OECD invites taxpayer input on ninth batch of dispute resolution peer reviews

Improving the tax treaty dispute resolution process is a top priority of the BEPS Project. The Mutual Agreement Procedure (MAP) peer review and monitoring process under Action 14 of the BEPS Action Plan was launched in December 2016 with the peer review process of the first eight batches now well underway. This was announced in a press release published on the website of the OECD. The peer review process is ...
LEES VERDER

Documentatie inzake de internationale onderling overleg procedure (Mutual Agreement Procedure – MAP) (Curaçao)

Op de websites van het Ministerie van Financiën van Curaçao respectievelijk van de Belastingdienst van Curaçao is documentatie geplaatst met betrekking tot de internationale onderling overleg procedure (Mutual Agreement Procedure ofwel, afgekort: “MAP”). Klik hier voor het in de Nederlandse taal opgestelde document en hier voor het in de Engelse taal opgestelde document, zoals geplaatst op de website van het Ministerie. Op de website van het Ministerie is bovendien een ...
LEES VERDER

Verdrag inzake uitwisseling van informatie betreffende belastingen tussen Aruba en België treedt 1 januari 2019 in werking

De bepalingen van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, en het Koninkrijk België inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen; 's-Gravenhage, 24 april 2014 (hierna: het Verdrag) zullen ingevolge artikel 12 op 1 januari 2019 in werking treden.  Zo is bekend gemaakt in het Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden van 4 december 2018, jaargang 2018, nr. 208 (Trb. 2018, 208). De stilzwijgende goedkeuring van ...
LEES VERDER

Verdrag inzake uitwisseling van fiscale informatie Nederland-Uruguay in werking getreden, geldt ook voor Caribisch Nederland

Op 16 augustus 2018 is officieel in het Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden (Trb. 2018, 143) bekendgemaakt dat de bepalingen van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek ten Oosten van de Uruguay inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingzaken (met Protocol) ('s-Gravenhage, 24 oktober 2012; Trb. 2012, 220, Trb. 2013, 56) ingevolge artikel 12 van het Verdrag juncto artikel 2 van het Protocol op 1 juni 2016 ...
LEES VERDER

Minister beantwoordt vragen Tweede Kamer waarom automatische gegevensuitwisseling geen onderdeel uitmaakt van het fiscale inlichtingenverdrag Aruba – Duitsland

Wij maakten er al melding van dat op 15 januari 2018 de Minister van Buitenlandse Zaken overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, eerste en tweede lid, en artikel 5, eerste en tweede lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen, de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, het op 29 juni 2017 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, en de ...
LEES VERDER

Verdrag inzake uitwisseling van fiscale informatie Aruba – Duitsland ter stilzwijgende goedkeuring overgelegd aan Tweede Kamer

Op 15 januari 2018 heeft de Minister van Buitenlandse Zaken overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, eerste en tweede lid, en artikel 5, eerste en tweede lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen, de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, het op 29 juni 2017 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, en de Bondsrepubliek Duitsland inzake de uitwisseling van ...
LEES VERDER

Details verdrag inzake uitwisseling van fiscale informatie Aruba – Duitsland

In het CFN van 7 juli 2017, nr. 2017/24 rapporteerden wij reeds dat op 29 juni 2017 in Den Haag een verdrag is getekend tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, en de Bondsrepubliek Duitsland inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen, met inbegrip van strafrechtelijke belastingzaken (hierna: het Verdrag). Inmiddels zijn de details van het Verdrag beschikbaar. Het Verdrag is op 25 juli 2017 gepubliceerd in het Tractatenblad ...
LEES VERDER