Toelichting Ministerie van Financiën & Planning bij latere invoering BTW (Suriname)

Onlangs is de ontwerpwet Belasting over de Toegevoegde Waarde 2022 aangeboden aan De Nationale Assemblée (DNA). Wij rapporteerden daarover met een artikel in het CFN van 15 juni 2022. Aanvankelijk was het de bedoeling van de regering dat de BTW per 1 juli 2022 zou worden ingevoerd, maar bij het aanbieden van de ontwerpwet werd duidelijk dat de beoogde invoeringsdatum nu is gesteld op 1 januari 2023. Een uitstel van ...
LEES VERDER

Ontwerpwet Belasting over de Toegevoegde Waarde 2022 (Suriname)

Bij brief van 6 juni 2022 is de ontwerpwet houdende vervanging van de bestaande omzetbelasting door een omzetbelasting volgens een stelsel van heffing over de toegevoegde waarde (Wet Belasting over de Toegevoegde Waarde 2022) door de President van Suriname aangeboden aan De Nationale Assemblée (DNA) (ter griffie van DNA ingeboekt met dagtekening 7 juni 2022). Morgen, donderdag 16 juni 2022, zal tijdens een commissievergadering over deze ontwerpwet een presentatie worden ...
LEES VERDER

Vandaag bespreking met de commissie van rapporteurs van DNA over de ontwerpwet belasting over de toegevoegde waarde (btw) (Suriname)

Vandaag, vrijdag 10 juni 2022, vindt een bespreking plaats met de commissie van rapporteurs van de vaste commissie financiën en planning van de Nationale Assemblée (DNA) over de ontwerpwet houdende vervanging van de bestaande omzetbelasting door een omzetbelasting volgens een stelsel van heffing over de toegevoegde waarde (Wet Belasting over de Toegevoegde Waarde 2022). Daarbij zal door deskundigen van Financiën en Planning een presentatie worden gegeven, zo blijkt uit de ...
LEES VERDER

Rapport “Samen verder bouwen aan welvaart en welzijn”. Beleidsresultaten van de regering van de afgelopen twee jaar: belastingaangelegenheden uitgelicht (Suriname)

Op woensdag 25 mei 2022 is het rapport (document) “Samen verder bouwen aan welvaart en welzijn” door de commissie die daaraan gewerkt heeft overhandigd aan president Santokhi van Suriname. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van De Boodschap, de nieuwsberichtenpagina van de Communicatie Dienst Suriname (CDS). In het document, dat is samengesteld door het Kabinet van de President, wordt verslag gedaan van de beleidsresultaten van de regering ...
LEES VERDER

Conceptwet belasting over de toegevoegde waarde 2022 aangenomen door de regeringsraad (Suriname)

Op vrijdag 8 april is de conceptwet voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde (BTW) 2022 aangenomen door de regeringsraad van Suriname. Dit is op 8 april 2022 bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van De Boodschap, de nieuwsberichtenpagina van de Communicatie Dienst Suriname (CDS). Nu de regeringsraad de conceptwet heeft aangenomen, zullen de vervolgstappen in het proces worden doorlopen. De volgende stap is het maatschappijbreed voeren van consultatiegesprekken ...
LEES VERDER

Beleidsplan 2022 van het Ministerie van Financiën en Planning: onder meer over transformatie belastingen en invoering BTW (Suriname)

Op 2 maart 2022 is het Beleidsplan 2022 van het Ministerie van Financiën en Planning van Suriname (februari 2022) gepubliceerd op de website van het Ministerie. Het thema van het beleidsplan is: ‘Uitvoering van de prioriteringen op basis van het Herstelplan en het IMF-programma’. In dit Beleidsplan 2022 zijn met name die maatregelen beschreven waar het Ministerie direct verantwoordelijk voor is en welke geprioriteerd zijn om in 2022 opgepakt te ...
LEES VERDER