Pension Statement AOV and AWW 2021 delayed (Sint Maarten)

Due to an upgrade of the pension system of the SZV Social and Health Insurances, the 2021 pension statements for AOV and AWW will not be available in the coming weeks. Pensioners will be notified by SZV when their statement is available. This has been announced by the SZV with a news release on the SZV’s website. SZV is aware of the implications this may have for the preparations to ...
LEES VERDER

Due to technical problems with the determination of the Consumer Price Index, no indexation of AOV and AWW amounts per January 1, 2022 (Sint Maarten)

The Minister of Public Health, Social Development and Labor, Mr. Omar Ottley, informs the public, that due to technical problems with the establishment of the Consumer Price Index (CPI), the AOV (Old-age pension) and AWW (Widow- and Orphan Insurance) will not be assessed in time to be indexed per January 1, 2022. This has been announced with a news release on the website of the Government of Sint Maarten. Further ...
LEES VERDER

Verzamelwet SZW 2022 in het Staatsblad. Bevat onder meer wijzigingen van de Wet ongevallenverzekering BES en van de Arbeidswet 2000 BES (Caribisch Nederland)

Op 20 december 2021 is de Wet van 15 december 2021 tot wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2022) uitgegeven en geplaatst in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2021, nr. 627 (Stb. 2021, 627). Deze wet wijzigt een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (hierna: SZW). De wijzigingen betreffen zowel de arbeidswetgeving, ...
LEES VERDER

Minimumloon en uitkeringen in Caribisch Nederland stijgen per 1 januari 2022 (Caribisch Nederland)

Per 1 januari 2022 verhoogt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het minimumloon op Bonaire, Saba en Sint Eustatius met 10 procent. De inflatie is hierin meegenomen. De bedragen van de uitkeringen zoals het AOV-pensioen en de Onderstand stijgen mee. Dit is gisteren bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) of klik hier voor de algemene informatiepagina op de website van RCN ...
LEES VERDER

Wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2022 door de Tweede Kamer aangenomen, voorstel zoals gewijzigd naar de Eerste Kamer. Bevat onder meer wijzigingen van de Wet ongevallenverzekering BES en van de Arbeidswet 2000 BES (Caribisch Nederland)

De Tweede Kamer heeft het voorstel van wet tot wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2022) op 18 november 2021 aangenomen. Op 18 november ook is het gewijzigd voorstel van wet doorgezonden naar de Eerste Kamer. Het voorbereidend onderzoek door de Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid vond plaats op 30 november 2021. Het voorlopig verslag was voorzien voor 2 december ...
LEES VERDER

Nota naar aanleiding van het Verslag inzake wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2022 met beantwoording vragen over voorgestelde wijziging Wet ongevallenverzekering BES (Caribisch Nederland)

Op 25 oktober 2021 heeft de Tweede Kamer de Nota naar aanleiding van het Verslag inzake het voorstel van wet tot wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2022) ontvangen. In deze nota wordt onder meer antwoord gegeven op vragen inzake de voorgestelde wijziging van de Wet ongevallenverzekering BES (Wet OV BES). Zie hierna. Het wetsvoorstel werd op 8 oktober 2021 aangeboden aan ...
LEES VERDER

Derde NvW wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2022: vernummering van de wijzigingen in de Arbeidswet 2000 BES en de Wet ongevallenverzekering BES (Caribisch Nederland)

Op 8 oktober 2021 is met betrekking tot het voorstel van wet tot wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2022) een derde Nota van Wijziging (derde NvW) aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze derde NvW bevat het gehele gewijzigde ontwerp, inclusief de wijzigingen bij eerdere nota’s van wijziging. Dit wetsvoorstel beoogt een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Sociale ...
LEES VERDER

NvW op wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2022 met wijziging van de Wet ongevallenverzekering BES: vervanging van het huidige systeem van toeslag op de ongevallengelden en uitkeringen door de introductie van een indexeringsbepaling (Caribisch Nederland)

Op 7 september 2021 is met betrekking tot het op 27 augustus 2021 aangeboden voorstel van wet tot wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2022) een Nota van Wijziging (NvW) aangeboden aan de Tweede Kamer. De NvW bevat onder meer wijzigingen in de Wet ongevallenverzekering BES (Wet OV BES). Deze wijzigingen betreffen het opnemen in die wet van een indexeringsbepaling, waarmee de ...
LEES VERDER

Wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2022 ingediend: wijzigingen arbeidswetgeving, socialezekerheidswetgeving en structuur uitvoeringsorganisaties. Inzake Caribisch Nederland alleen wijziging Arbeidswet 2000 BES: voor Sint Eustatius ‘uitruil’ Emancipatiedag met dag na Carnavalsoptocht (Caribisch Nederland)

Op 27 augustus 2021 is het voorstel van wet tot wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2022) door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal (kamerdossier 35897). Klik hier om naar de pagina met betrekking tot dit wetsvoorstel op de website van de Tweede Kamer (tweedekamer.nl) te gaan. Dit wetsvoorstel beoogt een aantal wetten op ...
LEES VERDER

Verzamelwet SZW 2021 in het Staatsblad: wijzigingen van de Arbeidswet 2000 BES, de Cessantiawet BES, de Wet AOV BES, de Wet AWW BES, de Wet OV BES en de Wet ZV BES (Caribisch Nederland)

Op 4 december 2020 is de Wet van 25 november 2020 tot wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2021) uitgegeven en geplaatst in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2020, nr. 496 (Stb. 2020, 496). Het wetsvoorstel, dat op 17 juni 2020 door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer werd aangeboden, bevat ook enkele wijzigingen ...
LEES VERDER

Wijziging Besluit onderstand BES in verband met diverse verbeteringen ten aanzien van de AOV-toeslag, het uitsluiten van fraudevorderingen bij de vermogenstoets en diverse andere wijzigingen (Caribisch Nederland)

Op 6 oktober 2020 is het Besluit van 2 september 2020 tot wijziging van het Besluit onderstand BES in verband met diverse verbeteringen ten aanzien van de AOV-toeslag, het uitsluiten van fraudevorderingen bij de vermogenstoets en diverse andere wijzigingen, uitgegeven in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2020, nr. 370 (Stb. 2020, 370). Deze wijziging van het Besluit onderstand BES (hierna: het wijzigingsbesluit) bevat een aantal verbeteringen in ...
LEES VERDER

Regeling van de staatssecretaris van SZW tot uitvoering van het Besluit onderstand BES (Regeling onderstand BES): regels met betrekking tot het opleggen van een maatregel in de vorm van verlagen van onderstand (Caribisch Nederland)

Op 6 oktober 2020 is de Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 31 augustus 2020, 2020-0000036179, tot uitvoering van het Besluit onderstand BES (Regeling onderstand BES) uitgegeven in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2020, nr. 51386 (Stcrt. 2020, 51386). Deze regeling betreft de uitvoering van het bepaalde in de artikelen 12, vierde lid, 18a, tweede lid, onderdeel d, 37 en 40 van het ...
LEES VERDER

Nota naar aanleiding van het Verslag inzake voorstel Verzamelwet SZW 2021: onder meer wijzigingen van de Arbeidswet 2000 BES, de Cessantiawet BES, de Wet AOV BES, de Wet AWW BES, de Wet ongevallenverzekering BES en de Wet ziekteverzekering BES (Caribisch Nederland)

Op 29 september 2020 heeft de Tweede Kamer van de Minister van SZW de Nota naar aanleiding van het Verslag ontvangen met betrekking tot het ontwerp van wet tot wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2021). Het Verslag inzake dit wetsvoorstel werd op 9 september 2020 vastgesteld. Het wetsvoorstel, dat op 17 juni 2020 door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ...
LEES VERDER

Verslag inzake voorstel Verzamelwet SZW 2021: onder meer wijzigingen van de Arbeidswet 2000 BES, de Cessantiawet BES, de Wet AOV BES, de Wet AWW BES, de Wet ongevallenverzekering BES en de Wet ziekteverzekering BES (Caribisch Nederland)

Op 9 september 2020 is het Verslag inzake het voorstel van wet tot wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2021) vastgesteld. Het voorstel van wet tot wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2021) werd op 17 juni 2020 door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangeboden aan de Tweede Kamer. Kik hier voor ...
LEES VERDER

Voorstel Verzamelwet SZW 2021: onder meer wijzigingen van de Arbeidswet 2000 BES, de Cessantiawet BES, de Wet AOV BES, de Wet AWW BES, de Wet ongevallenverzekering BES en de Wet ziekteverzekering BES (Caribisch Nederland)

Op 17 juni 2020 heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het voorstel van wet tot wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2021) aangeboden aan de Tweede Kamer. Kik hier voor een pdf van het voorstel van wet en hier voor een pdf van de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel. Het wetsvoorstel bevat ook enkele wijzigingen in de arbeids- en  ...
LEES VERDER

Convenant tussen Nederland en Aruba inzake de handhaving van socialezekerheidsuitkeringen in Landscourant

Op 26 maart 2019 is tussen Nederland en Aruba een convenant getekend inzake de handhaving van socialezekerheidsuitkeringen. Het convenant is uitgegeven in de Landscourant van Aruba van 19 juli 2019, jaargang 2019, no. 15 (Lcrt. 2019 no. 15). Het betreft een onderlinge regeling als bedoeld in artikel 38, eerste lid, van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, vanuit de wens de samenwerking met het oog op de rechtmatige toekenning ...
LEES VERDER

Verzamelwet SZW 2019 in Staatsblad. Onder meer wijzigingen in de AOV, AWW, OV en ZV van de BES met betrekking tot bezwaar en beroep

Op 22 november 2018 is de Wet van 17 oktober 2018 tot wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsmede enkele wetten van andere ministeries (Verzamelwet SZW 2019), uitgegeven en geplaatst in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2018, nr. 424 (Stb. 2018, 424). De Verzamelwet SZW 2019 bevat onder meer wijzigingen met betrekking tot de bepalingen over de bekendmaking van beschikkingen, met ...
LEES VERDER