Landsverordening herziening pensioen overheidsdienaren uitgegeven (Sint Maarten)

Op 22 juni 2020 is de Landsverordening, van de 18 juni 2020 tot wijziging van de Pensioenlandsverordening overheidsdienaren, tot wijziging van de Landsverordening leeftijdsgrens ambtenaren, alsmede tot intrekking van de Duurtetoeslagregeling gepensioneerden 1943 (Landsverordening herziening pensioen overheidsdienaren) uitgegeven en geplaatst in het Afkondigingsblad van Sint Maarten, jaargang 2020, nr. 34 (AB 2020 nr. 34). Deze landsverordening treedt, gezien het spoedeisend belang hiervan als bedoeld in artikel 127, derde lid, van ...
LEES VERDER

Gerecht leidt uit nieuw opgestelde jaarrekening af dat de administratie dient te worden verworpen. Bewijslast omgekeerd

Samenvatting zaak In deze Curaçaose winstbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is opgericht op 19 februari 2010 waarvan de aandelen middellijk in handen zijn van [E]. Laatstgenoemde en zijn echtgenote zijn directeuren van belanghebbende. Op 19 februari 2010 zijn pensioenverplichtingen van Stichting Pensioenfonds [T] – waaronder de pensioenverplichtingen jegens [E] en zijn echtgenote – overgedragen aan belanghebbende. Belanghebbende houdt zich naast het beheren van pensioen ook bezig met ...
LEES VERDER

Na afloop van de aanslagtermijn opgelegde aanslagen geconverteerd in navorderingsaanslagen nu aan de daarvoor geldende voorwaarden is voldaan (met name die van het nieuwe feit). Schending hoorplicht blijft zonder consequenties omdat belanghebbende niet is benadeeld

Samenvatting zaak Aan belanghebbende zijn na afloop van de aanslagtermijn aanslagen opgelegd. Naar het oordeel van het Gerecht dienen de aanslagen te worden geconverteerd in navorderingsaanslagen nu aan de daarvoor geldende voorwaarden, met name die van het nieuwe feit, is voldaan. Belanghebbende is ten onrechte niet gehoord. Omdat belanghebbende hierdoor niet is benadeeld zal het Gerecht aan het niet-horen geen consequenties verbinden. (Inhoudsindicatie door: www.rechtspraak.nl). BRONDOCUMENT BRON: www.rechtspraak.nl LET OP: ...
LEES VERDER