Uit advies Cft bij begrotingswijziging 2019 Curaçao: opbrengst belastingen met ruim 89 miljoen neerwaarts bijgesteld

Met een brief van 15 april 2019 heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) aan de Minister van Financiën van Curaçao advies op basis van artikel 11 uitgebracht bij de 1e ontwerp suppletoire begroting 2019 van Curaçao. Kort samengevat oordeelt het Cft dat deze begrotingswijzing (BW) niet voldoet aan de normen van ...
LEES VERDER

Advies Cft bij tweede begrotingswijziging 2018: geraamde belastinginkomsten aan voorzichtige kant, maar voldoende realistisch. Begrotingswijziging behelst ook verhoging investeringen in belastingdienst (Sint Maarten)

In zijn advies op basis van artikel 11 bij de tweede begrotingswijziging 2018 van Sint Maarten geeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) aan dat het van oordeel is dat de begrotingswijziging, evenals de vastgestelde begroting 2018, niet voldoet aan de normen van de Rft. Zo is de gewone dienst niet sluitend ...
LEES VERDER

Cft geeft tijdens bezoek aan Sint Maarten aan dat onder meer verbreding van de belastinggrondslag en verbeterde compliance van het hoogste belang zijn om het begrotingstekort zoveel mogelijk te beperken

Het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) heeft van 25 tot 27 juni een bezoek gebracht aan Sint Maarten. Tijdens dit bezoek heeft het Cft het belang onderstreept van het toewerken naar begrotingsevenwicht in de nabije toekomst. Voor 2018 zal echter op de korte termijn liquiditeitssteun nodig zijn. Andere gespreksonderwerpen waren de noodzaak ...
LEES VERDER