Beantwoording kamervragen naar aanleiding van het BNC fiche over Belastingheffing van ondernemingen in de 21ste eeuw. Tevens reactie op het verzoek om een (eventuele) reactie van het kabinet met de Kamer te delen op de openbare raadpleging door de Europese Commissie inzake bestrijding van het gebruik van brievenbusmaatschappijen en constructies voor belastingdoeleinden

Bij brief d.d. 12 november 2021 heeft de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) de beantwoording toegestuurd op de vragen die de Tweede Kamer heeft gesteld naar aanleiding van het BNC fiche over belastingheffing van ondernemingen in de 21ste eeuw (kamerstuk 22 112, 3148). Tevens reageert hij in de brief op het verzoek om een (eventuele) reactie van het kabinet met uw Kamer te delen op de openbare raadpleging door ...
LEES VERDER

Europees Parlement geeft definitief groen licht voor nieuwe regels om belastingontwijking tegen te gaan: grote multinationals moeten bekend gaan maken hoeveel belasting zij betalen in EU-landen en in landen die op de EU-lijst van niet-coöperatieve jurisdicties staan

Het Europees Parlement (EP) heeft gisteren definitief groen licht gegeven voor nieuwe regels om belastingontwijking tegen te gaan. Grote multinationals moeten bekendmaken hoeveel belastingen zij in elk EU-land betalen en in landen die op de EU-lijst van niet-coöperatieve jurisdicties [externe link] staan. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht [externe link] op de website van het EP. Met de goedkeuring van deze wetgeving (een Europese Richtlijn) op donderdag 12 november 2021, sloot ...
LEES VERDER

Antwoord op kamervragen over het bericht ‘Europees Parlement pleit voor een noodfonds voor overzeese gebieden’

Op 15 mei 2020 heeft de staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mede namens de ministers van Justitie en Veiligheid van Buitenlandse Zaken, zijn antwoorden aan de Tweede Kamer gestuurd op de vragen van het Tweede Kamerlid Diertens (D66) over het bericht ‘Europees Parlement pleit voor een noodfonds voor overzeese gebieden’”. De antwoorden luiden als volgt: “Antwoord van staatssecretaris Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), mede namens de ministers van ...
LEES VERDER

Kamervragen over het bericht ‘Europees Parlement pleit voor een noodfonds voor overzeese gebieden’

Vandaag heeft het Tweede Kamerlid Diertens (D66) vragen gesteld aan de ministers van Justitie en Veiligheid, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Buitenlandse Zaken over het bericht ‘Europees Parlement pleit voor een noodfonds voor overzeese gebieden’. Genoemd bericht verscheen op 20 april 2020 op de nieuwswebsite bonaire.nu. De vragen luiden als volgt: “1. Bent u bekend met het bericht ‘Europees Parlement pleit voor een noodfonds voor overzeese gebieden’? 2 ...
LEES VERDER

Beleidsplan Europees Parlement voor eerlijkere en effectievere belastingheffing: zeven EU-landen vertonen kenmerken van een belastingparadijs en faciliteren agressieve belastingplanning

Op dinsdag 26 maart 2019 heeft het Europees Parlement (EP) een beleidsplan aangenomen voor eerlijkere en effectievere belastingheffing en voor de aanpak van financiële misdaden. Zo is op dinsdag 26 maart 2019 bekend gemaakt met een bericht op de website van het EP. De aanbevelingen, aangenomen met 505 stemmen voor, 63 tegen en 87 onthoudingen, werden gedurende een jaar voorbereid door de Bijzondere commissie Financiële misdrijven, belastingontduiking en -ontwijking (TAX3) ...
LEES VERDER