Landsverordening herziening pensioen overheidsdienaren uitgegeven (Sint Maarten)

Op 22 juni 2020 is de Landsverordening, van de 18 juni 2020 tot wijziging van de Pensioenlandsverordening overheidsdienaren, tot wijziging van de Landsverordening leeftijdsgrens ambtenaren, alsmede tot intrekking van de Duurtetoeslagregeling gepensioneerden 1943 (Landsverordening herziening pensioen overheidsdienaren) uitgegeven en geplaatst in het Afkondigingsblad van Sint Maarten, jaargang 2020, nr. 34 (AB 2020 nr. 34). Deze landsverordening treedt, gezien het spoedeisend belang hiervan als bedoeld in artikel 127, derde lid, van ...
LEES VERDER

Bijstellingsregeling directe belastingen 2020: indexering bedragen inkomstenbelasting BES (toepassing tabelcorrectiefactor) (BES/Caribisch Nederland)

Op 30 december 2019 is de Bijstellingsregeling directe belastingen 2020 van 18 december 2019, nr. 2019-0000203012, Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Directe Belastingen gepubliceerd in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2019, no. 66707 (Stcrt. 2019, 66707). In dit Besluit van de Staatssecretaris van Financiën worden – voor zover relevant voor Caribisch Nederland – gelet op artikel 25 van de Wet inkomstenbelasting BES, de in de artikelen 24 ...
LEES VERDER

Aanvankelijke onrechtmatigheid wegens niet naleven wettelijk verplichte indexatie tabeltarieven opgeheven door bij Landsverordening AB 2014, no. 54

Samenvatting zaak Inhouding loonbelasting januari 2011. Aanvankelijke onrechtmatigheid wegens niet naleven wettelijk verplichte indexatie tabeltarieven opgeheven door bij Landsverordening AB 2014, no. 54, opnieuw vaststellen van de loonbelastingtabel 2011. (Inhoudsindicatie door: www.rechtspraak.nl). BRONDOCUMENT BRON: www.rechtspraak.nl LET OP: Dit artikel bevat slechts een korte omschrijving door onze redactie van de essentie van (een deel van) de betreffende uitspraak gevolgd door een (uitgebreide) samenvatting door onze redactie van (een deel van) de ...
LEES VERDER