Gerecht stelt waarde ondergrond gebouw in goede justitie vast. Op ondergrond kan niet worden afgeschreven en kan geen investeringsaftrek worden genoten. Standpunt belanghebbende pleitbaar: geen grove schuld, vergrijpboetes vernietigd

Samenvatting zaak In deze Curaçaose winstbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft in 2005 de economische eigendom van de onroerende zaak Y te Willemstad (hierna: de onroerende zaak) verkregen voor een koopsom van NAf 2.500.000. De onroerende zaak betreft een rond 2004 geheel gerestaureerd monumentaal pand gelegen in een winkelstraat. Belanghebbende verhuurt de ...
LEES VERDER

Nu geen aangiftebiljetten zijn uitgereikt, kan geen sprake zijn van het ten onrechte niet doen van aangifte en ook niet van omkering van de bewijslast. Inspecteur slaagt er niet in te bewijzen dat meer inkomsten zijn genoten

Samenvatting zaak In deze Curaçaose inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft in januari 2004 met eigen financiële middelen een stuk grond gekocht voor NAf 155.000. Daarop is vanaf november 2004 een woning voor eigen gebruik gebouwd, alsmede acht bungalows. De bouw van de woning is met eigen middelen gefinancierd. De bouw van ...
LEES VERDER

Rente terzake van een lening voor de bouw van een woning vormt ook voor de economisch eigenaar in beginsel een persoonlijke last, maar belanghebbende maakt het aangaan van de lening en de betaling van de rente niet aannemelijk

Samenvatting zaak Het Gerecht in eerste aanleg bevestigt in een uitspraak van 11 januari 2017 dat rente ter zake van een lening die is aangegaan voor de bouw van de woning die belanghebbende in economische eigendom heeft een persoonlijke last vormt. Echter, belanghebbende maakt niet aannemelijk dat ter zake van de bouw van het woonhuis ...
LEES VERDER

Het objectieve karakter van de vastgoedbelasting brengt met zich mee dat als eigenaar dient te worden aangemerkt degene die de juridische eigendom van de onroerende zaak heeft

Samenvatting zaak Ingevolge artikel 4.2, lid 1 Belastingwet BES wordt vastgoedbelasting geheven van degene die bij het begin van het kalenderjaar het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van een onroerende zaak. Belanghebbende was in 2013 eigenaar van een onroerende zaak. Op 31 december 2013 heeft hij ter zake van deze onroerende zaak ...
LEES VERDER