Wet aanpassing termijnen en nabestaandenregeling hersteloperatie toeslagen aangeboden aan de Tweede Kamer (Nederland)

Op 18 juni jl. is het wetsvoorstel Wijziging van de Wet hersteloperatie toeslagen en van de Wet aanvullende regelingen hersteloperatie toeslagen, houdende aanpassingen in de hersteloperatie toeslagen van bepaalde termijnen, van de peildatum voor brede ondersteuning voor gedupeerden in het buitenland en van de nabestaandenregeling (Wet aanpassing termijnen en nabestaandenregeling hersteloperatie toeslagen) aangeboden aan de Tweede Kamer. Klik hier voor de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel. Het wetsvoorstel regelt ...