Voor de maand juni 1663 aanvragen voor de loonsubsidie (Aruba)

Voor de maand juni 2020 heeft de Sociale Verzekeringsbank (SVb) 1663 aanvragen voor loonsubsidie ontvangen, op een totaal van 3.200 werkgevers die daarvoor in beginsel in aanmerking zouden komen. Dit houdt in dat voor de maand juni ten behoeve van circa 22.800 werknemers loonsubsidie is aangevraagd. Dit heeft de SVb bekendgemaakt met een nieuwsbericht (Papiaments) op de website. Zie ook dit nieuwsbericht (Nederlands) op de website van de overheid van ...
LEES VERDER

Ministeriële beschikking inzake de flexibilisering van de voorwaarde arbeidsomvangvermindering voor de loonsubsidie gepubliceerd in de Landscourant (Aruba)

In het CFN van 12 juni 2020, nr. 2020/72, berichtten wij reeds over de op 11 juni jl. door de Minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur (FEZC) bekendgemaakte flexibilisering van de voorwaarde van de arbeidsomvangvermindering om in aanmerking te komen voor de loonsubsidie voor de maand juni 2020 als bedoeld in de Ministeriële beschikking van de Minister van FEZC d.d. 13 mei 2020 nr. 681/20 (de loonsubsidieregeling, Lcrt. 2020, ...
LEES VERDER

Herinnering SVb: vrijdag 19 juni – vandaag – is de laatste dag voor de aanvraag van de loonsubsidie voor de maand juni 2020 (Aruba)

De Sociale Verzekeringsbank (SVb) herinnert werkgevers die in aanmerking komen voor loonsubsidie voor de maand juni 2020 eraan dat aanvragen voor de loonsubsidie voor de maand juni 2020 uiterlijk tot en met vrijdag 19 juni 2020 (vandaag) kunnen worden ingediend. Vandaag is derhalve de laatste dag waarop de aanvragen kunnen worden ingediend. De herinnering is onder meer gedaan met een nieuwsbericht op de website van de SVb. Tevens is hierover ...
LEES VERDER

Advies SER met betrekking tot de ontwerplandsverordening algemene bestedingsbelasting (Curaçao)

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft naar aanleiding van een spoedadviesverzoek op 2 maart 2020 advies uitgebracht aan de Minister van Financiën inzake het gewijzigde ontwerp van een landsverordening algemene bestedingsbelasting. Het advies – dat pas onlangs is openbaar gemaakt – is behandeld en vastgesteld in de plenaire vergadering van de SER van 28 februari 2020. De wijzigingen in de ontwerplandsverordening zijn vooral ingegeven door de zogenoemde ‘Girobank-problematiek’: de regering acht ...
LEES VERDER

Noodplanregeling MKB nu ook in de Landscourant gepubliceerd (Aruba)

De in april afgekondigde noodplanregeling voor het midden- en kleinbedrijf (hierna aan te duiden als: Noodplanregeling MKB”) is vastgelegd in een ministeriële beschikking. Het betreft de Ministeriële beschikking van 14 mei 2020 van de Minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur, in overeenstemming met de Minister-President, gepubliceerd in de Landscourant van Aruba van 5 juni 2020, jaargang 2020, no. 12 (Lcrt. 2020 no. 12, blz. 20-21). Als gevolg van de ...
LEES VERDER

Loonsubsidie voor de maand juni 2020: flexibilisering voorwaarde arbeidsomvangvermindering en verlenging aanvraagtermijn (Aruba)

Tijdens een persconferentie gisteren, donderdag 11 juni 2020, heeft de Minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur een update gegeven over de loonsubsidie voor de maand juni 2020 en daarbij een flexibilisering aangekondigd met betrekking tot de voorwaarden van de arbeidsomvangvermindering. Over de flexibilisering is ook een nieuwsbericht geplaatst op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVb). Klik hier om naar de video op facebookpagina van het Kabinet Wever-Croes te ...
LEES VERDER

SVb met voorbeeld van een akkoordverklaring arbeidsomvang vermindering juni 2020, in verband met de loonsubsidie (Aruba)

De Sociale Verzekeringsbank van Aruba (SVb) heeft in een nieuwsbericht “Acuerdo Subsidio di Salario” op de website een voorbeeld getoond van een formulier “Akkoordverklaring arbeidsomvang vermindering juni 2020” die werkgevers per e-mail ontvangen in verband met de aanvraag van de loonsubsidie over de maand juni 2020. Daarbij wordt aangegeven dat indien de werknemer niet ondertekent, de werkgever voor hem geen loonsubsidie zal ontvangen. Het origineel van het bovengenoemde formulier is ...
LEES VERDER

Ministeriële beschikking loonsubsidie nu ook in de Landscourant gepubliceerd (Aruba)

De Ministeriële beschikking van de Minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur d.d. 13 mei 2020 nr. 681/20 inzake de loonsubsidie is nu ook gepubliceerd in de Landscourant van Aruba van 25 mei 2020, jaargang 2020, no. 11 (Lcrt. 2020 no. 11, blz. 79-83). Onder de loonsubsidieregeling wordt de werkgever die door de COVID-19-pandemie en de daarmee samenhangende maatregelen is geraakt en die een daling van zijn bedrijfsomzet van tenminste ...
LEES VERDER

Vanaf 1 juni tot en met 10 juni kunnen werkgevers de loonsubsidie voor de maand juni aanvragen (Aruba)

De Sociale Verzekeringsbank van Aruba (SVb) herinnert werkgevers er aan dat zij met ingang van 1 juni tot en met 10 juni 2020 de aanvragen kunnen indienen voor de loonsubsidie over de maand juni 2020. Op de website van de SVb is over de procedure voor de maand juni een nieuwsbericht geplaatst (Papiaments). Ook is hierover op de algemene website van de overheid een nieuwsbericht geplaatst (Nederlands). Werkgevers die in ...
LEES VERDER

Vragen en antwoorden Directie Arbeid en Onderzoek over loonsubsidie en werknemersrechten tijdens de COVID-19 pandemie (Aruba)

Op de algemene website van de overheid van Aruba is op 26 mei 2020 een nieuwsbericht geplaatst met vragen en antwoorden van de Directie Arbeid en Onderzoek over de salarissubsidie ​​(loonsubsidie) en werknemersrechten tijdens de COVID-19-pandemie. Het betreft hier de loonsubsidieregeling zoals vastgelegd in de Ministeriële beschikking van de Minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur d.d. 13 mei 2020. Hieronder is de tekst opgenomen van het nieuwsbericht van 26 mei: “Wat ...
LEES VERDER

In Nederland gevestigde belanghebbende factureert aan NV’s die volgens haar op Curaçao zijn gevestigd en maakt aannemelijk dat de plaats van de diensten Curaçao is: terecht zonder Nederlandse omzetbelasting aan de afnemers gefactureerd (Nederlandse belastingzaak)

Samenvatting zaak In deze Nederlandse belastingzaak is, kort samengevat, het volgende aan de orde. De in Nederland gevestigde belanghebbende (hierna: “Y”) heeft in de onderhavige jaren 2011 en 2012 diensten verricht aan een aantal naar het recht van Curaçao opgerichte vennootschappen (hierna: de NV’s). Y heeft zonder berekening van omzetbelasting gefactureerd voor deze dienstverlening. Over de dienstverlening van Y aan de NV’s staan in 2011 en 2012 geen afspraken op ...
LEES VERDER

Persconferentie van 15 mei 2020 van de directeur van de SVb over de loonsubsidie (Aruba)

Op 15 mei 2020 heeft de directeur van de Sociale Verzekeringsbank van Aruba, dhr. ir. Edwin M. Jacobs een persconferentie gegeven over de procedure met betrekking tot het toekennen van de loonsubsidie. Klik hier om naar de op de website van de SVb geplaatste video van de persconferentie te gaan. In het bijzonder behandelde de directeur de volgende drie situaties: Werkgevers die niet in aanmerking komen voor loonsubsidie. Werkgevers die ...
LEES VERDER

Al meer dan 1600 werkgevers hebben loonsubsidie aangevraagd (Aruba)

De Sociale Verzekeringsbank van Aruba (SVb) heeft bekendgemaakt dat inmiddels al meer dan 1600 werkgevers gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om loonsubsidie aan te vragen. In totaal komen ongeveer 3200 werkgevers voor de loonsubsidie in aanmerking. Dit is op de website van de SVb bekendgemaakt met een nieuwsbericht (Papiaments). Hierover is ook op de website van de overheid een nieuwsbericht geplaatst (Nederlands). De Ministeriële beschikking van de Minister van Financiën, ...
LEES VERDER

Ministeriële beschikking loonsubsidie gepubliceerd (Aruba)

De Ministeriële beschikking van de Minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur d.d. 13 mei 2020 nr. 681/20 inzake de loonsubsidie is op 14 mei 2020 gepubliceerd in IslaOnline-Noticia di Gobierno. Onder de loonsubsidieregeling wordt de werkgever die door de COVID-19-pandemie en de daarmee samenhangende maatregelen is geraakt en die een daling van zijn bedrijfsomzet van tenminste 25% verwacht, een loonsubsidie toegekend voor de gedeeltelijke dekking van ten hoogste 60% ...
LEES VERDER

Rekenvoorbeelden loonsubsidie op website SVb (Aruba)

De Sociale Verzekeringsbank van Aruba (SVb) heeft op de website een tabel met rekenvoorbeelden geplaatst om werkgevers te assisteren bij de beoordeling of zij in aanmerking wensen te komen voor de loonsubsidie. De tabel bevat een aantal voorbeelden van de loonsubsidie en van de financiële uitwerking daarvan voor werkgevers en werknemers bij verschillende salarisniveau’s en bij verschillende percentages omzetverlies. Onder de loonsubsidieregeling komen – summier samengevat – bedrijven die tengevolge ...
LEES VERDER