Staatssecretaris bij jaarrapport 2019 van het Sint Maarten Trustfonds: duurzame aanpak afvalmanagement zal van de grond af moeten worden opgebouwd, waaronder het invoeren van een afvalstoffenheffing (Sint Maarten)

Bij brief van 19 juni 2020 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het ‘Annual Report 2019 Sint Maarten Trustfonds’ aangeboden aan de Tweede Kamer. Voluit  betreft het hier het ‘Annual Report 2019 of the Sint Maarten Recovery, Reconstruction and Resilience Trust Fund’, opgesteld door het Sint Maarten Trust Fund Secretariat van de Caribbean Country Management Unit Latin America and the Caribbean Region van de Wereldbank (World Bank). Afvalstoffenheffing ...
LEES VERDER

Staatssecretaris Knops: op Sint Maarten moet er iets van een afvalstoffensysteem komen en daar horen belastingen bij, maar het is een landsaangelegenheid van Sint Maarten

Tijdens het Algemeen Overleg (AO) van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties met de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de heer. R. Knops, dat op 17 mei 2018 plaatsvond, heeft de staatssecretaris op vragen over het afvalprobleem van Sint Maarten aangegeven dat er op Sint Maarten iets van een afvalstoffensysteem moet komen en dat daar belastingen bij horen. Er moet een politieke wil zijn om aan de bevolking uit te ...
LEES VERDER