Verhoging minimumloon en inkomensgrens Arbeidsverordening per 1 mei 2019 (Aruba)

Het Ministerie van Sociale Zaken en Arbeid en de Directie Arbeid & Onderzoek heeft de verhoging aangekondigd van het minimumloon en de inkomensgrens voor de toepassing van Arbeidsverordening 2013 per 1 mei 2019. Zo is bekend gemaakt met een persbericht op de website van de overheid van Aruba. Daartoe is op 30 april het Landsbesluit, ...
LEES VERDER

Landsbesluit permanente verhoging minimumloon 2018 in Publicatieblad

Op 28 december 2018 is het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 28ste december 2018 ter uitvoering van artikel 13, tweede lid, van de Landsverordening minimumlonen (Landsbesluit permanente verhoging minimumloon 2018), uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2018, no. 82 (P.B. 2018, no. 82). Met dit Landsbesluit wordt de tijdelijke verhoging van ...
LEES VERDER