Beleidsregel EZK tot wijziging van de beleidsregel tegemoetkoming getroffen ondernemers COVID-19 BES, zodat gedupeerde ondernemingen tevens voor een kleinere tegemoetkoming in aanmerking kunnen komen, in de Staatscourant (Caribisch Nederland)

Vandaag, vrijdag 22 mei 2020, is de Beleidsregel van de Minister van Economische Zaken en Klimaat en de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 15 mei 2020, nr. WJZ 20137482, tot wijziging van de Beleidsregel tegemoetkoming getroffen ondernemers COVID-19 BES zodat gedupeerde ondernemingen tevens voor een kleinere tegemoetkoming in aanmerking kunnen komen, gepubliceerd in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2020, nr. 27358 (Stcrt. 2020, 27358). Hiermee ...
LEES VERDER

Wetsvoorstel tot wijziging van de Wwft BES en de Wet financiële markten BES in verband met het aanpakken van geconstateerde risico’s op witwassen en financieren van terrorisme en het in overeenstemming brengen met de aanbevelingen van de FATF (Caribisch Nederland)

Op 13 mei 2020 is het voorstel van wet tot wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES en de Wet financiële markten BES in verband met het aanpakken van geconstateerde risico’s op witwassen en financieren van terrorisme op de BES en het in overeenstemming brengen van deze wetgeving met de aanbevelingen van de Financial Action Task Force aangeboden aan de Tweede Kamer. Klik hier ...
LEES VERDER

SZW geeft werkgevers ruimte voor herstart (Caribisch Nederland)

Werkgevers die gebruik maken van de noodregeling van SZW voor ondersteuning in hun loonkosten hoeven geen wijzigingen meer door te geven voor de resterende looptijd van de regeling. Op deze manieren krijgen zij meer ruimte om te bekijken of en op welke manier zij hun bedrijfsactiviteiten weer kunnen uitbreiden. Wijzigingsformulieren die al ingeleverd zijn, zullen niet worden doorgevoerd, tenzij ze in het voordeel van de aanvrager zijn. Dit is op ...
LEES VERDER

Tegemoetkoming EZK nu ook voor bedrijven met lagere vaste lasten (Caribisch Nederland)

Bedrijven die geraakt worden door de maatregelen in verband met het coronavirus kunnen sinds 23 april jl. een tegemoetkoming aanvragen voor het bekostigen van hun vaste lasten. Een voorwaarde om eenmalig het bedrag van 4400 dollar te ontvangen, is dat er sprake moet zijn van minimaal 4400 dollar aan vaste lasten in de periode 13 maart 2020 tot en met 12 juni 2020. Omdat veel bedrijven in Caribisch Nederland niet ...
LEES VERDER

Lastenverlichting voor huishoudens en bedrijven Caribisch Nederland (Caribisch Nederland)

Huishoudens en bedrijven op Bonaire kunnen vanaf 1 mei tot eind dit jaar rekenen op bijna 60 USD lastenverlichting per maand. Voor Sint Eustatius is dit ruim 50 USD per maand en voor Saba 44 USD per maand. De lastenverlichting geldt tot eind van dit jaar en heeft als doel de noodzakelijke kosten van levensonderhoud voor inwoners van Caribisch Nederland te verlagen. Dit heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en ...
LEES VERDER

Extra maatregelen Caribisch Nederland in verband met COVID-19 (Caribisch Nederland)

Gisteren, vrijdag 24 april 2020, heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een brief gestuurd aan Tweede Kamer over extra maatregelen Caribisch Nederland in verband met COVID-19. Op 25 maart jl. heeft het kabinet noodmaatregelen voor Caribisch Nederland aangekondigd i.v.m. COVID-19, in lijn met de maatregelen voor Europees Nederland. In reactie hierop hebben de openbare lichamen in een gezamenlijke brief van 29 maart jl. gereageerd op deze brief en ...
LEES VERDER

Beleidsregel tegemoetkoming getroffen ondernemers COVID-19 BES in Staatscourant (Caribisch Nederland)

In de reguliere uitgave van het CFN van vandaag maakten wij reeds melding van de tegemoetkoming die ondernemers die geraakt worden door de maatregelen in verband met het coronavirus en te maken hebben met hoge vaste lasten, kunnen krijgen van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). De tegemoetkoming werd bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN). De betreffende “Beleidsregel tegemoetkoming getroffen ondernemers ...
LEES VERDER

Ook vanuit EZK tegemoetkoming ondernemers Caribisch Nederland (Caribisch Nederland)

Ondernemers die geraakt worden door de maatregelen in verband met het coronavirus en te maken hebben met hoge vaste lasten, kunnen een tegemoetkoming krijgen van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). De tegemoetkoming is eenmalig 4400 dollar. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN). Zie hierover ook deze pagina op de website van de RCN. En voor de voorwaarden om ...
LEES VERDER

Overheidssteun ook voor animeerdames (Caribisch Nederland)

Hoewel er door verschillende mediakanalen is geschreven dat er geen overheidssteun is voor sekswerkers, komen mensen die in deze sector werkzaam zijn weldegelijk ook in aanmerking voor de noodregeling van SZW. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN). Hoewel de dames niet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel, begrijpt de RCN-unit SZW de problematiek is er besloten de dames bij uitzondering ...
LEES VERDER

Reeds duizend aanvragen noodregeling uitbetaald (Caribisch Nederland)

Sinds de noodregeling van SZW begin deze maand in werking is getreden, zijn er voor ruim twee duizend personen op Bonaire, Saba en Sint Eustatius aanvragen ontvangen. De helft hiervan is reeds uitbetaald. Om dit mogelijk te maken is er afgelopen paasweekend doorgewerkt bij de RCN-unit SZW. De overige aanvragen zijn nog in behandeling. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) en met ...
LEES VERDER

Belastingdienst met aangepaste lock down maatregelen Saba (Caribisch Nederland)

De Belastingdienst Caribisch Nederland (BCN) heeft maatregelen bekendgemaakt die genomen zijn met betrekking tot de ‘Lock down’ op Saba. Het belastingkantoor op Saba is gesloten tot nader orde. Voor wat betreft de aangiften inkomstenbelasting (IB), algemene bestedingsbelasting (ABB) en loonheffing (LH) wordt in het nieuwsbericht een aantal mededelingen gedaan over maatregelen om ervoor te zorgen dat de komende maanden nog aangifte kan worden gedaan. De maatregelen zijn bekendgemaakt met een nieuwsbericht ...
LEES VERDER

Brief Minister van BZK aan Tweede Kamer over gevolgen en maatregelen coronacrisis in de Caribische Koninkrijksdelen. Tevens beantwoording deel Kamervragen (Algemeen Nieuws)

Samenvatting zaak Met een brief van 7 april 2020 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), mede namens de staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport, de minister van Justitie en Veiligheid, de minister voor Rechtsbescherming, de minister van Defensie, en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Tweede Kamer geïnformeerd over de gevolgen van de Coronacrisis voor de Caribische delen van het Koninkrijk en de maatregelen die ...
LEES VERDER

Motie aangenomen door Eilandsraad van Bonaire voor een lokale tijdelijke subsidieregeling loonkosten en inkomensverlies voor branches die niet in aanmerking komen voor de tijdelijke noodregeling SZW (Caribisch Nederland)

Op 31 maart 2020 is door de Eilandsraad van het openbaar lichaam Bonaire (Konseho Insular) unaniem een motie van het Raadslid Bernabela (fractieleider-UPB) aangenomen die ertoe strekt het bestuurscollege uit te nodigen tot het opzetten van een lokale tijdelijke subsidieregeling loonkosten en/of inkomensverlies Bonaire voor de groepen van gevallen (branches) die onder de tijdelijke subsidieregeling loonkosten en inkomensverlies CN van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) niet in ...
LEES VERDER

Vragenlijst vaste commissie voor Koninkrijksrelaties over effecten corona en steun Caribische Koninkrijksdelen (Algemeen Nieuws)

De vaste commissie voor Koninkrijksrelaties heeft op 2 april jl. een aantal vragen voorgelegd aan de minister van BZK over zijn brief van 25 maart 2020 inzake de Effecten corona op Caribische delen van het Koninkrijk (Kamerstuk 35 420, nr. 5). In de brief van 25 maart kondigde het kabinet een noodpakket aan maatregelen aan met als doel banen te behouden en ondersteuning te bieden bij acute problemen die werknemers, ...
LEES VERDER

Uitzondering mogelijk op voorwaarden noodregeling SZW (Caribisch Nederland)

Sinds afgelopen dinsdag kunnen er aanvragen worden gedaan bij de RCN-unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor een noodregeling in verband met het coronavirus. Het gaat om een regeling die werkgevers helpt om personeel in dienst te houden. Werknemers en zelfstandig ondernemers die geen inkomsten meer hebben kunnen ook een beroep doen op de noodregeling van SZW. Er zijn al veel aanvragen binnengekomen. Dit is gisterenavond bekendgemaakt met een nieuwsbericht op ...
LEES VERDER