Ministeriële regeling landings-en parkeergelden 2019 in Publicatieblad

De Ministeriële regeling met algemene werking, van de 31ste oktober 2018 ter uitvoering van artikel 8, tweede lid, van de Landsverordening landings- en parkeergelden (Ministeriële regeling landings-en parkeergelden 2019) is op 6 november 2018 uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2018, no. 67 (P.B. 2018, no. 67). Deze ministeriële regeling treedt in ...
LEES VERDER

Ministeriële regeling passagiersfaciliteitengelden 2019 in Publicatieblad

De Ministeriële regeling met algemene werking, van de 31ste oktober 2018 ter uitvoering van artikel 3 van de Landsverordening Passagiersfaciliteitengelden (Ministeriële regeling passagiersfaciliteitengelden 2019) is op 6 november 2018 uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2018, no. 68 (P.B. 2018, no. 68). Deze ministeriële regeling treedt in werking met ingang van 1 ...
LEES VERDER

Tijdelijke ministeriële regeling tax free winkelen

De Minister van Financiën van Curaçao heeft op 24 september 2018 de Tijdelijke ministeriële regeling tax free winkelen uitgevaardigd, voluit: de “Ministeriële regeling met algemene werking van de 24ste september 2018 ter uitvoering van artikel 7, derde lid, van de Landsverordening omzetbelasting 1999 (Tijdelijke ministeriële regeling tax free winkelen)”. De ministeriële regeling is op 3 ...
LEES VERDER

Wijziging Ministeriële regeling formeel belastingrecht betreffende verplichting tot het electronisch doen van aangifte

Bij Ministeriële regeling met algemene werking van de 28ste september 2018 is de Ministeriële regeling formeel belastingrecht (P.B. 2013, no. 63) gewijzigd. De wijziging is op 2 oktober 2018 uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao onder nummer P.B. 2018, no. 52. De Ministeriële regeling is ingegeven door de wens om bij het doen ...
LEES VERDER