Herzieningslandsverordening Boek 2 BW gepubliceerd en in werking getreden (Sint Maarten)

De Landsverordening, van de zevende november 2019 tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (Herzieningslandsverordening Boek 2 BW) is uitgegeven in het Afkondigingsblad van Sint Maarten, jaargang 2019, nr. 43 (AB 2019, no. 43). De landsverordening is op 13 november 2019 bekrachtigd en op 20 november 2019 in werking getreden, zo blijkt uit de bekendmaking in de Landscourant van Sint Maarten van 22 november 2019, nr. 28 (Lcrt ...
LEES VERDER

Ontwerp-herzieningslandsverordening Boek 2 BW, onder meer regelende de afschaffing van aandelen aan toonder (Sint Maarten)

Onlangs is aan de Staten van Sint Maarten een ontwerplandsverordening tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk wetboek (Herzieningslandsverordening Boek 2 BW, hierna: het ontwerp). In het ontwerp wordt overwogen dat het, mede gelet op de civielrechtelijke ontwikkelingen in het Koninkrijk en de concordantieverplichting ingevolge artikel 39, eerste lid, van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, wenselijk is Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek te herzien en dat, ...
LEES VERDER

Dossier: Herzieningslandsverordening Boek 2 BW (AB 2019 no. 43) (zittingsjaar 2018-2019-130) (Sint Maarten)

Dossier: Herzieningslandsverordening Boek 2 BW (AB 2019 no. 43) (zitttingsjaar 2018-2019-130) Landsverordening, van de zevende november 2019 tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (Herzieningslandsverordening Boek 2 BW) (AB 2019, no. 43) (zittingsjaar 2018-2019-130) PUBLICATIE Landsverordening, van de zevende november 2019 tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (Herzieningslandsverordening Boek 2 BW), uitgegeven in het Afkondigingsblad van Sint Maarten, jaargang 2019, nr. 43 (AB 2019, no ...
LEES VERDER

Hof volgt Gerecht bij matiging verzuimboete voor te late aangifte winstbelasting door nimmer operationele vennootschap. Geen richtlijn omtrent matiging boetes, omdat toetsen van strafmaat neerkomt op individuele straftoemeting en maatwerk

Samenvatting zaak Belanghebbende heeft de aangifte winstbelasting over het jaar 2012 op 3 juli 2013 ingediend. De Inspecteur heeft een boete opgelegd van NAf 1.000, voor het te laat doen van aangifte, behorend bij een derde verzuim. Belanghebbende is tegen de boetebeschikking in bezwaar gekomen. De Inspecteur heeft uitspraak op bezwaar gedaan en de boete gehandhaafd. Belanghebbende is bij het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao (hierna: het Gerecht) in ...
LEES VERDER

Gerecht matigt aan niet operationele vennootschap opgelegde verzuimboete voor te late aangifte

Samenvatting zaak Aan belanghebbende is een verzuimboete opgelegd van Naf. 1.000 wegens te late indiening van de aangifte. Belanghebbende heeft gesteld dat haar onderneming sinds de oprichting en ook in het onderhavige belastingjaar niet operationeel is geweest en dat zij meerdere malen voor wat betreft meerdere belastingjaren brieven aan de belastingdienst heeft verstuurd om dit mede te delen. Bovendien is de aangifte winstbelasting over het onderhavige jaar slechts enkele dagen ...
LEES VERDER