Verordening tot intrekking oude regelingen openbaar lichaam Sint Eustatius 2020, onder meer met betrekking tot lokale heffingen (Sint Eustatius)

Op 14 mei 2020 is het Besluit van de regeringscommissaris van 12 mei 2020 no. 9 in plaats van het bestuurscollege en de eilandsraad van het openbaar lichaam Sint Eustatius tot intrekking van diverse oude regelingen (Verordening tot intrekking oude regelingen openbaar lichaam Sint Eustatius 2020) uitgegeven en geplaatst in het Afkondigingsblad van Sint Eustatius, jaargang 2020, no. 15 (AB 2020, no. 15). De in deze veegverordening opgenomen regelingen betreffen ...
LEES VERDER

Nieuwe extra eilandsraadvergadering Bonaire bijeengeroepen over gevoerd beleid met betrekking tot het coronavirus, nu op dinsdag 31 maart (Bonaire)

De eilandsraadsleden van het openbaar lichaam Bonaire zijn door de voorzitter bijeengeroepen voor een spoed extra openbare eilandsraadvergadering (meningsvormende raad) op dinsdag 31 maart 2020, vanaf 18.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan. Het hoofdpunt op de agenda is: Gevoerd beleid met betrekking tot beheer Coronavirus (COVID2019), agendapunt 5. Vorige week werd de Eilandsraad al bijeengeroepen voor een vergadering over het onderhavige onderwerp op 26 maart ...
LEES VERDER

Eilandsverordening tot wijziging van de Legesverordening Sint Eustatius 2019 in het Afkondigingsblad (Sint Eustatius)

Op 25 maart 2020 is het Besluit van de regeringscommissaris van 20 (24?) maart 2020 no. 8 in plaats van de eilandsraad tot vaststelling van de Eilandsverordening tot wijziging van de Legesverordening Sint Eustatius 2019 inzake paspoortgelden uitgegeven en geplaatst in het Afkondigingsblad van Sint Eustatius, jaargang 2020, no. 05 (AB 2020, no 05). Deze verordening treedt in werking de dag na haar afkondiging. Dit besluit houdt verband met het jaarlijks ...
LEES VERDER

Vandaag spoed extra openbare eilandsraadvergadering van Bonaire over gevoerd beleid met betrekking tot het coronavirus. Niet verantwoord publiek toe te laten, wel ‘live’ uitzending via tv en radio (Bonaire)

De eilandsraadsleden van het openbaar lichaam Bonaire zijn door de voorzitter opgeroepen voor een spoed extra openbare eilandsraadvergadering (meningsvormende raad) vandaag, donderdag 26 maart 2020, vanaf 19.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan. [later toegevoegd: deze vergadering is niet doorgegaan!]. Het hoofdpunt op de agenda is: Gevoerd beleid met betrekking tot beheer Coronavirus (COVID2019), agendapunt 5. Onder de huidige omstandigheden (social distancing) is het niet verantwoord ...
LEES VERDER

Eilandsbesluit motorrijtuigenbelasting 2020 in het Afkondigingsblad van Sint Eustatius (Sint Eustatius)

Op 11 maart 2020 is het Besluit van de regeringscommissaris van 10 maart 2020 no. 06 in plaats van het bestuurscollege tot vaststelling van het Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen ter uitvoering van artikel 12 van de Verordening Motorrijtuigenbelasting 2013 waarbij het Eilandsbesluit motorrijtuigenbelasting 2020 wordt vastgesteld, uitgegeven en geplaatst in het Afkondigingsblad van Sint Eustatius, jaargang 2020, no. 03 (AB 2020, no 03). Met dit besluit worden, gelet op artikel ...
LEES VERDER

Verordening financieel beheer Sint Eustatius 2020 in het Afkondigingsblad (Sint Eustatius)

Samenvatting zaak Op 23 januari 2020 is het Besluit van de regeringscommissaris van 21 januari 2020 no. 01 in plaats van de eilandsraad van het openbaar lichaam Sint Eustatius tot vaststelling regels voor de inrichting van de financiële organisatie en het financieel beheer van het openbaar lichaam Sint Eustatius (Verordening financieel beheer Sint Eustatius 2020) uitgegeven en geplaatst in het Afkondigingsblad van Sint Eustatius, jaargang 2020, no. 01 (AB 2020, ...
LEES VERDER

Begroting 2020 Bonaire – lokale belastingen en heffingen in cijfers (Bonaire)

Op 8 november 2019 is de ontwerpbegroting voor het jaar 2020 van het openbaar lichaam Bonaire (OLB) behandeld in een 'meningsvormende vergadering' van de Eilandsraad van Bonaire. In die vergadering is besloten om het voorstel als “hamerstuk” door te verwijzen naar de besluitvormende vergadering. De ontwerpbegroting 2020 werd op 8 oktober 2019 door het Bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire aangeboden aan de Eilandsraad. Het daarbij aangeboden Beleidsdeel behorende bij ...
LEES VERDER

Cft wil meer aandacht voor het realiseren van de beleidsvoornemens. Bestuurscollege Bonaire nogmaals verzocht om de belastinginkomsten en de personeelslasten realistischer te begroten (Bonaire)

In een persbericht van 24 oktober 2019 vraagt het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) het bestuurscollege en de eilandsraad van Bonaire om aandacht voor het realiseren van de begrote beleidsvoornemens. De tweede uitvoeringsrapportage toont een onderschrijding van de personeelslasten, terwijl versterking van het ambtelijk kader al geruime tijd een speerpunt van Bonaire is, aldus het persbericht. Het Cft bezocht Bonaire op 22 oktober en voerde gesprekken ...
LEES VERDER

Gerecht oordeelt dat de Eilandsverordening heffing opcenten ook vanaf 10 oktober 2010 van kracht is gebleven en in de hoedanigheid van landsverordening de wettelijke basis vormt voor de heffing van opcenten op de aanslagen grondbelasting

Samenvatting zaak In deze Curaçaose grondbelastingzaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende is ter zake van een onroerende zaak een aanslag grondbelasting inclusief opcenten voor het jaar 2013 opgelegd. De opcenten bedragen NAf 122 (15%). Belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen de aanslag, in het bijzonder tegen de opcenten. De Inspecteur heeft bij uitspraak op bezwaar de aanslag gehandhaafd. Tegen de uitspraak op bezwaar is door belanghebbende beroep ingesteld ...
LEES VERDER