Verzamelwet SZW 2019 in Staatsblad. Onder meer wijzigingen in de AOV, AWW, OV en ZV van de BES met betrekking tot bezwaar en beroep

Op 22 november 2018 is de Wet van 17 oktober 2018 tot wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsmede enkele wetten van andere ministeries (Verzamelwet SZW 2019), uitgegeven en geplaatst in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2018, nr. 424 (Stb. 2018, 424). De Verzamelwet SZW 2019 ...
LEES VERDER

Het enkel volgen van de aangifte van een voorafgaand jaar levert geen in rechte te beschermen vertrouwen op. Geen recht op proceskostenvergoeding, noodzaak tot het instellen van beroep vloeide uitsluitend voort uit de handelwijze van belanghebbende

Samenvatting zaak Belanghebbende heeft twee kinderen. Het ene kind is geboren in 1992 en studeerde in het onderhavige jaar (2013) in de Verenigde Staten. Ter bekostiging van de studie ontving het ene kind studiefinanciering van de Stichting Studiefinanciering Curaçao (hierna: SSC). Het andere kind is geboren in 1993 en studeerde in het onderhavige jaar aan ...
LEES VERDER

Staatssecretaris informeert Tweede Kamer over reactie op brief inwoner Saba inzake aftrek studiekosten en acht een wetswijziging op dit moment niet opportuun

  In een brief van 18 mei 2017 informeert Staatssecretaris van Financiën Wiebes de Tweede Kamer over zijn reactie op een brief van een persoon, woonachtig op Saba, over de afwijzing door de Belastingdienst / Caribisch Nederland (hierna: BCN) van de aftrek van studiekosten die hij ten behoeve van de studie van zijn dochter in ...
LEES VERDER

Aflossing van de studielening dochter wordt in onderhavige jaar bij belanghebbende niet als een uitgave in de zin van artikel 16A, eerste lid, onderdeel e LIB aanvaard. Ook het beroep op het vertrouwensbeginsel faalt

Samenvatting zaak De dochter van belanghebbende heeft voor de duur van haar studie studiefinanciering genoten. De studiekosten hebben in de jaren waarin zij met de lening zijn betaald, op de dochter gedrukt in de zin van artikel 16A , lid 1, onderdeel e van de Landsverordening op de inkomstenbelasting (LIB). De aflossing van de studielening ...
LEES VERDER