Werkend systeem van belastingheffing op Sint Eustatius moet in tweede kwartaal van 2019 volledig operationeel zijn. Tevens wordt onderzocht of de Belastingdienst Caribisch Nederland deel van heffings- en inningstaken kan overnemen, convenant opgesteld (BES/CN – Sint Eustatius)

Samenvatting zaak De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de heer R.W. Knops, heeft op 29 mei 2019 de derde rapportage aan over de voortgang van de bestuurlijke, sociale en economische ontwikkelingen op Sint Eustatius na de bestuurlijke ingreep op 7 februari 2018 aangeboden aan de Tweede Kamer. De brief van de staatssecretaris en de rapportage bevatten ook passages over heffing en –inning van lokale belastingen. Door de staatssecretaris wordt ...
LEES VERDER

Verordening Precariobelasting Sint Eustatius 2019 in Afkondigingsblad

Op 7 januari 2019 is het Besluit van 28 december 2018 no. 5.3 van de regeringscommissaris, in plaats van de eilandsraad, tot vaststelling van de Verordening Precariobelasting Sint Eustatius 2019 uitgegeven en geplaatst in het Afkondigingsblad van Sint Eustatius, jaargang 2019, nr. 1 (AB 2019, no. 1). Korte samenvatting van de verordening Onder de naam precariobelasting wordt een eilandbelasting geheven ter zake van het hebben van voorwerpen onder, op of ...
LEES VERDER

Opbrengst 2018 uit lokale heffingen Sint Eustatius begroot op USD 4,9 miljoen. Inning en invordering moet worden verbeterd

In een brief van 9 november 2017 heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) zijn advies op de ontwerpbegroting voor 2018 van het openbaar lichaam Sint Eustatius aan de voorzitter van het bestuurscollege van Sint Eustatius doen toekomen. Met betrekking tot de lokale heffingen is door het Cft het volgende opgenomen. De paragraaf over de lokale heffingen in de ontwerpbegroting 2018 geeft een overzicht van de ...
LEES VERDER