OECD and Brazil share outcomes of project to align Brazil’s transfer pricing rules to OECD standard

The OECD and Brazil's Receita Federal (RFB) issued a joint statement at the high-level event held on 11 July 2019 in Brasília, Brazil, to present the outcomes of the 15-month work programme carried out by OECD jointly with RFB. This was announced in a press release published on the website of the OECD. This one-day-long event ...
LEES VERDER

Ministeriële regeling aanwijzing medewerkers zelfstandige bestuursorganen: Financieel-Economisch Directeur van de CBCS aangemerkt als Inspecteur als bedoeld in artikel 2, lid 2, onderdeel c ALL (Curaçao)

Op 6 augustus 2019 is de Ministeriële regeling met algemene werking, van de 6de augustus 2019 ter uitvoering van artikel 2, tweede lid, onderdeel c, van de Algemene landsverordening Landsbelastingen (Ministeriële regeling aanwijzing medewerkers zelfstandige bestuursorganen) uitgegeven in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2019, no. 48 (P.B. 2019 no 48). In deze Ministeriële regeling is ...
LEES VERDER

OECD expands transfer pricing country profiles to cover 55 countries

The OECD has released new transfer pricing country profiles for Chile, Finland and Italy, bringing the total number of countries covered to 55. In addition, the OECD has updated the information contained in the country profiles for Colombia and Israel, according to a press release dated 18 June 2019 on the website of the OECD. These country ...
LEES VERDER

Handleiding gegevensaanlevering van landenrapporten betreffende aanvullende documentatieverplichtingen verrekenprijzen (CbC) en Guidelines (Curaçao)

Op de websites van het Ministerie van Financiën van Curaçao respectievelijk van de Belastingdienst van Curaçao is informatie en documentatie geplaatst met betrekking tot de gegevensaanlevering van landenrapporten betreffende aanvullende documentatieverplichtingen verrekenprijzen (Country-by-Country-reporting, CbC). Het betreft de Handleiding gegevensaanlevering van landenrapporten betreffende aanvullende documentatieverplichtingen verrekenprijzen (CbC), zowel in het Nederlands als in het Engels, en ...
LEES VERDER

Aanschrijving Aanvullende documentatieverplichtingen verrekenprijzen: entiteiten niet zijnde de uiteindelijkemoederentiteit tot nadere berichtgeving niet verplicht landenrapport in te dienen (Curaçao)

Op 15 maart 2019 is in de Landscourant van Curaçao de Aanschrijving Aanvullende documentatieverplichtingen verrekenprijzen d.d. 28 februari 2019 van de Minister van Financiën verschenen (Landscourant van Curaçao d.d. 28 februari 2019, jaargang 2019, no. 11, vanaf blz. 20; Lcrt. 2019, no. 11). Kort samengevat, maakt de Minister in de aanschrijving bekend dat entiteiten, die ...
LEES VERDER

Landsverordening aanvullende documentatieverplichtingen verrekenprijzen (P.B. 2018, no. 30) (Curaçao) – Documenten

Landsverordening houdende aanvullende documentatieverplichtingen verrekenprijzen (P.B. 2018, no. 30) (P.B. 2018, no. 30) (pdf viewer). Voor normaal pdf, klik hier. Landsverordening van de 13de juni 2018 tot wijziging van de Landsverordening op de winstbelasting 1940, de Algemene landsverordening Landsbelastingen en de Landsverordening internationale bijstandverlening bij de heffing van belastingen (Landsverordening houdende aanvullende documentatieverplichtingen verrekenprijzen), op ...
LEES VERDER

Landsbesluit winstbelasting in verband met implementatie aanvullende documentatieverplichtingen verrekenprijzen. Wijziging Landsbesluit uitvoering internationale bijstandsverlening en Landsbesluit administratieve sanctie bij niet nakomen fiscale verplichtingen

Op 3 augustus 2018 is het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 4de juli 2018 ter uitvoering van de artikelen 45, tweede lid, en 46, derde lid, van de Landsverordening op de winstbelasting 1940 en houdende wijziging van het Landsbesluit uitvoering internationale bijstandsverlening en Landsbesluit administratieve sanctie bij niet nakomen fiscale verplichtingen (Landsbesluit winstbelasting) gepubliceerd ...
LEES VERDER

Public comments received on the scope of the future revisions of Chapter IV (Administrative Approaches) and Chapter VII (Intra-group services) of the Transfer Pricing Guidelines

On 9 May 2018, interested parties were invited to provide comments on the scope of the future revisions of Chapter IV (Administrative Approaches) and Chapter VII (Intra-group services) of the Transfer Pricing Guidelines. The OECD has now published the public comments received. In a press release dated 28 June 2018 the OECD expresses that it is grateful ...
LEES VERDER

Landsverordening houdende aanvullende documentatieverplichtingen verrekenprijzen in het Publicatieblad

De Landsverordening houdende aanvullende documentatieverplichtingen verrekenprijzen van 13 juni 2018 (hierna: de landsverordening) is op 15 juni 2018 verschenen en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2018, no. 30 (P.B. 2018, no. 30). Voluit luidt de landsverordening als volgt: Landsverordening van de 13de juni 2018 tot wijziging van de Landsverordening op de winstbelasting 1940, ...
LEES VERDER

Ontwerplandsverordening aanvullende documentatieverplichtingen verrekenprijzen – Amendement

Naar deze week is gebleken is op de dag van de openbare behandeling door de Staten van Curaçao van de Ontwerplandsverordening aanvullende documentatieverplichtingen verrekenprijzen (voluit: de Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening op de Winstbelasting 1940, de Algemene landsverordening Landsbelastingen en de Landsverordening internationale bijstandverlening bij de heffing van belastingen (Landsverordening houdende aanvullende documentatieverplichtingen verrekenprijzen) ...
LEES VERDER
Aan het laden...