Benoemingen leden Gemeenschappelijk Hof van Justitie (Aruba-Curaçao-Sint Maarten-Caribisch Nederland)

Met een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl is bekendgemaakt dat de Rijksministerraad op voorstel van minister Weerwind voor Rechtsbescherming heeft ingestemd met de benoeming van nieuwe leden van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Per 1 augustus 2023 worden benoemd tot lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie: mevrouw Vonk en de heren Bracht, Van ’t Westeinde, Bours en Drenth. Per ...
LEES VERDER

Installatiezitting rechter te Bonaire. Met onder andere toespraken over (a) communicatie en taal in de rechtspraak, (b) wat ‘een goede rechter’ is en de uitdagingen voor een ‘unus-rechter’ en (c) ontwikkelingen in de bestuursrechtspraak en de toepassing van algemene beginselen van behoorlijk bestuur (Caribisch Nederland, Bonaire)

Op vrijdag 14 oktober 2022 heeft te Bonaire een buitengewone zitting plaatsgevonden van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (het Hof) ter gelegenheid van de (her-)installatie van een rechter. Dit is door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie bekendgemaakt met een persbericht. Tijdens deze buitengewone zitting werden toespraken gehouden door mr. M.J. de Kort, President van het Hof, door ...
LEES VERDER

Installatiezitting rechters te Curaçao. Met toespraken over de voorbeeldfunctie van het Hof, knelpunten bij het executeren van door de rechter opgelegde straffen in het vreemdelingenrecht, openbaarheid van rechtspraak en publicatie van uitspraken, de nieuwe Advocatenlandsverordening en de wijziging van de Landsverordening op het notarisambt (Curaçao)

Op vrijdag 7 oktober 2022 heeft te Curaçao een buitengewone zitting plaatsgevonden van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (het Hof) ter gelegenheid van de (her-)installatie van een drietal rechters. Dit is door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie bekendgemaakt met een persbericht. Tijdens deze buitengewone zitting werden toespraken gehouden door mr. M.J. de Kort, President van het Hof, ...
LEES VERDER

Beëdiging Mr. Wouters als vicepresident van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, met zittingsplaats Sint Maarten (Sint Maarten)

Recentelijk is mr. G. Wouters beëdigd als vicepresident van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, met zittingsplaats Sint Maarten. Mr. Wouters heeft de belofte afgelegd ten overstaan van de Gouverneur van Sint Maarten, Zijne Excellentie Eugene Holiday. Dit is door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie bekendgemaakt met een persbericht. In juli werd in een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl al bekendgemaakt mr. Wouters behalve lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie tevens de ...
LEES VERDER

Installatiezitting rechters te Sint Maarten. Met onder meer een toespraak over het op Sint Maarten ontbreken van tuchtrecht voor deurwaarders en een pleidooi voor meer vertalers en vertalingen bij strafprocessen (Sint Maarten)

Op vrijdag 23 september 2022 heeft te Sint Maarten een buitengewone zitting plaatsgevonden van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, St. Eustatius, en Saba (het Hof) ter gelegenheid van de (her-)installatie van een drietal rechters. Dit is door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie bekendgemaakt met een persbericht. Tijdens deze buitengewone zitting werden toespraken gehouden door dhr. mr. M.J. de Kort, President van ...
LEES VERDER

Installatiezitting rechters te Aruba. Met toespraken over (a) openbaarheid van zittingen en privacy van partijen en de rol van de pers daarbij, (b) begrijpelijke taal bij rechtspleging en (c) geen verplichte procesvertegenwoordiging, kernwaarden bij de beroepsuitoefening van de advocatuur en een nieuwe advocatenlandsverordening (Aruba)

Op vrijdag 16 september 2022 heeft te Aruba een buitengewone zitting plaatsgevonden van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, St. Eustatius, en Saba (het Hof) ter gelegenheid van de (her-)installatie van een vijftal rechters. Dit is door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie bekendgemaakt met een persbericht. Tijdens deze buitengewone zitting werden toespraken gehouden door dhr. mr. M.J. de Kort, President van het ...
LEES VERDER

Mr. G.C.C. Lewin beëdigd als lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (Aruba-Curaçao-Sint Maarten-Caribisch Nederland)

Op dinsdag 26 juli jl. is mr. G.C.C. Lewin beëdigd als lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Mr. Lewin heeft de belofte afgelegd ten overstaan van de waarnemend Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Michele Russel-Capriles. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de overheid van Curaçao. CFN-artikelnummer 20220729-20 BRONDOCUMENT (link naar het nieuwsbericht van 26 ...
LEES VERDER

Benoemingen Gemeenschappelijk Hof van Justitie (Aruba-Curaçao-Sint Maarten-Caribisch Nederland)

Met een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl is bekendgemaakt dat de heer mr. J.R. Veerman lid wordt lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. De Rijksministerraad heeft ingestemd met de voordracht voor benoeming op voorstel van minister Weerwind voor Rechtsbescherming, mede namens zijn ambtgenoten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Veerman is rechter bij de rechtbank Gelderland. Verder is bekendgemaakt dat de heer mr. G.A.F.M. Wouters behalve lid van het Gemeenschappelijk Hof ...
LEES VERDER

Benoemingen Gemeenschappelijk Hof van Justitie (Aruba-Curaçao-Sint Maarten-Caribisch Nederland)

Met een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl is bekendgemaakt dat mevrouw mr. M.W. (Maroeska) Scholte vice-president Curaçao en Bonaire wordt van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Maroeska Scholte is momenteel als rechter bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie werkzaam. Haar nieuwe functie gaat zo spoedig mogelijk in. De heer E. (Eric) Mewe wordt militair lid van het Gemeenschappelijk Hof van ...
LEES VERDER

WODC-rapport met empirisch-juridisch onderzoek naar de toepassing van artikel 80a Wet RO door de Hoge Raad (afdoening via vereenvoudigde en snellere procedure) in de sectoren civiel recht, belastingrecht en strafrecht in de periode 2012-2019

Bij brieven d.d. 25 februari 2022 is het Rapport ´Evaluatie van artikel 80a Wet op de rechterlijke organisatie. Een empirisch-juridische onderzoek naar de toepassing van artikel 80a Wet RO door de Hoge Raad in de sectoren civiel recht, belastingrecht en strafrecht in de periode 2012-2019´ door de Minister van Rechtsbescherming aangeboden aan de respectievelijke voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal. Het onderzoek is door Universiteit Utrecht – ...
LEES VERDER