Regeling inzake aanpassing van onder meer de bedragen werknemersverzekeringen en volksverzekeringen BES in Staatscourant

Op 29 november 2018 is de Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 november 2018, nr. 2018-0000157985, houdende wijziging van bedragen en vaststelling van percentages en bedragen voor Caribisch Nederland ten gevolge van de consumentenprijsindexcijfers voor 2019, bekendgemaakt in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2018, nr. 67250 (Stcrt. 2018, ...
LEES VERDER

Minister beantwoordt vragen over het aantal in het buitenland wonende AOV- en AWW-gepensioneerden en over inhouding van belasting op de uitkeringen

In een brief van 22 januari 2018 van de Minister van Financiën aan de Staten van Curaçao, antwoordt de Minister op vragen van het Statenlid Hato in diens brief van 14 november 2017 over het aantal in het buitenland wonende AOV- en AWW-gepensioneerden en over inhouding van belasting over de pensioenuitkeringen. Uit een in de ...
LEES VERDER