Financiële Management Rapportage maart 2019 en Uitvoeringsrapportage eerste kwartaal 2019, met overzicht belastingontvangsten, prognoses en stand van zaken versterking financieel beheer (Curaçao)

Bij brief van 27 mei 2019 heeft de Minister van Financiën de Financiële Management Rapportage (FMR) over de maand maart 2019 inclusief de uitvoeringsrapportage (UR) over het eerste kwartaal 2019 aan de Staten van Curaçao aangeboden. De Gewone Dienst tot en met de verslagperiode voor het actuele dienstjaar 2019 sluit (voorlopig) met een voordelig saldo ...
LEES VERDER

Toepassing in ministeriële regeling van hardheidsclausule voor de overdrachtsbelasting in bepaalde gevallen (Aruba)

Op 6 mei 2019 is de Ministeriële regeling van 29 april 2019 ter uitvoering van artikel 30, onderdeel b, van de Algemene landsverordening belastingen (AB 2004 no. 10) uitgegeven en geplaatst in het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2019, no. 32 (AB 2019 no. 32) (hierna: de Ministeriële regeling). In de Ministeriële regeling wordt in overweging ...
LEES VERDER

Wijziging Ministeriële regeling omzetbelasting: uitbreiding voorwaarden vrijstelling bij invoer handelsgoederen, om de vrijstelling uitsluitend beschikbaar te laten zijn voor ondernemers met onberispelijke fiscale compliance (Curaçao)

Op 2 april 2019 is de Ministeriële regeling met algemene werking, van de 1 ste april 2019 tot wijziging van de Ministeriële regeling omzetbelasting (P.B. 2013, no. 62) (gewijzigd bij P.B. 2017, no. 62) uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2019, no. 12 (P.B. 2019, no. 12) . De Minister van Financiën ...
LEES VERDER

Ministeriële regeling vaststelling bedragen inkomstenbelasting 2019 in Publicatieblad

In het CFN van 7 december 2018 berichtten wij reeds dat op de website van de belastingdienst van Curaçao (www.belastingdienst.cw) de inkomstenbelastingtabel en de loonbelastingtabellen en gerelateerde relevante documenten voor het jaar 2019 werden gepubliceerd. Inmiddels is ook de de formele ministeriële regeling waarbij de inkomstenbelastingtabellen 2019 en de basiskorting en de toeslagen zijn vastgesteld, ...
LEES VERDER

Ministeriële regeling ter uitvoering van de AZV: mutatie positieve lijst geneesmiddelen

Op 21 september 2018 is de Ministeriële regeling van 13 september 2018 ter uitvoering van artikel 14, tweede lid, van de Landsverordening algemene ziektekostenverzekering (AB 1992 no. 18) (mutatie positieve lijst geneesmiddelen juli 2018) verschenen en geplaatst in het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2018 no. 61 (AB 2018 no. 61). Met deze ministeriële regeling wordt ...
LEES VERDER

Ministeriële regeling ter uitvoering van de Landsverordening algemene ziektekostenverzekering: toevoeging geneesmiddel

Op 25 mei 2018 is de Ministeriële regeling van 8 mei 2018 ter uitvoering van artikel 14, tweede lid, van de Landsverordening algemene ziektekostenverzekering (AB 1992 no. 18) uitgegeven in het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2018, no. 27 (AB 2018 no. 27). Deze ministeriële regeling is eerst onlangs gepubliceerd op de website van de overheid ...
LEES VERDER

Regeling aanwijzing bevoegde functionaris in het kader van internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen in het Afkondigingsblad

Op 5 juni 2018 is de Ministeriële regeling van 24 mei 2018 ter uitvoering van artikel 1, onderdeel b, van de Landsverordening internationale bijstandsverlening belastingen (AB 2017 no. 74, hierna: de LIBB) (Regeling aanwijzing bevoegde functionaris), uitgegeven in het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2018, no. 33 (AB 2018 no. 33). De ministeriële regeling is uitgegeven ...
LEES VERDER

Bijlage aanspraken genees- en verbandmiddelen aangevuld bij ministeriële regeling onder de AZV

Bij Ministeriële regeling van 16 januari 2018 ter uitvoering van artikel 14, tweede lid, van de Landsverordening algemene ziektekostenverzekering (AB 1992 no. 18), op 31 januari 2018 uitgegeven in het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2018, no. 3 (AB 2018 no. 3), heeft de Minister van Justitie de bijlage A, behorende bij het Landsbesluit aanspraken genees- ...
LEES VERDER

Pakket Belastingplan 2018 met wijzigingen fiscale stelsel BES in Staatsblad

De wetten met betrekking tot het pakket Belastingplan 2018 - het "Belastingplan 2018" en de "Overige fiscale maatregelen 2018" - zijn op 28 december 2017 uitgegeven en gepubliceerd in het Staatsblad. Het wetsontwerp met betrekking tot het Belastingplan 2018 (Vergaderjaar 2017-2018, nr. 34.785) is gepubliceerd in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden van 28 ...
LEES VERDER

Pakket Belastingplan 2018 met wijzigingen fiscale stelsel BES aangenomen door Eerste Kamer

Op 19 december 2017 heeft de Eerste Kamer der Staten-Generaal de wetsontwerpen met betrekking tot het Belastingplan 2018 en de Overige fiscale maatregelen 2018 (het pakket Belastingplan 2018) aangenomen. Het wetsontwerp met betrekking tot het Belastingplan 2018 (Vergaderjaar 2017-2018, nr. 34.785) werd na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De PVV-fractie stemde tegen.  Het wetsontwerp met betrekking ...
LEES VERDER

Ministeriële regeling dringende redenen II met betrekking tot internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen: Supplementary Review van Global Forum aangemerkt als dringende reden. Eerdere Ministeriële regeling dringende redenen ingetrokken

Op 15 november 2017 is Ministeriële regeling met algemene werking van de 1ste november 2017 ter uitvoering van artikel 30, vierde lid, van de Landsverordening internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (Ministeriële regeling dringende redenen II) uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao van 2017, no. 95 (P.B. 2017, no. 95). Deze regeling ...
LEES VERDER

Belastingplan en Overige fiscale maatregelen 2018 met wijzigingen fiscale stelsel BES aangenomen door Tweede Kamer

Op 23 november 2017 heeft de Tweede Kamer de wetsontwerpen met betrekking tot het Belastingplan 2018 en de Overige fiscale maatregelen 2018 aangenomen. Ten aanzien van het fiscale stelsel van de BES-eilanden (Caribisch Nederland) bevatten de wetsontwerpen de volgende voorstellen en maatregelen. Verlenging toepassing lagere ABB-tarieven voor Saba en Sint Eustatius met een jaar, tot ...
LEES VERDER

Kosten vrijstelling vastgoedbelasting sociaal-culturele instellingen geraamd op € 30.000

Op 2 november 2017 heeft de staatssecretaris van Financiën schriftelijk geantwoord op een deel van de vragen die zijn gesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 30 oktober 2017 over het pakket Belastingplan 2018. De staatssecretaris antwoordt daarin onder meer op vragen over de voorgestelde vrijstelling van vastgoedbelasting voor sociaal-culturele instellingen. De staatssecretaris informeert dat de geraamde ...
LEES VERDER
Aan het laden...