Wijziging Successiebelastingverordening 1908 in Publicatieblad

De Landsverordening van 2 oktober 2018 tot wijziging van de Successiebelastingverordening 1908 (2015-2016-103) is op 16 oktober 2018 uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2018, no. 59 (P.B. 2018, no. 59). Voor het Publicatieblad klik hier of hier. LET OP: In Artikel V van de ontwerp-landsverordening belastingherzieningen 2018 (zittingsjaar 2018-2019-135) wordt voorgesteld ...
LEES VERDER

Landsverordening van de 2de oktober 2018 tot wijziging van de Successiebelastingverordening 1908 (P.B. 2018, no. 59) (Curaçao) – Documenten

Landsverordening van de 2de oktober 2018 tot wijziging van de Successiebelastingverordening 1908 (P.B. 2018, no. 59) (P.B. 2018, no. 59) (pdf viewer). Voor normaal pdf, klik hier. Landsverordening van de 2de oktober 2018 tot wijziging van de Successiebelastingverordening 1908, op 16 oktober 2018 uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2018, no. 59 (P.B ...
LEES VERDER

Staten hervatten behandeling wijziging Successiebelastingverordening 1908 op 14 september 2018. Advies RvA gepubliceerd

De geschorste Statenvergadering van 28 november 2017 zal op 14 september 2018 worden hervat voor de voortzetting van de behandeling van de ontwerplandsverordening tot wijziging van de Successiebelastingverordening 1908 (2015-2016-103) (hierna: de ontwerplandsverordening). Zo blijkt uit de oproep d.d. 30 augustus 2018 voor deze vergadering. De ontwerplandsverordening werd op dinsdag 28 november 2017 in een ...
LEES VERDER

Eerste Suppletoire begroting 2018: opwaartse belastingopbrengsten o.b.v. realisatiecijfers 2017. In de Nota n.a.v. het Verslag gaat de regering in op de stand van zaken met betrekking tot het traject belastingcompliance

De Eerste Suppletoire begroting 2018 van 4 juli 2018 is in het Publicatieblad van Curaçao geplaatst, jaargang 2018, no. 37 (P.B. 2018, no. 37). Eén van de overwegingen bij deze suppletoire begroting is dat de belastingopbrengsten, de niet belastingopbrengsten en de afschrijvingen opwaarts worden aangepast op basis van realisatiecijfers van het jaar 2017. Ook is ...
LEES VERDER

Derde Nota van Wijziging ontwerplandsverordening tot wijziging van de Successiebelastingverordening 1908

Op 3 juli 2018 is door de Minister van Financiën de Derde Nota van Wijziging van de ontwerplandsverordening tot wijziging van de Successiebelastingverordening 1908 (2015-2016-103) (hierna: de ontwerplandsverordening) aan de Staten van Curaçao aangeboden (Zittingsjaar 2017-2018-103, Statenstuk no. 8). Derde Nota van Wijziging In het ontwerp van een Derde Nota van Wijziging werd een wijziging ...
LEES VERDER

FMR en UR eerste kwartaal 2018: minder gerealiseerde belastingontvangsten ten opzichte van prognose maar prognose hield al rekening met surplussen uit het compliance traject

De Minister van Financiën van Curaçao heeft bij brief van 14 mei 2018 de Financiële Management Rapportage (FMR) inclusief uitvoeringsrapportage (UR) over het eerste kwartaal 2018 aangeboden aan de Staten. De FMR en de UR bevatten een aantal overzichten en passages met betrekking tot het verloop van de belastingopbrengsten. Het algemene beeld is dat over ...
LEES VERDER

Belastingontvangsten over eerste twee maanden van het jaar 6,5 miljoen hoger dan prognose

De Minister van Financiën van Curaçao heeft bij brief van 7 mei 2018 de Financiële Management Rapportage (FMR) over de maanden januari en februari 2018 aangeboden. De FMR bevat ook een aantal overzichten en passages met betrekking tot het verloop van de belastingopbrengsten. Uit de FRM blijkt dat over de eerste 2 maanden van 2018 ...
LEES VERDER

Tweede Nota van Wijziging ontwerplandsverordening tot wijziging van de Successiebelastingverordening 1908

Op dinsdag 28 november 2017 is een tweede Nota van Wijziging van de ontwerplandsverordening tot wijziging van de Successiebelastingverordening 1908 (2015-2016-103) (hierna: de ontwerplandsverordening) aan de Staten van Curaçao aangeboden (Zittingsjaar 2017-2018-103, Statenstuk no. 7). Tweede Nota van Wijziging De tweede Nota van Wijziging bevat een drietal wijzigingen: 1. Wijziging van het in Artikel I ...
LEES VERDER

Modernisering successiebelastingverordening op 28 november in openbare vergadering Staten. Actualisering vrijstellingen, vereenvoudiging tarieven, codificering samenwonende levenspartners en gelijkstelling natuurlijke kinderen, aanverwanten en pleegkinderen

Op dinsdag 28 november 2017 zal de ontwerplandsverordening tot wijziging van de Successiebelastingverordening 1908 (2015-2016-103) (hierna: de ontwerplandsverordening) in de openbare vergadering van de Staten van Curaçao worden behandeld. Zo blijkt uit de oproep namens de Statenvoorzitter van 14 november 2017 voor deze vergadering. De vergadering vangt aan om 10.00 uur a.m. Naast de behandeling ...
LEES VERDER

Nota naar aanleiding van het Verslag inzake de Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Successiebelastingverordening 1908 gepubliceerd

Op de website van de Staten van Curaçao is de Nota naar aanleiding van het Verslag van 4 augustus 2017 (ingeboekt 8 augustus 2017) inzake de Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Successiebelastingverordening 1908 (Staten van Curaçao, 2015-2016-103, stuk no. 5) gepubliceerd. Voor meer informatie verwijzen wij naar de relevante Statenstukken die op de website van ...
LEES VERDER

Nota van wijziging inzake Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Successiebelastingverordening 1908 betreffende de definitie van partner

Op 17 juli 2017 is door de Staten van Curaçao een nota van wijziging gedagtekend 14 juli 2017 ontvangen inzake de Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Successiebelastingverordening 1908 (Staten van Curaçao, Zittingsjaar 2015-2016-103; hierna: de Ontwerplandsverordening). Deze nota van wijziging voorziet in voorstel tot wijziging van artikel 56, onderdeel 10˚ van de Successiebelastingverordening door middel ...
LEES VERDER