Verdrag inzake uitwisseling van informatie betreffende belastingen tussen Aruba en België treedt 1 januari 2019 in werking

De bepalingen van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, en het Koninkrijk België inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen; 's-Gravenhage, 24 april 2014 (hierna: het Verdrag) zullen ingevolge artikel 12 op 1 januari 2019 in werking treden.  Zo is bekend gemaakt in het Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden ...
LEES VERDER

Overzicht van ontwerpverdragen (verdragen in voorbereiding), peildatum 30 september 2018

De Minister van Buitenlandse Zaken heeft op 5 oktober 2018 aan de Tweede Kamer het overzicht aangeboden van ontwerpverdragen (verdragen in voorbereiding) waarover thans wordt onderhandeld, met peildatum 30 september 2018. Deze lijst bevat, naast onder meer een aantal investeringsverdragen en luchtvaartverdragen die van belang zijn voor de Caribische delen van het Koninkrijk, ook een ...
LEES VERDER

Overzicht van ontwerpverdragen (verdragen in voorbereiding), peildatum 30 juni 2018. Belastingverdrag Aruba-Panama niet meer op de lijst

De Minister van Buitenlandse Zaken heeft op 9 juli 2018 aan de Tweede Kamer het overzicht aangeboden van ontwerpverdragen (verdragen in voorbereiding) waarover thans wordt onderhandeld, met peildatum 30 juni 2018. Deze lijst bevat, naast onder meer een aantal investeringsverdragen en luchtvaartverdragen die van belang zijn voor de Caribische delen van het Koninkrijk, ook een ...
LEES VERDER

Overzicht van in voorbereiding zijnde ontwerpverdragen waarover wordt onderhandeld, peildatum 31 maart 2018. Belastingverdrag Curaçao-San Marino in onderhandeling. Belastingverdrag Curaçao-Chili en fiscale inlichtingenverdrag Curaçao-Colombia niet meer op de lijst

De Minister van Buitenlandse Zaken heeft met een brief van 9 april 2018 aan de Tweede Kamer de lijst van in voorbereiding zijnde verdragen waarover thans wordt onderhandeld, met als peildatum 31 maart 2018, aangeboden. Deze lijst bevat, naast onder meer een aantal investeringsverdragen en luchtvaartverdragen die van belang zijn voor de Caribische delen van ...
LEES VERDER

Minister beantwoordt vragen Tweede Kamer waarom automatische gegevensuitwisseling geen onderdeel uitmaakt van het fiscale inlichtingenverdrag Aruba – Duitsland

Wij maakten er al melding van dat op 15 januari 2018 de Minister van Buitenlandse Zaken overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, eerste en tweede lid, en artikel 5, eerste en tweede lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen, de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, het op 29 juni 2017 te ’s-Gravenhage ...
LEES VERDER

Verdrag inzake uitwisseling van fiscale informatie Aruba – Duitsland ter stilzwijgende goedkeuring overgelegd aan Tweede Kamer

Op 15 januari 2018 heeft de Minister van Buitenlandse Zaken overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, eerste en tweede lid, en artikel 5, eerste en tweede lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen, de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, het op 29 juni 2017 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag tussen het ...
LEES VERDER

Overzicht van ontwerpverdragen per 31 december 2017

De Minister van Buitenlandse Zaken heeft met een brief van 9 januari 2018 aan de Tweede Kamer de lijst van in voorbereiding zijnde verdragen waarover thans wordt onderhandeld, met als peildatum 31 december 2017, aangeboden. Deze lijst bevat, naast onder meer een aantal investeringsverdragen en luchtvaartverdragen die van belang zijn voor de Caribische delen van ...
LEES VERDER

Overzicht van ontwerpverdragen per 30 september 2017

De Minister van Buitenlandse Zaken heeft op 10 oktober 2017 aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal de lijst van in voorbereiding zijnde verdragen waarover thans wordt onderhandeld, met als peildatum 30 september 2017, aangeboden. Deze lijst bevat, naast onder meer een aantal investeringsverdragen en luchtvaartverdragen die van belang zijn voor de Caribische delen van het ...
LEES VERDER

Details verdrag inzake uitwisseling van fiscale informatie Aruba – Duitsland

In het CFN van 7 juli 2017, nr. 2017/24 rapporteerden wij reeds dat op 29 juni 2017 in Den Haag een verdrag is getekend tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, en de Bondsrepubliek Duitsland inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen, met inbegrip van strafrechtelijke belastingzaken (hierna: het Verdrag). Inmiddels zijn de details ...
LEES VERDER

Verdrag inzake uitwisseling van fiscale informatie Aruba – Duitsland getekend

  Op 29 juni 2017 is in Den Haag een verdrag getekend tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, en de Bondsrepubliek Duitsland inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen, met inbegrip van strafrechtelijke belastingzaken. Zodra hier meer informatie over bekend is, zal hier nader over worden gerapporteerd. BRONDOCUMENT BRON: www.overheid.nl (verdragenbank) Land/gebiedsdeel: ...
LEES VERDER

Overzicht van ontwerpverdragen per 31 december 2016

  De Nederlandse Minister van Buitenlandse Zaken heeft op 4 januari 2017 aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal de lijst van in voorbereiding zijnde verdragen waarover thans wordt onderhandeld, met als peildatum 31 december 2016, aangeboden. Deze lijst bevat, naast onder meer een aantal investeringsverdragen en luchtvaartverdragen die van belang zijn voor de Caribische delen ...
LEES VERDER