Douaneverdrag met Thailand zal op 1 juni 2020 in werking treden en van toepassing zijn op alle delen van het Koninkrijk

De bepalingen van het op 27 september 2018 te Bangkok tot stand gekomen verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Thailand inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken (Trb. 2018, 177) (hierna: het Verdrag) zullen ingevolge artikel 19 op 1 juni 2020 in werking treden. De stilzwijgende goedkeuring van het Verdrag door de Staten-Generaal is verleend op 25 februari 2019. Dit is bekendgemaakt in het Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden ...
LEES VERDER

Balie (Front Office) van de vestiging Curaçao van het Hof van Justitie gesloten voor publiek (Curaçao)

De balie (Front Office) van de vestiging Curaçao van het Hof van Justitie is vanaf maandag 30 maart 2020, in navolging van de maatregelen van de overheid, voor tenminste twee weken gesloten voor publiek. Dit is door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie met een persbericht bekendgemaakt. Verder uit het persbericht: “Indienen van stukken Processtukken  moeten digitaal worden ingediend op e-mail focur@caribjustitia.org. Voor meer informatie hierover bekijk de website: www.gemhofvanjustitie.org/corona.  Indien ...
LEES VERDER

Aangepaste dienstverlening Hof van Justitie verlengd tot nader order

De aangepaste dienstverlening van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba blijft tot nader order van kracht. Dit heeft het crisisteam van het Hof besloten. Het Hof houdt de ontwikkelingen en maatregelen van de landen nauw in de gaten en zal indien nodig het beleid aanpassen. Dit is bekendgemaakt met een persbericht dat gisteren is verspreid. Vooralsnog blijven de vestigingen ...
LEES VERDER

Tot en met 31 maart aangepaste dienstverlening Hof van Justitie: onder andere aangepaste openingstijden. Ook nadere informatie over welke zaken als urgent worden beschouwd

Ook het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (hierna: het Hof) past zijn dienstverlening aan. Aan de ene kant moet de rechtspraak blijven draaien, maar aan de andere kant moeten de risico’s van verspreiding van het Corona virus zo min mogelijk verspreid worden. Zo is bekendgemaakt in een persbericht dat op 19 maart 2020 is verschenen. De (nadere) maatregelen houden vooral in dat alle vestigingen van het Hof per direct aangepaste openingstijden ...
LEES VERDER

Bekendmaking Gemeenschappelijk Hof van Justitie: in verband met het corona virus vanaf dinsdag 17 maart tot en met 31 maart alleen voor spoedeisende zaken naar Gerecht

In het kader van de risico’s van verspreiding van het Corona virus heeft het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba een aantal voorzorgsmaatregelen genomen om zowel het personeel als de partijen en bezoekers te beschermen. Deze maatregelen gelden vooralsnog van dinsdag 17 maart tot en met 31 maart 2020 voor alle vestigingen van het Hof. Dit is vandaag door het ...
LEES VERDER

Ontwerp voor nieuwe Advocatenlandsverordening op woensdag 22 januari in Centrale Commissie van de Staten. Ook Memorie van Antwoord en Nota van Wijziging aangeboden. Ontwerp schrapt huidige regeling ter zake van belastingadviseurs (Curaçao)

Op woensdag 22 januari 2020 wordt de ‘Ontwerplandsverordening tot vaststelling van een nieuwe Advocatenlandsverordening’ (Zittingsjaar 2015-2016-094) (Zittingsjaar 2019-2020-094) behandeld in de Centrale Commissievergadering van de Staten van Curaçao. Dit blijkt uit de oproep voor de vergadering van 16 januari 2020. De vergadering zal woensdag 22 januari 2020 om 09.00 uur aanvangen. Met de behandeling van de onderhavige ontwerplandsverordening in de Centrale Commissie van de Staten wordt het wetgevingstraject na lange ...
LEES VERDER

Douaneverdrag met Thailand ter stilzwijgende goedkeuring overgelegd aan Staten-Generaal. Zal van toepassing zijn op alle delen van het Koninkrijk

Bij brief van 9 januari 2019 heeft de minister van Buitenlandse Zaken het op 27 september 2018 te Bangkok tot stand gekomen verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Thailand inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken (Trb. 2018, 177) (hierna: het Verdrag) ter stilzwijgende goedkeuring overgelegd aan de Staten-Generaal. Bij de brief is een toelichtende nota gevoegd. Het Verdrag geldt, wat Nederland betreft, voor het gehele Koninkrijk. Aan ...
LEES VERDER

Veroordelingen wegens het feitelijk leiding geven aan respectievelijk het medeplegen van het opzettelijk niet binnen de termijn doen van aangiften loonbelasting, premies volksverzekeringen, BBO en winstbelasting en het opzettelijk niet binnen de termijn doen van aangiften inkomstenbelasting

Samenvatting zaak Op 28 november 2018 heeft het Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten in een viertal samenhangende strafzaken vonnissen gewezen waarbij verdachte(n), (een) ambtena(a)r(en) respectievelijk een te Sint Maarten gevestigde vennootschap respectievelijk een directeur van de vennootschap, onder meer zijn veroordeeld wegens (kort samengevat) het feitelijk leiding geven aan respectievelijk het medeplegen van het opzettelijk niet binnen de termijn doen van aangiften loonbelasting en premies volksverzekeringen, aangiften BBO ...
LEES VERDER

Jaarverslag 2017 Gemeenschappelijk Hof van Justitie: grootste deel toename in uitstroom wordt gezien bij belastingzaken, een direct gevolg van de toename in het aantal zittingen per jaar op de vestigingen

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: het Hof) heeft woensdag 23 mei zijn Jaarverslag voor het jaar 2017 aan de pers gepresenteerd. Dit jaar biedt het Hof een interactief jaarverslag aan het publiek. Bijzonder aan deze editie is dat naast de gebruikelijke uitgeschreven interviews ook video beelden van de interviews te zien zijn. Het thema van het ...
LEES VERDER