Ontwerp-herzieningslandsverordening Boek 2 BW, onder meer regelende de afschaffing van aandelen aan toonder (Sint Maarten)

Onlangs is aan de Staten van Sint Maarten een ontwerplandsverordening tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk wetboek (Herzieningslandsverordening Boek 2 BW, hierna: het ontwerp). In het ontwerp wordt overwogen dat het, mede gelet op de civielrechtelijke ontwikkelingen in het Koninkrijk en de concordantieverplichting ingevolge artikel 39, eerste lid, van het Statuut voor het ...
LEES VERDER

Dossier: Ontwerplandsverordening tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk wetboek (Herzieningslandsverordening Boek 2 BW) (Sint Maarten)

Dossier: Ontwerplandsverordening tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk wetboek (Herzieningslandsverordening Boek 2 BW) Ontwerplandsverordening tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk wetboek (Herzieningslandsverordening Boek 2 BW) (zittingsjaar 2018-2019-130) PUBLICATIE (gereserveerd) (nog niet aangenomen door de Staten van Sint Maarten!) (status 11 september 2019) BRON: (gereserveerd)   ALGEMEEN In het ontwerp wordt overwogen ...
LEES VERDER

Hof volgt Gerecht bij matiging verzuimboete voor te late aangifte winstbelasting door nimmer operationele vennootschap. Geen richtlijn omtrent matiging boetes, omdat toetsen van strafmaat neerkomt op individuele straftoemeting en maatwerk

Samenvatting zaak Belanghebbende heeft de aangifte winstbelasting over het jaar 2012 op 3 juli 2013 ingediend. De Inspecteur heeft een boete opgelegd van NAf 1.000, voor het te laat doen van aangifte, behorend bij een derde verzuim. Belanghebbende is tegen de boetebeschikking in bezwaar gekomen. De Inspecteur heeft uitspraak op bezwaar gedaan en de boete ...
LEES VERDER

Gerecht matigt aan niet operationele vennootschap opgelegde verzuimboete voor te late aangifte

Samenvatting zaak Aan belanghebbende is een verzuimboete opgelegd van Naf. 1.000 wegens te late indiening van de aangifte. Belanghebbende heeft gesteld dat haar onderneming sinds de oprichting en ook in het onderhavige belastingjaar niet operationeel is geweest en dat zij meerdere malen voor wat betreft meerdere belastingjaren brieven aan de belastingdienst heeft verstuurd om dit ...
LEES VERDER