-richtlijn, Algemene Landsverordening Landsbelastingen, ALL, fiscale fraude, bestrijding van fiscale fraude, Inspectie der Belastingen, Sector Fiscale Zaken, SFZ, Stichting Belastingaccountantsbureau, SBAB, BAB, belastingaccountantsbureau, Douane, Openbaar Ministerie, strafrechtelijke handhaving, handhaving, strafrechtelijke handhaving van de fiscale wetgeving, fiscale wetgeving, douanewetgeving, kassaproject, fiscaal strafrecht, fiscaal strafrechtelijke zaken, Team Inlichtingen en Opsporing, TIO, strafrechtelijke ...
LEES VERDER

Wijziging Wet op de Kamers van Koophandel en Nijverheid BES en de Handelsregisterwet 2009 BES – Verslag

Op 10 oktober 2019 is door de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat het Verslag vastgesteld met betrekking tot het voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de Kamers van Koophandel en Nijverheid BES en de Handelsregisterwet 2009 BES (hierna: het wetsvoorstel). Het Verslag treft u hierbij ter informatie aan (klik op de link hierboven of op het Brondocument onder dit artikel). Het wetsvoorstel werd op 4 ...
LEES VERDER

Statenleden willen met de Minister van gedachten wisselen over de plannen voor de behuizing van de belastingdienst (Curaçao)

In een brief van 25 september 2019 aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao vraagt een aantal Statenleden om een vergadering van de Centrale Commissie met de Minister van Financiën te beleggen om met de Minister van gedachten te wisselen over de toekomst van de behuizing van de belastingdienst. De Statenleden doen dit verzoek naar aanleiding van de gevolgen van de brand in het belastinggebouw op 22 augustus jl ...
LEES VERDER

Mededeling Ministerie over tijdelijke locaties dienstverlening Inspectie der Belastingen en Landsontvanger alsmede inzake uitstel aangifte LB en OB over augustus 2019 en uitstel aangifte IB (Curaçao)

Door middel van advertenties in de lokale dagbladen alsook met een item op de website van het Ministerie heeft het Ministerie van Financiën op vrijdag 20 september de locaties bekendgemaakt waar de Inspectie der Belastingen en de Landsontvanger met ingang van donderdag 19 september tijdelijk hun dienstverlening voor het publiek hervatten. De mededeling is zowel in het Nederlands als in het Papiaments verschenen. In een (andere) advertentie in de lokale ...
LEES VERDER

Landsverordening houdende wijziging van de Eilandsverordening leges, precariorechten en retributies Curaçao 1992 (leges paspoorten) in Publicatieblad

Op 23 augustus 2019 is de Landsverordening van de 22ste augustus 2019 houdende wijziging van de Eilandsverordening leges, precariorechten en retributies Curaçao 1992 (Leges paspoorten) uitgegeven in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2019, no. 50 (P.B. 2019 no. 50). De landsverordening treedt in werking met ingang van 1 oktober 2019. De Landsverordening De ontwerplandsverordening (OLV) werd op 16 december 2014 door de Regering van Curaçao aangeboden aan de Staten. De ...
LEES VERDER

Ontwerplandsverordening houdende wijziging van de Eilandsverordening leges, precariorechten en retributies Curaçao 1992 (leges paspoorten) – Derde NvW (legestarief voor paspoort voor personen jonger dan 18 jaar blijft op 100 gulden)

Op 14 augustus 2019 is door de Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening ook een Derde Nota van Wijziging (Derde NvW) van de ontwerplandsverordening (OLV) houdende wijziging van de Eilandsverordening leges, precariorechten en retributies Curaçao 1992 (Zittingsjaar 2018-2019-064) aangeboden aan de Staten van Curaçao. In dit artikel in het CFN van 16 augustus 2019 gaven wij al aan dat er sprake was van een additionele Nota van Wijziging. De ontwerplandsverordening en ...
LEES VERDER

Ontwerplandsverordening houdende wijziging van de Eilandsverordening leges, precariorechten en retributies Curaçao 1992 (leges paspoorten) – Tweede NvW

Op 13 augustus 2019 is door de Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening een Tweede Nota van Wijziging (Tweede NvW) van de ontwerplandsverordening (OLV) houdende wijziging van de Eilandsverordening leges, precariorechten en retributies Curaçao 1992 (Zittingsjaar 2018-2019-064) aangeboden aan de Staten van Curaçao. De ontwerplandsverordening en de Tweede NvW De ontwerplandsverordening (OLV) werd op 16 december 2014 door de Regering van Curaçao aangeboden aan de Staten (aan welk ontwerp toen ...
LEES VERDER

NvW Ontwerplandsverordening houdende wijziging van de Eilandsverordening leges, precariorechten en retributies Curaçao: verhoging paspoortleges per 1 oktober 2019

Uit een Nota van Wijziging (NvW) van de ontwerplandsverordening (OLV) houdende wijziging van de Eilandsverordening leges, precariorechten en retributies Curaçao 1992 (Zittingsjaar 2018-2019-064) die op 9 juli 2019 door de Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening aan de Staten is aangeboden – welke NvW een wijziging behelst van Artikel II van de OLV – volgt dat de inwerkingtreding van deze wijzigingslandsverordening beoogd is per 1 oktober 2019. [Toegevoegd 13-08-2019, de ...
LEES VERDER

Aanmeldings-, Transactie- en Vervolgingsrichtlijnen voor fiscale delicten en douanedelicten 2019 (Curaçao)

Op 12 mei 2019 zijn de Aanmeldings-, Transactie- en Vervolgingsrichtlijnen voor fiscale delicten en douanedelicten 2019 (“ATV-richtlijnen”) opgesteld en ondertekend door de Minister van Financiën van Curaçao, de heer K.A. Gijsbertha, en de Procureur-Generaal, mr. R.T. Bos. Hieronder is de tekst van de ATV-richtlijnen opgenomen: “Aanmeldings-, Transactie- en Vervolgingsrichtlijnen voor fiscale delicten en douanedelicten 2019 1. Inleiding Sinds de wijziging van de Algemene Landsverordening Landsbelastingen per 20 december 2001 heeft ...
LEES VERDER

Wijziging Wet op de Kamers van Koophandel en Nijverheid BES en de Handelsregisterwet 2009 BES

Op 4 juli 2019 is door de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat een voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de Kamers van Koophandel en Nijverheid BES en de Handelsregisterwet 2009 BES ingediend bij de Tweede Kamer. De procedurevergadering in de Tweede Kamer met betrekking tot dit wetsvoorstel is vooralsnog gepland voor 10 september 2019. Korte toelichting Uit de Memorie van Toelichting bij het voorstel van wet, ...
LEES VERDER

IMF: additional measures should contain a mix of tax reforms and expenditure rationalization (Aruba)

IMF Executive Board concluded the 2019 Article IV Consultation with the Kingdom of the Netherlands-Aruba. Under Article IV of the IMF’s Articles of Agreement, the IMF holds bilateral discussions with members, usually every year. In the context of the 2019 Article IV consultation with the Kingdom of the Netherlands—Aruba, the following documents have been released and are included in this package: A Press Release on the staff report that concluded ...
LEES VERDER

IMF Staff Concluding Statement of the 2019 Article IV Mission to Aruba

Het Internationaal Monetair Fonds (International Monetary Fund, “IMF”) heeft op 1 april 2019 een Concluding Statement uitgegeven met betrekking tot de “Article IV Mission” naar Aruba: “Kingdom of the Netherlands—Aruba: Staff Concluding Statement of the 2019 Article IV Mission”. In het Concluding Statement laat het IMF zich ook uit over de belastinghervormingen. Hieronder nemen wij de Concluding Statement op: “Kingdom of the Netherlands—Aruba: Staff Concluding Statement of the 2019 Article ...
LEES VERDER

Regering: IMF positief over fiscale hervorming en herstructurering overheidsfinanciën. Overheidspersoneelskosten en AZV-uitgaven moeten ook worden aangepakt (Aruba)

De regering van Aruba heeft bekendgemaakt dat de evaluatie door het IMF met betrekking tot de financiële en economische situatie op Aruba positief zijn. Zo worden de conclusies en aanbevelingen van het IMF door de Regering van Aruba in een persbericht samengevat. Het persbericht is op 4 april 2019 op de website van de overheid van Aruba geplaatst. Het betreft hier de financiële en economische evaluatie die elke twee jaar ...
LEES VERDER