Persberichten belastingdienst inzake de inkomstenbelastingtarieven voor 2020, met rekenvoorbeeld (Aruba)

Met een nieuwsbericht (Nederlands) op de algemene website van de overheid van Aruba en met een persbericht (Papiaments) op de website van de belastingdienst, heeft de belastingdienst van Aruba bekend gemaakt dat met ingang van 1 januari 2020 de tarieven van de inkomstenbelasting en de loonbelasting zijn gewijzigd. Formeel is het tarief van de inkomstenbelasting voor het jaar 2020 vastgesteld met de Ministeriële regeling van 27 december 2019 ter uitvoering ...
LEES VERDER

Regeling inkomstenbelastingtabel 2020 gepubliceerd (Aruba)

Op 27 december 2019 is de Ministeriële regeling van 27 december 2019 ter uitvoering van artikel 25, derde en vierde lid, van de Landsverordening inkomstenbelasting (AB 1991 no. GT 51) (Regeling inkomstenbelastingtabel 2020) uitgegeven en geplaatst in het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2019, no. 90 (AB 2019 no. 90). In deze ministeriële regeling worden, gelet op artikel 25, derde en vierde lid, van de Landsverordening inkomstenbelasting, voor 2020 de inkomensbedragen ...
LEES VERDER

Ministeriële regeling APIS 2020 in het Publicatieblad: vaststelling tarieven voor de uitvoering van het Advance Passenger Information System (APIS) (Curaçao)

Op 31 oktober 2019 is de Ministeriële regeling met algemene werking van de 29ste oktober 2019 ter uitvoering van artikel 20a van het Landsbesluit methodiek bepaling passagiersfaciliteitengelden en landings- en parkeergelden (P.B. 2018, no. 1) (Ministeriële regeling APIS 2020) uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2019, no. 68 (P.B. 2019 no. 68). In deze ministeriële regeling worden door de Minister, krachtens de bevoegdheid als bedoeld in artikel ...
LEES VERDER

Financiële Management Rapportage maart 2019 en Uitvoeringsrapportage eerste kwartaal 2019, met overzicht belastingontvangsten, prognoses en stand van zaken versterking financieel beheer (Curaçao)

Bij brief van 27 mei 2019 heeft de Minister van Financiën de Financiële Management Rapportage (FMR) over de maand maart 2019 inclusief de uitvoeringsrapportage (UR) over het eerste kwartaal 2019 aan de Staten van Curaçao aangeboden. De Gewone Dienst tot en met de verslagperiode voor het actuele dienstjaar 2019 sluit (voorlopig) met een voordelig saldo van Nafl. 65,2 mln (prognose was Nafl. 66,8 mln). De aangegane verplichtingen welke nog moeten ...
LEES VERDER

Toepassing in ministeriële regeling van hardheidsclausule voor de overdrachtsbelasting in bepaalde gevallen (Aruba)

Op 6 mei 2019 is de Ministeriële regeling van 29 april 2019 ter uitvoering van artikel 30, onderdeel b, van de Algemene landsverordening belastingen (AB 2004 no. 10) uitgegeven en geplaatst in het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2019, no. 32 (AB 2019 no. 32) (hierna: de Ministeriële regeling). In de Ministeriële regeling wordt in overweging genomen dat het wenselijk is om bij de overdracht van onroerende zaken het nadeel van ...
LEES VERDER

Wijziging Ministeriële regeling omzetbelasting: uitbreiding voorwaarden vrijstelling bij invoer handelsgoederen, om de vrijstelling uitsluitend beschikbaar te laten zijn voor ondernemers met onberispelijke fiscale compliance (Curaçao)

Op 2 april 2019 is de Ministeriële regeling met algemene werking, van de 1 ste april 2019 tot wijziging van de Ministeriële regeling omzetbelasting (P.B. 2013, no. 62) (gewijzigd bij P.B. 2017, no. 62) uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2019, no. 12 (P.B. 2019, no. 12) . De Minister van Financiën heeft het wenselijk geacht de voorwaarden van artikel 8 van de Ministeriële regeling omzetbelasting, in ...
LEES VERDER

Ministeriële regeling vaststelling bedragen inkomstenbelasting 2019 in Publicatieblad

In het CFN van 7 december 2018 berichtten wij reeds dat op de website van de belastingdienst van Curaçao (www.belastingdienst.cw) de inkomstenbelastingtabel en de loonbelastingtabellen en gerelateerde relevante documenten voor het jaar 2019 werden gepubliceerd. Inmiddels is ook de de formele ministeriële regeling waarbij de inkomstenbelastingtabellen 2019 en de basiskorting en de toeslagen zijn vastgesteld, beschikbaar: de Ministeriële regeling met algemene werking van de 10de december 2018 ter uitvoering van ...
LEES VERDER

Ministeriële regeling ter uitvoering van de AZV: mutatie positieve lijst geneesmiddelen

Op 21 september 2018 is de Ministeriële regeling van 13 september 2018 ter uitvoering van artikel 14, tweede lid, van de Landsverordening algemene ziektekostenverzekering (AB 1992 no. 18) (mutatie positieve lijst geneesmiddelen juli 2018) verschenen en geplaatst in het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2018 no. 61 (AB 2018 no. 61). Met deze ministeriële regeling wordt bijlage A, behorende bij het Landsbesluit aanspraken genees- en verbandmiddelen (AB 2004 no. 18) aangevuld ...
LEES VERDER

Ministeriële regeling ter uitvoering van de Landsverordening algemene ziektekostenverzekering: toevoeging geneesmiddel

Op 25 mei 2018 is de Ministeriële regeling van 8 mei 2018 ter uitvoering van artikel 14, tweede lid, van de Landsverordening algemene ziektekostenverzekering (AB 1992 no. 18) uitgegeven in het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2018, no. 27 (AB 2018 no. 27). Deze ministeriële regeling is eerst onlangs gepubliceerd op de website van de overheid van Aruba. Met deze ministeriële regeling wordt, kortweg, de bijlage A, behorende bij het Landsbesluit ...
LEES VERDER

Regeling aanwijzing bevoegde functionaris in het kader van internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen in het Afkondigingsblad

Op 5 juni 2018 is de Ministeriële regeling van 24 mei 2018 ter uitvoering van artikel 1, onderdeel b, van de Landsverordening internationale bijstandsverlening belastingen (AB 2017 no. 74, hierna: de LIBB) (Regeling aanwijzing bevoegde functionaris), uitgegeven in het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2018, no. 33 (AB 2018 no. 33). De ministeriële regeling is uitgegeven ter uitvoering van de LIBB die ter voldoening van een verdragsrechtelijke verplichting op 20 december ...
LEES VERDER

Bijlage aanspraken genees- en verbandmiddelen aangevuld bij ministeriële regeling onder de AZV

Bij Ministeriële regeling van 16 januari 2018 ter uitvoering van artikel 14, tweede lid, van de Landsverordening algemene ziektekostenverzekering (AB 1992 no. 18), op 31 januari 2018 uitgegeven in het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2018, no. 3 (AB 2018 no. 3), heeft de Minister van Justitie de bijlage A, behorende bij het Landsbesluit aanspraken genees- en verbandmiddelen (AB 2004 no. 18), aangevuld met het in de bijlage bij deze ministeriële ...
LEES VERDER

Pakket Belastingplan 2018 met wijzigingen fiscale stelsel BES in Staatsblad

De wetten met betrekking tot het pakket Belastingplan 2018 - het "Belastingplan 2018" en de "Overige fiscale maatregelen 2018" - zijn op 28 december 2017 uitgegeven en gepubliceerd in het Staatsblad. Het wetsontwerp met betrekking tot het Belastingplan 2018 (Vergaderjaar 2017-2018, nr. 34.785) is gepubliceerd in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden van 28 december 2017, jaargang 2017, nr. 517 (Stb. 2017, 517). Het wetsontwerp met betrekking tot de ...
LEES VERDER

Pakket Belastingplan 2018 met wijzigingen fiscale stelsel BES aangenomen door Eerste Kamer

Op 19 december 2017 heeft de Eerste Kamer der Staten-Generaal de wetsontwerpen met betrekking tot het Belastingplan 2018 en de Overige fiscale maatregelen 2018 (het pakket Belastingplan 2018) aangenomen. Het wetsontwerp met betrekking tot het Belastingplan 2018 (Vergaderjaar 2017-2018, nr. 34.785) werd na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De PVV-fractie stemde tegen.  Het wetsontwerp met betrekking tot de Overige fiscale maatregelen 2018 (Vergaderjaar 2017-2018, nr. 34.786) is met algemene stemmen aangenomen ...
LEES VERDER
Aan het laden...