Procesregeling belastingrecht Hof 2022 (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Caribisch Nederland/BES)

Onlangs is op de website van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (het Hof) de ‘Procesregeling belastingrecht Hof 2022’ gepubliceerd. De link naar een pdf van de procesregeling is geplaatst op deze pagina van de website van het Hof over ‘Procederen in belastingzaken’ (zie helemaal onderaan). Procesregeling belastingrecht Hof 2022 De Procesregeling belastingrecht Hof 2022 beoogt partijen in een geding, waarin een belastingrechter van het Hof Belastingen bevoegd is, duidelijkheid te ...
LEES VERDER

Oud-raadsleden Hoge Raad beëdigd tot plaatsvervangend lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie om de achterstanden van civiele vonnissen in hoger beroep te helpen inhalen

Op 25 januari jl. zijn de heren mrs. Willem van Schendel en Ernst Numann door de president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie Mauritsz de Kort beëdigd. Dit is door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie bekendgemaakt met een nieuwsbericht. Meesters Van Schendel en Numann zijn bij koninklijk besluit van 9 december 2022 benoemd tot plaatsvervangend lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. Beiden zijn gepensioneerde raadsheren van de Hoge Raad ...
LEES VERDER

Openingstijden Hof van Justitie gedurende de feestdagen

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie is met kerstreces, op Curaçao tot en met 3 januari 2023 en op Aruba, Bonaire en Sint Maarten tot en met 6 januari 2023. Maar dit betekent niet dat het Hof en de Gerechten dicht gaan. De griffie van het Hof en van de Gerechten op alle eilanden zullen regulier open zijn (behalve op atv en feestdagen), alleen zullen er minder zittingen plaatsvinden gedurende het ...
LEES VERDER

Beëdiging mr. R.R. Engels als lid van de Beheerraad van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie

Op vrijdag 9 december jl. is mr. R.R. (Rauf) Engels door de president van het Hof, mr. Mauritsz de Kort, beëdigd als lid van de Beheerraad van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, namens het land Curaçao. Dit is door het Gemeenschappelijk Hof bekendgemaakt met een persbericht. Bij de beëdiging waren bestuursleden van het Hof, overige leden van de Beheerraad en de Minister van Justitie, de heer Shalten Hato, aanwezig. Zoals ...
LEES VERDER

Hof delegatie bezoekt conferentie Caribbean Association of Judicial Officers (CAJO). Rechter Kimberly Lasten benoemd tot lid van het Managementboard van de CAJO

De 7e tweejaarlijkse conferentie van de Caribbean Association of Judicial Officers (CAJO), met als thema 'Caribbean Judiciaries in a Changing World', werd van 27 tot 29 oktober 2022 georganiseerd door het Eastern Caribbean Supreme Court (ECKS) in het Royalton Saint Lucia Resort. De conferentie trok meer dan 120 rechterlijke ambtenaren uit de hele regio, waaronder ook een delegatie van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, bestaande uit 6 personen. Een belangrijk ...
LEES VERDER

Benoeming lid Beheerraad van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie

De Rijksministerraad heeft ingestemd met de benoeming van mr. R.R. Engels tot lid van de Beheerraad van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, namens het land Curaçao. De benoeming is op voordracht van minister Weerwind voor Rechtsbescherming en gaat in per 1 december 2022. Dit is bekendgemaakt gemaakt met een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl. De Beheerraad houdt toezicht op het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. De raad bestaat uit 4 leden die worden ...
LEES VERDER

Gemeenschappelijk Hof van Justitie eerste hof dat digitaal werkt in belastingzaken. Hoge Raad beschikt snel over digitaal dossier in cassatiezaken (Aruba-Curaçao-Sint Maarten-Caribisch Nederland)

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba is het eerste hof in het Koninkrijk dat digitaal werkt in belastingzaken, van het Gerecht in eerste aanleg in Aruba tot en met de cassatieprocedure bij de Hoge Raad. Dit betekent dat in het gehele traject gebruik wordt gemaakt van een digitaal dossier. Dit brengt voor de cassatiezaken met zich dat de Hoge ...
LEES VERDER

Installatiezitting rechter te Bonaire. Met onder andere toespraken over (a) communicatie en taal in de rechtspraak, (b) wat ‘een goede rechter’ is en de uitdagingen voor een ‘unus-rechter’ en (c) ontwikkelingen in de bestuursrechtspraak en de toepassing van algemene beginselen van behoorlijk bestuur (Caribisch Nederland, Bonaire)

Op vrijdag 14 oktober 2022 heeft te Bonaire een buitengewone zitting plaatsgevonden van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (het Hof) ter gelegenheid van de (her-)installatie van een rechter. Dit is door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie bekendgemaakt met een persbericht. Tijdens deze buitengewone zitting werden toespraken gehouden door mr. M.J. de Kort, President van het Hof, door ...
LEES VERDER

Installatiezitting rechters te Curaçao. Met toespraken over de voorbeeldfunctie van het Hof, knelpunten bij het executeren van door de rechter opgelegde straffen in het vreemdelingenrecht, openbaarheid van rechtspraak en publicatie van uitspraken, de nieuwe Advocatenlandsverordening en de wijziging van de Landsverordening op het notarisambt (Curaçao)

Op vrijdag 7 oktober 2022 heeft te Curaçao een buitengewone zitting plaatsgevonden van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (het Hof) ter gelegenheid van de (her-)installatie van een drietal rechters. Dit is door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie bekendgemaakt met een persbericht. Tijdens deze buitengewone zitting werden toespraken gehouden door mr. M.J. de Kort, President van het Hof, ...
LEES VERDER

Beëdiging Mr. Wouters als vicepresident van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, met zittingsplaats Sint Maarten (Sint Maarten)

Recentelijk is mr. G. Wouters beëdigd als vicepresident van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, met zittingsplaats Sint Maarten. Mr. Wouters heeft de belofte afgelegd ten overstaan van de Gouverneur van Sint Maarten, Zijne Excellentie Eugene Holiday. Dit is door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie bekendgemaakt met een persbericht. In juli werd in een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl al bekendgemaakt mr. Wouters behalve lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie tevens de ...
LEES VERDER

Installatiezitting rechters te Sint Maarten. Met onder meer een toespraak over het op Sint Maarten ontbreken van tuchtrecht voor deurwaarders en een pleidooi voor meer vertalers en vertalingen bij strafprocessen (Sint Maarten)

Op vrijdag 23 september 2022 heeft te Sint Maarten een buitengewone zitting plaatsgevonden van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, St. Eustatius, en Saba (het Hof) ter gelegenheid van de (her-)installatie van een drietal rechters. Dit is door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie bekendgemaakt met een persbericht. Tijdens deze buitengewone zitting werden toespraken gehouden door dhr. mr. M.J. de Kort, President van ...
LEES VERDER

Installatiezitting rechters te Aruba. Met toespraken over (a) openbaarheid van zittingen en privacy van partijen en de rol van de pers daarbij, (b) begrijpelijke taal bij rechtspleging en (c) geen verplichte procesvertegenwoordiging, kernwaarden bij de beroepsuitoefening van de advocatuur en een nieuwe advocatenlandsverordening (Aruba)

Op vrijdag 16 september 2022 heeft te Aruba een buitengewone zitting plaatsgevonden van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, St. Eustatius, en Saba (het Hof) ter gelegenheid van de (her-)installatie van een vijftal rechters. Dit is door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie bekendgemaakt met een persbericht. Tijdens deze buitengewone zitting werden toespraken gehouden door dhr. mr. M.J. de Kort, President van het ...
LEES VERDER

Caribbean Summer Court succesvol afgerond

Op vrijdag 2 september jongstleden hebben Rajeev Sanchez (University of Curaçao), Fleur Eichhorn (Universiteit van Amsterdam) en Eloise Torres (Universiteit Leiden) de ‘Caribbean Summer Court’ succesvol afgerond. Dit is door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie bekendgemaakt met een persbericht. De Caribbean Summer Court is een door Kas di Korte (het Hof van Justitie) aangeboden korte en intensieve stage voor Caribische universitaire rechtenstudenten met bovengemiddelde studieresultaten. De Caribische universitaire rechtenstudenten hebben ...
LEES VERDER

Gemeenschappelijk Hof van Justitie lid van Superior Courts Network (SCN)

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba is als 103e lid toegelaten van de Superior Courts Network (SCN). Dit is door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie bekendgemaakt met een nieuwsbericht. De SCN is een netwerk van rechtscolleges dat verbonden is aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Dit netwerk bestaat momenteel, met het Gemeenschappelijk Hof, uit ...
LEES VERDER

Beëdiging mr. Veerman als lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie

Op donderdag 1 september jl. is mr. J.R. Veerman beëdigd als lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Mr. Veerman heeft de belofte vanuit Bonaire via een videoverbinding afgelegd ten overstaan van de Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de overheid van Curaçao. Vóór zijn benoeming als lid ...
LEES VERDER

Afscheid van de heer Franklin Hanze als lid van de Beheerraad van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie

Op 1 september 2022 is namens het bestuur van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie afscheid genomen van de heer Franklin Hanze als lid van de Beheerraad namens het Land Curaçao. Dit is door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie bekendgemaakt met een persbericht. De heer Hanze was lid van het Beheerraad vanaf 1 januari 2017 tot 1 januari 2022 en heeft een belangrijke bijdrage geleverd in onder meer het huisvestingsdossier van ...
LEES VERDER

‘Caribbean Summer Court’, stage voor Caribische universitaire rechtenstudenten met bovengemiddelde studieresultaten

Kas di Korte (het Hof van Justitie) is op maandag 15 augustus jl. gestart met de Caribbean Summer Court, een korte en intensieve stage bedoeld voor Caribische universitaire rechtenstudenten met bovengemiddelde studieresultaten. Dit is door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie bekendgemaakt met een persbericht. Er was veel belangstelling onder studenten voor deze unieke mogelijkheid, maar uiteindelijk werden Rajeev Sanchez (University of Curaçao), Fleur Eichhorn (Universiteit van Amsterdam) en Eloise Torres ...
LEES VERDER

Mr. G.C.C. Lewin beëdigd als lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (Aruba-Curaçao-Sint Maarten-Caribisch Nederland)

Op dinsdag 26 juli jl. is mr. G.C.C. Lewin beëdigd als lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Mr. Lewin heeft de belofte afgelegd ten overstaan van de waarnemend Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Michele Russel-Capriles. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de overheid van Curaçao. CFN-artikelnummer 20220729-20 BRONDOCUMENT (link naar het nieuwsbericht van 26 ...
LEES VERDER

Benoemingen Gemeenschappelijk Hof van Justitie (Aruba-Curaçao-Sint Maarten-Caribisch Nederland)

Met een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl is bekendgemaakt dat de heer mr. J.R. Veerman lid wordt lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. De Rijksministerraad heeft ingestemd met de voordracht voor benoeming op voorstel van minister Weerwind voor Rechtsbescherming, mede namens zijn ambtgenoten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Veerman is rechter bij de rechtbank Gelderland. Verder is bekendgemaakt dat de heer mr. G.A.F.M. Wouters behalve lid van het Gemeenschappelijk Hof ...
LEES VERDER

Structureel meer geld voor de Rechtspraak (Nederland)

Het Nederlandse kabinet trekt structureel ruim €155 miljoen uit voor de rechtspraak om onder andere meer rechters en ander personeel aan te trekken. Dat moet leiden tot kortere doorlooptijden en het verminderen van de werkdruk onder rechters. Ook is het geld voor initiatieven om het recht dichter bij mensen te brengen, zoals de wijkrechtspraak. Mensen worden dan door een rechter bij hen in de buurt geholpen. Dit is bekendgemaakt met ...
LEES VERDER

Grondwetswijziging strekkende tot het opnemen van een bepaling over het recht op een eerlijk proces aangenomen door de Eerste Kamer (Nederland)

De Eerste Kamer heeft dinsdag 5 juli 2022 de grondwetswijziging strekkende tot het opnemen van een bepaling over het recht op een eerlijk proces aangenomen. Dat gebeurde in een zogenoemde tweede lezing, waarvoor telkens een twee derde meerderheid nodig was. Eerder stemde de Eerste Kamer al in eerste lezing – waarin een gewone meerderheid volstaat – voor de grondwetswijziging. Klik hier voor het voorstel voor de grondwetswijziging en hier voor ...
LEES VERDER

Kabinet met hoofdlijnenbrief over constitutionele toetsing door rechters (Nederland)

Vorige week vrijdag, 1 juli 2022, hebben ministers Bruins Slot (BZK) en Weerwind (Rechtsbescherming) de hoofdlijnenbrief over constitutionele toetsing aan het parlement aangeboden. Beide bewindslieden geven hierin belangrijke vervolgstappen aan het mogelijk maken van grondwettelijke toetsing door rechters. Daarmee is grondwettelijke toetsing door rechters weer een stap dichterbij gekomen, iets waar de Rechtspraak al sinds 2002 voor pleit. Zo staat in een artikel d.d. 4 juli 2022 op de website van de ...
LEES VERDER

Rechtspraak: maak toetsen door rechter aan Grondwet mogelijk (Nederland)

De Rechtspraak vindt dat een rechter in een individuele, concrete zaak moet kunnen toetsen aan de belangrijkste wet van het land: de Grondwet. In de zienswijze van de Rechtspraak op rechterlijke constitutionele toetsing (link naar een pdf, 235,7 KB, op rechtspraak.nl) wordt dit standpunt toegelicht aan de hand van 8 vragen. Op dit moment geldt voor rechters een zogenoemd toetsingsverbod. Als dit verbod wordt opgegeven, leidt dit tot betere bescherming van grondrechten, ...
LEES VERDER

Plechtige zitting Gemeenschappelijk Hof van Justitie op woensdag 25 mei 2022 ter gelegenheid van het defungeren van mr. Saleh als President en de installatie van mr. De Kort als nieuwe President

Op woensdag 25 mei 2022 heeft de plechtige zitting van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba plaatsgevonden ter gelegenheid van het defungeren van mevrouw mr. E.A. (Eunice) Saleh als President en de installatie van de heer mr. M.J. (Mauritsz) de Kort als nieuw aangetreden President van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. Deze buitengewone zitting van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie ...
LEES VERDER

Benoemingen Gemeenschappelijk Hof van Justitie (Aruba-Curaçao-Sint Maarten-Caribisch Nederland)

Met een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl is bekendgemaakt dat mevrouw mr. M.W. (Maroeska) Scholte vice-president Curaçao en Bonaire wordt van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Maroeska Scholte is momenteel als rechter bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie werkzaam. Haar nieuwe functie gaat zo spoedig mogelijk in. De heer E. (Eric) Mewe wordt militair lid van het Gemeenschappelijk Hof van ...
LEES VERDER

WODC-rapport met empirisch-juridisch onderzoek naar de toepassing van artikel 80a Wet RO door de Hoge Raad (afdoening via vereenvoudigde en snellere procedure) in de sectoren civiel recht, belastingrecht en strafrecht in de periode 2012-2019

Bij brieven d.d. 25 februari 2022 is het Rapport ´Evaluatie van artikel 80a Wet op de rechterlijke organisatie. Een empirisch-juridische onderzoek naar de toepassing van artikel 80a Wet RO door de Hoge Raad in de sectoren civiel recht, belastingrecht en strafrecht in de periode 2012-2019´ door de Minister van Rechtsbescherming aangeboden aan de respectievelijke voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal. Het onderzoek is door Universiteit Utrecht – ...
LEES VERDER

Gemeenschappelijk Hof van Justitie toegetreden tot Global Judicial Integrity Network

Per 1 januari 2022 is het Gemeenschappelijk Hof van Justitie toegetreden tot het Global Judicial Integrity Network (GJIN, www.unodc.org/ji). Dit is door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie bekendgemaakt met een nieuwsbericht. Het GJIN netwerk valt onder auspiciën van de VN organisatie UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) en heeft als doel: ‘The Global Judicial Integrity Network aims to assist judiciaries across the globe in strengthening judicial integrity and ...
LEES VERDER

Mr. Mauritsz de Kort beëdigd als president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, Mr. Maroeska Scholte aanbevolen voor benoeming tot vicepresident

Op dinsdag 11 januari is mr. M.J. (Mauritsz) de Kort beëdigd als President van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Mr. de Kort heeft de eed afgelegd ten overstaan van de Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout. Dit is door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie bekendgemaakt met een nieuwsbericht. De heer De Kort heeft per 1 januari 2022 ...
LEES VERDER

Rechtspraak gestart met programma ‘Meer én verantwoord publiceren’ rechterlijke uitspraken (Nederland)

De Rechtspraak is onlangs gestart met een nieuw programma om in de toekomst te komen tot een werkwijze waarbij het overgrote deel van alle uitspraken wordt gepubliceerd op het internet. In dit programma, Meer én verantwoord publiceren genaamd, wordt de openbaarheid van de rechtspraak voor de toekomst versterkt. Een forse ambitie die grote uitdagingen kent. Maar die weergeeft dat de Rechtspraak transparant wil zijn en aanspreekbaar op haar werk. Dit ...
LEES VERDER

President Santokhi acht snelle en deugdelijke rechtspraak van bijzonder groot belang (Suriname)

Suriname koerst naar een nieuwe fase in haar ontwikkeling; een fase van economische voorspoed en maatschappelijke verbeteringen. In deze fase is een snelle en deugdelijke rechtspraak van bijzonder groot belang. Het is volgens president Chandrikapersad Santokhi een conditio sine qua non voor voorspoedige economische ontwikkeling. Het Staatshoofd zei het voorgaande op woensdag 8 december 2021 bij de beëdiging van mr. Sieglien Sewdien als plaatsvervangend lid van het Hof van Justitie, zo ...
LEES VERDER