Ontwerpwet instelling van een ‘Belasting Autoriteit Suriname’ (Suriname)

Onlangs is de ontwerpwet houdende instelling van een Belasting Autoriteit Suriname (Wet Belasting Autoriteit Suriname) door de President aangeboden aan De Nationale Assemblée (DNA). Ter griffie van DNA is het wetsontwerp ingeboekt met dagtekening 12 september 2022 onder volgnummer 2039/22. In het Financieel Jaarplan 2023 van het Ministerie van Financiën en Planning stond ook al vermeld dat de ontwerpwet tot ‘het transformeren van de huidige belastingdienst in een Belastingautoriteit’ al ...
LEES VERDER

Financieel Jaarplan 2023 met toelichting op ontwerpbegroting en belastingramingen. Nieuwe belastingwetgeving in de maak, waaronder een Algemene Belastingwet, een Wet Belastingrechtspraak, een Algemene Douanewet, aanpassing Wet Vermogensbelasting en een nieuwe Invorderingswet (Suriname)

Onlangs is het Financieel Jaarplan 2023 van het Ministerie van Financiën en Planning gepubliceerd op de algemene website van de overheid van Suriname. In het Financieel Jaarplan 2023 zijn de prioriteiten op de ontwikkelingsagenda van het beleid voor het begrotingsjaar 2023 verwoord. Het Financieel Jaarplan 2023 dateert uit september 2022 en is nog aangeboden door Minister Armand Achaibersing die inmiddels afscheid heeft genomen als minister (van Financiën en Planning) (zie ...
LEES VERDER

Landsverordening houdende bekrachtiging van het Landsbesluit aanpassing invoerrechten bouwmaterialen in het Afkondigingsblad (Aruba)

Op 16 juni 2022 is de Landsverordening van 13 juni 2022 houdende bekrachtiging van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 8 maart 2021 (AB 2021, no. 42) ter uitvoering van artikel 6, eerste lid, van de Landsverordening tarief van invoerrechten (AB 2002 no. 120) (aanpassing invoerrechten bouwmaterialen) uitgegeven en geplaatst in het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2022, no. 81 (AB 2022 no. 81). De ontwerplandsverordening (zittingsjaar 2020-2021-954) is op maandag ...
LEES VERDER

Ontwerplandsverordening houdende bekrachting van het Landsbesluit aanpassing invoerrechten bouwmaterialen aangenomen door de Staten (Aruba)

Op maandag 30 mei 2022 is de ontwerplandsverordening houdende bekrachtiging van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 8 maart 2021 (AB 2021, no. 42) ter uitvoering van artikel 6, eerste lid, van de Landsverordening tarief van invoerrechten (AB 2002 no. 120) (aanpassing invoerrechten bouwmaterialen) (zittingsjaar 2020-2021-954) tijdens een openbare vergadering door de Staten unaniem aangenomen. Klik hier om naar de pagina op de website van de Staten te gaan met ...
LEES VERDER

Cft: Ook in 2022 moet – naast verdere verhoging belastingcompliance – de aangekondigde herstructurering van de belastingdienst leiden tot structureel hogere belastingbaten (Curaçao)

Het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) vindt het positief dat Curaçao in het afgelopen halfjaar succes heeft geboekt met het invorderen van achterstallige belastingen. Daarbij merkt het Cft op dat ook in 2022, naast een verdere verhoging van de belastingcompliance, de aangekondigde herstructurering van de belastingdienst moet leiden tot structureel hogere belastingbaten. Dit staat in een persbericht [externe link] dat het Cft op 16 februari 2022 heeft ...
LEES VERDER

MinFin: Belastingopbrengsten december fors hoger dan begroot, verzoekers belastingschuldsanering ontvangen uiterlijk 28 februari een saneringsvoorstel (Curaçao)

In een persbericht op zijn facebookpagina heeft de heer Javier Silvania, Minister van Financiën van Curaçao, bekendgemaakt dat de post belastingopbrengst van het Land in de maand december 2021 ruim boven de begroting is afgesloten. Kort samengevat brengt de Minister in het persbericht naar voren dat, ondanks een tweetal aspecten die een sterk negatief effect hebben op de belastingopbrengsten in december 2021 (zijnde de uitbetaling restituties IB 2019 en het ...
LEES VERDER

Financiële managementrapportage oktober 2021 – belastingcijfers uitgelicht (Curaçao)

Bij brief d.d. 28 december 2021 heeft het Ministerie van Financiën de financiële managementrapportage (FMR) over de maand oktober 2021 aangeboden aan de Staten van Curaçao. Klik hier voor deel 1 van de FMR en hier voor deel 2 van de FRM. De FMR bevat vanzelfsprekend ook belastingcijfers en andere belastinggerelateerde passages. Hieronder nemen wij enkele passages en gegevens uit de FMR over oktober 2021 op.   Gewone Dienst en ...
LEES VERDER

Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel in het Staatsblad (Nederland)

Op 27 december 2021 is de Wet van 22 december 2021 tot wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 met het oog op het tegengaan van enkele mismatches die ontstaan bij de toepassing van het zakelijkheidsbeginsel in de vennootschapsbelasting (Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel) uitgegeven en geplaatst in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2021, nr. 654 (Stb. 2021, 654). Deze wet is onderdeel van het ...
LEES VERDER

Wet implementatie belastingplichtmaatregel uit de tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking in het Staatsblad (Nederland)

Op 27 december 2021 is de Wet van 22 december 2021 tot wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, de Wet op de dividendbelasting 1965, de Wet bronbelasting 2021, de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2017/952 van de Raad van 29 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2016/1164 wat betreft ...
LEES VERDER

Belastingplan 2022 en Overige fiscale maatregelen 2022 in het Staatsblad (Nederland)

Op maandag 27 december 2021 is de Wet van 22 december 2021 tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2022) uitgegeven en geplaatst in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2021, nr. 651 (Stb. 2021, 651). Op dezelfde dag (27 december 2021) is de Wet van 22 december 2021 tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2022) uitgegeven en geplaatst ...
LEES VERDER

Eindejaarsbericht Nederlandse Ministerie van Financiën: belangrijkste belastingwijzigingen Nederland per 1 januari 2022 (Nederland)

Afgelopen dinsdag, 21 december 2021, is op rijksoverheid.nl een nieuwsbericht verschenen met een overzicht van de belangrijkste belastingwijzigingen voor (Europees) Nederland per 1 januari 2022 (zie hierna). Ook is een brochure (‘eindejaarsbericht’ van het Ministerie van Financiën) geplaatst op deze pagina op rijksoverheid.nl. Het overzicht bevat ook wijzigingen uit de wetsvoorstellen Belastingplan 2022 (35 927) en Overige fiscale maatregelen 2022 (35 928), die op 21 december 2021 door de Eerste ...
LEES VERDER

Wetsvoorstellen Belastingplan 2022 en Overige fiscale maatregelen 2022 aangenomen door de Eerste Kamer (Nederland)

De Eerste Kamer heeft de wetsvoorstellen Belastingplan 2022 (35 927) en Overige fiscale maatregelen 2022 (35 928) op 21 december 2021 na stemmingen bij zitten en opstaan aangenomen. Klik hier respectievelijk hier voor de pagina’s op de website van de Eerste Kamer met betrekking tot de wetsvoorstellen. Afgelopen dinsdag, 21 december 2021, is op rijksoverheid.nl een nieuwsbericht verschenen met een overzicht van de belangrijkste belastingwijzigingen voor (Europees) Nederland per 1 januari 2022 ...
LEES VERDER

Meerjaren Ontwikkelingsplan 2022-2026 aangenomen door De Nationale Assemblée: ook plannen inzake differentiatie belastingtarieven, betere belastinginning, invoering transfer pricing regels en introductie voorbelasting over de contractwaarde voor dienstverleners (Suriname)

De Nationale Assemblée (DNA) heeft het Meerjaren Ontwikkelingsplan voor de periode 2022-2026 behandeld en aangenomen met 32 stemmen voor en 11 tegen. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van DNA. Ook is hierover een artikel geplaatst in De Boodschap (het communicatiekanaal van de Communicatie Dienst Suriname – CDS). Klik hier voor het betreffende wetsontwerp houdende vaststelling van het MOP 2022-2026 of klik hier voor de overzichtspagina met ...
LEES VERDER

President presenteert intenties Meerjaren Ontwikkelingsplan 2022-2026 in De Nationale Assemblée en kondigt een Nationale Commissie Vision 2060 aan (Suriname)

De eerste ronde voor de regering bij de behandeling in De Nationale Assemblée (DNA) van het Meerjaren Ontwikkelingsplan voor de periode 2022-2026 (MOP 2022-2026), is op donderdag 16 december 2021 afgerond. President Chandrikapersad Santhoki, vicepresident, Ronnie Brunswijk en de ministers uit het kabinet zijn ingegaan op vragen en opmerkingen vanuit het parlement. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van DNA. De vergadering wordt vandaag, vrijdag 17 december ...
LEES VERDER

Voorzitter Implementatie Unit Herstelplan: ‘Uitvoering Herstelplan vordert’ (Suriname)

Van het aantal projecten dat in het Herstelplan 2020-2022 is opgenomen, is zeker 20% reeds uitgevoerd. Zo laat Iris Sandel, voorzitter van de Implementatie Unit Herstelplan, optekenen. Het ondersteunend orgaan heeft op maandag 13 december 2021 rapportage gedaan aan president Chandrikapersad Santokhi over de stand van zaken rond de uit te voeren projecten. Voorzitter Sandel is niet ontevreden over de behaalde resultaten. Dit is op 15 december 2021 bekendgemaakt met ...
LEES VERDER

Belastingopbrengsten juli-november 2017-2021 (Curaçao)

De Minister van Financiën, de heer Javier Silvania, heeft via zijn socialmediakanaal (zijn facebookpagina) een overzicht/grafiek gedeeld van de belastingopbrengsten in de perioden juli-november van de respectievelijke jaren 2017-2021 (klik hier voor een link naar die post op de facebookpagina van de heer Silvania). Volgens de grafiek bedroegen de belastingopbrengsten over de maanden juli-november 2021 Nafl. 453,7 miljoen. In de jaren 2017 tot en met 2020 bedroegen de belastingopbrengsten over die ...
LEES VERDER

Behandeling Meerjaren Ontwikkelingsplan 2022-2026 in De Nationale Assemblée (Suriname)

De Nationale Assemblée (DNA) heeft op maandag 13 december 2021 een aanvang gemaakt met de behandeling van de ontwerpwet houdende vaststelling van een Meerjaren Ontwikkelingsplan voor de periode 2022-2026 (MOP 2022-2026). Conform artikel 40 van de Grondwet dient het MOP bij DNA ter goedkeuring te worden ingediend. Op de eerste dag van de behandeling hebben naast de leden van de commissie ook leden buiten de commissie vragen gesteld en aandachtspunten ...
LEES VERDER

Reactie Cft op derde UR 2021: opmerkelijke stijging belastingbaten derde kwartaal 2021 t.o.v. derde kwartaal 2019, gevolg van de na juni door opleving toerisme ingezette economische groei. Curaçao schrijft daarnaast de toename toe aan de effecten van het project ‘verhoging belastinginkomsten’ en van de kwijtscheldingsregeling (Curaçao)

Bij brief d.d. 7 december 2021 aan de Minister van Financiën heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) zijn reactie gegeven op de derde uitvoeringsrapportage 2021 (UR) van Curaçao. De reactie van het Cft bevat ook belastinggerelateerde passages. Hieronder nemen wij een enkele relevante passages op.   Oordeel Curaçao zet in de derde UR de realisatiecijfers af tegen een nieuwe jaarprognose. Het Cft acht het gebruik van ...
LEES VERDER

Overzichten stand van zaken inkorting arbeidsvoorwaarden bij (semi-)overheidsbedrijven met cijfers inzake gevolgen voor belasting- en premieopbrengsten (Curaçao)

De Minister van Financiën heeft tijdens de behandeling door de Staten in de week van maandag 29 november 2021 van de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2022 (Zittingsjaar 2021-2022-199), een overzicht verstrekt aan de Staten over de stand van zaken per augustus 2021 met betrekking tot de ontwerpwetgeving inzake de 12,5% inkorting van de arbeidsvoorwaarden bij (semi-)overheidsinstellingen op grond van de Landsverordening inkorting arbeidsvoorwaarden ...
LEES VERDER

Overzichten met belastingcijfers verstrekt door de Minister van Financiën tijdens de behandeling door de Staten van de ontwerp-landsbegroting 2022 (Curaçao)

De Minister van Financiën heeft tijdens de behandeling door de Staten in de week van maandag 29 november 2021 van de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2022 (Zittingsjaar 2021-2022-199), overzichten verstrekt aan de Staten van de belastingcijfers over de afgelopen jaren, uitgesplitst per belastingmiddel. Hierbij attenderen wij u op deze overzichten en zetten wij deze naar u door. Klik hier voor het op 1 ...
LEES VERDER

Memories van Antwoord wetsvoorstellen Belastingplan 2022 en Overige fiscale maatregelen 2022 naar de Eerste Kamer (Caribisch Nederland)

De Eerste Kamercommissie voor Financiën heeft op 25 november 2021 het voorlopig verslag met betrekking tot het wetsvoorstel Belastingplan 2022 (kamerdossier 35 928) uitgebracht en heeft op 26 november 2021 de memorie van antwoord ontvangen. Ook op 25 november 2021 heeft de Eerste Kamercommissie het voorlopig verslag met betrekking tot het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2022 (kamerdossier 35 928) uitgebracht en op 26 november 2021 de memorie van antwoord ontvangen. De ...
LEES VERDER

Meerjaren Ontwikkelingsplan 2022-2026: differentiatie belastingtarieven, betere belastinginning, transfer pricing en een voorbelasting over de contractwaarde voor dienstverleners (Suriname)

Het Meerjaren Ontwikkelingsplan 2022-2026 van de Republiek Suriname is geplaatst op de pagina van het Ministerie van Financiën en Planning op de website van de overheid van Suriname (finance.gov.sr). Het plan heeft als thema:“Omdenken, Verbinden, Doen”. Het ontwerp van Wet houdende vaststelling van een Meerjaren Ontwikkelingsplan voor de periode 2022 – 2026 (Meerjaren Ontwikkelingsplan 2022- 2026) is bij brief van 20 oktober 2021 door de President van de Republiek Suriname ...
LEES VERDER

Informatievideo van de belastingdienst over de verhoging van het omzetbelastingtarief per 1 oktober 2021 (Suriname)

De belastingdienst van Suriname heeft op haar facebook pagina een ‘infomercial’ (informatievideo) geplaatst over de per 1 oktober 2021 ingegane verhoging van het tarief van de omzetbelasting naar 12% en wat dat voor de burgers kan betekenen. Klik hier om naar de infomercial op de fb-pagina van de belastingdienst te gaan. Eerder werd hierover door de belastingdienst van Suriname al een flyer geplaatst op onder meer de facebook pagina van ...
LEES VERDER

Financiële managementrapportage september 2021 en uitvoeringsrapportage derde kwartaal 2021 – belastingcijfers uitgelicht (Curaçao)

Bij brief d.d. 23 november 2021 is door de Minister van Financiën de financiële managementrapportage (FMR) over de maand september 2021 inclusief de uitvoeringsrapportage (UVR) over het derde kwartaal 2021 aangeboden aan de Staten van Curaçao. De FMR en de UVR bevatten vanzelfsprekend ook belastingcijfers en andere belastinggerelateerde passages. Hieronder nemen wij enkele passages en gegevens uit de FMR over september 2021 op.   Gewone Dienst en Kapitaaldienst Zie blz ...
LEES VERDER

Wetsvoorstel Belastingplan 2022 en Wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2022 door Tweede Kamer aangenomen. Gewijzigde wetsvoorstellen naar de Eerste Kamer (Caribisch Nederland)

Op 11 november 2021 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Belastingplan 2022 (kamerdossier 35 927) aangenomen en het gewijzigd voorstel van wet aan de Eerste Kamer gezonden. Op dezelfde dag heeft de Tweede Kamer ook het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2022 (kamerdossier 35 928) aangenomen en het gewijzigd voorstel van wet aan de Eerste Kamer gezonden. Het voorbereidend onderzoek  door de Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) met betrekking tot beide wetsvoorstellen vindt ...
LEES VERDER

Motie DNA waarin regering wordt opgeroepen om hervormingen door te voeren binnen het Ministerie van Financiën en Planning bij onder meer de belastingen en de douane (Suriname)

De Nationale Assemblée (DNA) heeft de Algemene Politieke Beschouwingen op donderdag 11 november 2021 afgesloten met de indiening van een motie. In de motie wordt de regering onder meer opgeroepen om de nodige hervormingen door te voeren binnen het Ministerie van Financiën en Planning bij de belastingen, de douane, het begrotingsproces, het beheer van staatsmiddelen, dataverzameling, het Bureau voor de Staatschuld, het CLAD en de Rekenkamer. De motie is aangenomen ...
LEES VERDER

Vierde nota van wijziging wetsvoorstel Belastingplan 2022 en derde nota van wijziging wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2022 (Caribisch Nederland)

Op 5 november 2021 is aan de Tweede Kamer een vierde Nota van Wijziging aangeboden met betrekking tot het wetsvoorstel Belastingplan 2022 (kamerdossier 35 927). Op dezelfde dag is ook een derde Nota van Wijziging aangeboden met betrekking tot het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2022 (kamerdossier 35 928). Vierde NvW Belastingplan 2022 De voorgestelde wijziging betreft de Wet belastingen op milieugrondslag in verband met het feit dat er recent sprake ...
LEES VERDER

Nieuwsbericht Ministerie van Financiën inzake belastingopbrengsten over de periode juli tot en met oktober 2021 (Curaçao)

De belastingopbrengsten over de maanden juli tot en met oktober zijn sinds 2017 niet meer zo hoog geweest als dit jaar, zo stelt de Minister van Financiën in een nieuwsbericht dat op de website van de overheid van Curaçao is geplaatst. In het nieuwsbericht wordt aangegeven dat sinds het aantreden van het Kabinet Pisas het verhogen van de belastingopbrengsten een zeer hoge prioriteit heeft: “Zowel voor de Inspectie der Belastingen, ...
LEES VERDER

Financiële managementrapportage augustus 2021 – belastingcijfers uitgelicht (Curaçao)

Op 29 oktober 2021 is door de Minister van Financiën de financiële managementrapportage (FMR) over de maand augustus 2021 aangeboden de Staten van Curaçao. De FMR bevat vanzelfsprekend ook belastingcijfers en andere belastinggerelateerde passages. Hieronder nemen wij enkele passages en gegevens uit de FMR over augustus 2021 op.   Gewone Dienst en Kapitaaldienst Zie blz. 5 van de FMR augustus 2021: De Gewone Dienst volgens de tweede prognose (2021v2) sluit op jaarbasis ...
LEES VERDER

Updated Economic and Financial Indicators – October 2021: geactualiseerde belastingcijfers 2021 uitgelicht (Suriname)

Op 23 oktober 2021 is het overzicht met de ‘Updated Economic and Financial Indicators’ [externe link] van oktober 2021 gepubliceerd op de website van het Ministerie van Financiën en Planning van Suriname. Op grond van deze geactualiseerde indicatoren wordt uitgegaan van een geraamde belastingopbrengst over 2021 van SRD 9,313,100,000 op totale inkomsten ad SRD 14,406,500,000. Deze belastingramingen bestaan voor SRD 5,249,800,000 uit verwachte directe belastingen (waarvan een bedrag ad SRD ...
LEES VERDER