Initiatiefwetsvoorstel betaalbare boodschappen aangeboden aan de Tweede Kamer: BTW en ABB op voedingsmiddelen voor de duur van 12 maanden naar 0% (Europees Nederland en Caribisch Nederland)

Bij brief van 3 maart 2023 is door de leden Tony van Dijck en Edgar Mulder een initiatiefwetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 en de Belastingwet BES in verband met het BTW-tarief naar 0% voor voedingsmiddelen (Wet betaalbare boodschappen) (kamerdossier 36 315) aangeboden aan de Tweede Kamer. Klik hier voor de Memorie van Toelichting (MvT) bij het wetsvoorstel. Het wetsvoorstel voorziet ook in een vergelijkbare (tijdelijke) ...