Protocol wijziging belastingverdrag Nederland – Denemarken stilzwijgend goedgekeurd. Wijzigt ook territoriale uitbreidingsartikel naar Koninkrijksdelen buiten Europa

De stilzwijgende goedkeuring van het op 9 mei 2018 te Kopenhagen tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Denemarken tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen (Trb ...
LEES VERDER

Belastingverdrag Nederland – Algerije ter stilzwijgende goedkeuring naar Staten-Generaal, met toelichting waarom het niet van toepassing zal zijn op Caribisch Nederland

In het CFN van 1 juni 2018 rapporteerden wij reeds over het op 9 mei 2018 te Algiers getekende Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Democratische Volksrepubliek Algerije tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken ...
LEES VERDER

Protocol wijziging belastingverdrag Nederland – Denemarken ter stilzwijgende goedkeuring naar Tweede Kamer. Wijzigt ook territoriale uitbreidingsartikel naar Koninkrijksdelen buiten Europa

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, eerste lid, en artikel 5, eerste lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen heeft de Minister van Buitenlandse Zaken het op 9 mei 2018 te Kopenhagen tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Denemarken tot het vermijden van ...
LEES VERDER

Belastingverdrag Nederland – Algerije: niet ook voor Caribisch Nederland maar wel met de mogelijkheid tot territoriale uitbreiding naar Koninkrijksdelen buiten Europa

Op 9 mei 2018 is te Algiers een Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Democratische Volksrepubliek Algerije tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting (met Protocol) (Algiers, 9 mei 2018) getekend. Het Verdrag is ...
LEES VERDER

Protocol belastingverdrag Nederland – Denemarken wijzigt ook territoriale uitbreidingsartikel naar Koninkrijksdelen buiten Europa

Op 9 mei 2018 is te Kopenhagen een Protocol (hierna: “het Protocol”) tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Denemarken tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen (Kopenhagen, 1 juli 1996) (Trb ...
LEES VERDER

Protocol schrapt territoriale uitbreidingsartikel tot Caribische Koninkrijksdelen uit belastingverdrag Nederland – Oekraïne

Op 12 maart 2018 is te ’s-Gravenhage een Protocol tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Oekraïne tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen (Kiev, 24 oktober 1995) (Trb. 1995, 285) (hierna: het Verdrag) tot ...
LEES VERDER

Wijziging belastingverdrag Ghana met aanpassing territoriale uitbreidingsartikel in werking getreden

Het op 10 maart 2017 te Accra tot stand gekomen Protocol (hierna: “het Protocol”) tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Ghana tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belastingen met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar vermogenswinsten (Accra, 10 maart 2008, ...
LEES VERDER

Inwerkingtreding wijziging belastingverdrag Oezbekistan met aanpassing territoriale uitbreidingsartikel in Tractatenblad

In het CFN van 1 december 2017, nr. 2017/46, maakten wij er reeds melding van dat op 31 december 2017 het op 6 februari 2017 te ‘s-Gravenhage tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Oezbekistan tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan ...
LEES VERDER

Wijziging belastingverdrag Oezbekistan met aanpassing territoriale uitbreidingsartikel treedt op 31 december 2017 in werking

Op 31 december 2017 zal het op 6 februari 2017 te ‘s-Gravenhage tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Oezbekistan tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen (’s-Gravenhage, 18 oktober ...
LEES VERDER

Wijziging belastingverdrag Oezbekistan met aanpassing territoriale uitbreidingsartikel ter stilzwijgende goedkeuring aangeboden aan Staten-Generaal

In het CFN van 24 februari 2017, nr. 2017/04, rapporteerden wij reeds dat op 6 februari 2017 te ‘s-Gravenhage een Protocol tot stand is gekomen tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Oezbekistan tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen ...
LEES VERDER

Wijziging belastingverdrag Ghana met aanpassing territoriale uitbreidingsartikel ter stilzwijgende goedkeuring aangeboden aan Staten-Generaal

In het CFN van 19 mei 2017, nr. 2017/16, rapporteerden wij reeds dat op 10 maart 2017 te Accra een Protocol (hierna: “het Protocol”) tot stand is gekomen tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Ghana tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belastingen ...
LEES VERDER