Douaneverdrag met Thailand zal op 1 juni 2020 in werking treden en van toepassing zijn op alle delen van het Koninkrijk

De bepalingen van het op 27 september 2018 te Bangkok tot stand gekomen verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Thailand inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken (Trb. 2018, 177) (hierna: het Verdrag) zullen ingevolge artikel 19 op 1 juni 2020 in werking treden. De stilzwijgende goedkeuring van het Verdrag door de Staten-Generaal is verleend op 25 februari 2019. Dit is bekendgemaakt in het Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden ...
LEES VERDER

Bezoek Secretaris-Generaal van de Wereld Douane Organisatie aan Curaçao

In de week van 10 februari 2020 heeft de Secretaris-Generaal van de Wereld Douane Organisatie (WDO), de heer Kunio Mikuriya, een bezoek gebracht aan Curaçao. Zo is bekend gemaakt met een persbericht op de website van het Ministerie van Financiën. In die week hebben verschillende bijeenkomsten van de WDO plaatsgevonden om de zogenaamde “Small Island Economies” te ondersteunen en de promoten. De Ministers van Financiën en van Economische Ontwikkeling van ...
LEES VERDER

Douane Caribisch Nederland was gastheer van de Douaneweek 2020 (Caribisch Nederland)

In de week van 22 tot en met 26 januari organiseerde de Douane Caribisch Nederland de internationale douaneweek op Bonaire. Zo’n  136 medewerkers van de Douane Caribisch Nederland, Curaçao, Aruba en Suriname namen deel aan een gevarieerd programma, zoals meet & greet, excursie en sportwedstrijden. Zo blijkt uit een nieuwsbericht op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland. Op 26 januari, de Internationale Douanedag, vond een speciale ceremonie plaats in ...
LEES VERDER

Bekendmaking goedkeuring wijziging Internationaal Verdrag betreffende het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en codering van goederen in Tractatenblad. Wijziging geldt voor het gehele Koninkrijk

De stilzwijgende goedkeuring van de wijziging van 30 juni 2018 van artikel 8 van het Internationaal Verdrag betreffende het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en codering van goederen (hierna: het Verdrag) (Trb. 2018, 130) door de Staten-Generaal is verleend op 25 februari 2019. Zo blijkt uit de bekendmaking hiervan in het Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden van 13 maart 2019, jaargang 2019, no. 43 (Trb. 2019, 43). Voor de behandeling in ...
LEES VERDER

Wijziging Internationaal Verdrag betreffende het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en codering van goederen opnieuw ter stilzwijgende goedkeuring naar Staten-Generaal. Goedkeuring gevraagd voor het gehele Koninkrijk

Op 10 januari 2019 heeft de minister van Buitenlandse Zaken de op 30 juni 2018 te Brussel tot stand gekomen wijziging van het Internationaal Verdrag betreffende het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en de codering van goederen (Trb. 2018, 130) (hierna: het Verdrag) ter stilzwijgende goedkeuring overgelegd aan de Tweede Kamer. Een toelichtende nota is daarbij aangeboden. De goedkeuring wordt voor het gehele Koninkrijk gevraagd. De Raad van de Wereld ...
LEES VERDER

Douaneverdrag met Thailand ter stilzwijgende goedkeuring overgelegd aan Staten-Generaal. Zal van toepassing zijn op alle delen van het Koninkrijk

Bij brief van 9 januari 2019 heeft de minister van Buitenlandse Zaken het op 27 september 2018 te Bangkok tot stand gekomen verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Thailand inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken (Trb. 2018, 177) (hierna: het Verdrag) ter stilzwijgende goedkeuring overgelegd aan de Staten-Generaal. Bij de brief is een toelichtende nota gevoegd. Het Verdrag geldt, wat Nederland betreft, voor het gehele Koninkrijk. Aan ...
LEES VERDER

Wijziging Internationaal Verdrag betreffende het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en codering van goederen ter stilzwijgende goedkeuring naar Tweede Kamer. Goedkeuring gevraagd voor het gehele Koninkrijk

Bij brief van 23 maart 2018 heeft de Minister van Buitenlandse Zaken de op 8 juli 2017 te Brussel tot stand gekomen Wijziging van het Internationaal Verdrag betreffende het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en codering van goederen (Trb. 2017, 182) ter stilzwijgende goedkeuring overgelegd aan de Tweede Kamer. De goedkeuring wordt voor het gehele Koninkrijk gevraagd. De Raad van de Wereld Douane Organisatie (hierna: de Raad) heeft tijdens zijn 129e ...
LEES VERDER