Uitstel indienen aangifte inkomstenbelasting 2020 (Caribisch Nederland)

De uiterste indieningsdatum voor de aangifte inkomstenbelasting 2020 is in beginsel 18 mei 2021. Door de huidige omstandigheden, veroorzaakt door het coronavirus, acht de Belastingdienst Caribisch Nederland het evenwel goed denkbaar dat het niet lukt om uiterlijk die datum de belastingaangifte in te dienen. Inkomstenbelastingplichtigen krijgen daarom automatisch uitstel tot 18 augustus 2021, zo heeft de belastingdienst bekend gemaakt met een nieuwsbericht op de website van de belastingdienst. De belastingplichtigen ...
LEES VERDER

Extra uitstel indienen jaarrekening 2019 en aangifte IB 2019 (Caribisch Nederland)

Bedrijven die tot 1 april 2021 de tijd hadden gekregen om de jaarrekening 2019 in te dienen, krijgen van de Belastingdienst Caribisch Nederland (B/CN) extra uitstel tot 1 juli 2021. Uiterlijk op die datum moet de jaarrekening over 2019 bij de Belastingdienst zijn ingediend. Particulieren die tot 1 april 2021 de tijd hadden gekregen om de aangifte Inkomstenbelasting (IB) over het jaar 2019 in te dienen, krijgen van B/CN extra ...
LEES VERDER

Video webinar belastingdienst over invullen aangiftebiljet inkomstenbelasting 2019 beschikbaar (Aruba)

Het webinar van de belastingdienst van Aruba (Dep­artamento di Impuesto) met uitleg en instructies over het invullen van het aangiftebiljet inkomstenbelasting 2019 is beschikbaar gesteld. Via een link op de facebookpagina van de belastingdienst wordt men geleid naar de video van het webinar die geplaatst is op YouTube. Klik hier om naar de facebook-pagina van de belastingdienst te gaan. Het webinar is gericht op natuurlijke personen zijnde niet-ondernemers (persona no-comerciante) ...
LEES VERDER

Algemeen uitstel voor de indiening van de aangifte inkomstenbelasting 2019 (Aruba)

De belastingdienst van Aruba (Dep­artamento di Impuesto) heeft bekendgemaakt dat de uiterste datum voor het indienen van de aangifte inkomstenbelasting 2019 is uitgesteld en verschoven naar 26 februari 2021. Het is niet nodig om voor dit uitstel een verzoek te doen. Door de belastingdienst wordt benadrukt dat er na die datum geen uitstel meer wordt verleend. Dit is bekend gemaakt met een post op de facebook pagina van de belastingdienst ...
LEES VERDER

Aangiftebiljetten inkomstenbelasting 2019 onderweg (Aruba)

De aangiftebiljetten inkomstenbelasting voor het jaar 2019 zijn onderweg naar de belastingplichtigen. Belastingplichtigen zullen het aangiftebiljet de komende dagen zoals gebruikelijk per post ontvangen. De officiële dagtekening van uitreiking van de biljetten is 1 september 2020. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de belastingdienst van Aruba (zie hierna). Nieuwsbericht op de website van de belastingdienst Het nieuwsbericht van 21 augustus 2020 op de website van de ...
LEES VERDER