Protocol wijziging belastingverdrag Nederland – Denemarken stilzwijgend goedgekeurd. Wijzigt ook territoriale uitbreidingsartikel naar Koninkrijksdelen buiten Europa

De stilzwijgende goedkeuring van het op 9 mei 2018 te Kopenhagen tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Denemarken tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen (Trb ...
LEES VERDER

Wijziging Successiebelastingverordening 1908 in Publicatieblad

De Landsverordening van 2 oktober 2018 tot wijziging van de Successiebelastingverordening 1908 (2015-2016-103) is op 16 oktober 2018 uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2018, no. 59 (P.B. 2018, no. 59). Voor het Publicatieblad klik hier of hier. LET OP: In Artikel V van de ontwerp-landsverordening belastingherzieningen 2018 (zittingsjaar 2018-2019-135) wordt voorgesteld ...
LEES VERDER

Landsverordening van de 2de oktober 2018 tot wijziging van de Successiebelastingverordening 1908 (P.B. 2018, no. 59) (Curaçao) – Documenten

Landsverordening van de 2de oktober 2018 tot wijziging van de Successiebelastingverordening 1908 (P.B. 2018, no. 59) (P.B. 2018, no. 59) (pdf viewer). Voor normaal pdf, klik hier. Landsverordening van de 2de oktober 2018 tot wijziging van de Successiebelastingverordening 1908, op 16 oktober 2018 uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2018, no. 59 (P.B ...
LEES VERDER

Protocol wijziging belastingverdrag Nederland – Denemarken ter stilzwijgende goedkeuring naar Tweede Kamer. Wijzigt ook territoriale uitbreidingsartikel naar Koninkrijksdelen buiten Europa

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, eerste lid, en artikel 5, eerste lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen heeft de Minister van Buitenlandse Zaken het op 9 mei 2018 te Kopenhagen tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Denemarken tot het vermijden van ...
LEES VERDER

Staten hervatten behandeling wijziging Successiebelastingverordening 1908 op 14 september 2018. Advies RvA gepubliceerd

De geschorste Statenvergadering van 28 november 2017 zal op 14 september 2018 worden hervat voor de voortzetting van de behandeling van de ontwerplandsverordening tot wijziging van de Successiebelastingverordening 1908 (2015-2016-103) (hierna: de ontwerplandsverordening). Zo blijkt uit de oproep d.d. 30 augustus 2018 voor deze vergadering. De ontwerplandsverordening werd op dinsdag 28 november 2017 in een ...
LEES VERDER

Derde Nota van Wijziging ontwerplandsverordening tot wijziging van de Successiebelastingverordening 1908

Op 3 juli 2018 is door de Minister van Financiën de Derde Nota van Wijziging van de ontwerplandsverordening tot wijziging van de Successiebelastingverordening 1908 (2015-2016-103) (hierna: de ontwerplandsverordening) aan de Staten van Curaçao aangeboden (Zittingsjaar 2017-2018-103, Statenstuk no. 8). Derde Nota van Wijziging In het ontwerp van een Derde Nota van Wijziging werd een wijziging ...
LEES VERDER

Protocol belastingverdrag Nederland – Denemarken wijzigt ook territoriale uitbreidingsartikel naar Koninkrijksdelen buiten Europa

Op 9 mei 2018 is te Kopenhagen een Protocol (hierna: “het Protocol”) tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Denemarken tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen (Kopenhagen, 1 juli 1996) (Trb ...
LEES VERDER

De aanslag OZB dient overeenkomstig het eerste jaar van het vijfjarige tijdvak te worden vastgesteld, er heeft zich geen wijziging voorgedaan als bedoeld in artikel 8

Samenvatting zaak Een inwoner van Curaçao was eigenaar van een perceel met daarop gebouwd een woning (hierna aangeduid als onroerende zaak). De heer X is op 22 september 2001 overleden, waarna belanghebbenden de gezamenlijke eigendom verkregen van de onroerende zaak. Tot en met het jaar 2013 zijn belanghebbenden voor de grondbelasting aangeslagen naar een waarde ...
LEES VERDER

Initiatief uit 2012 tot wijziging logeergastenbelasting bij de Staten nog op lijst stand van zaken

Op de lijst met de stand van zaken per 1 februari 2018 van (ontwerp-)landsverordeningen van de Staten van Sint Maarten, staat één ontwerp-landsverordening van fiscale aard vermeld: de initiatieflandsverordening tot wijziging van de Logeergastenbelastingverordening Sint Maarten. Deze initiatieflandsverordening dateert van 3 juli 2012. De stand van zaken is dat de Staten verslag moeten uitbrengen. Dit ...
LEES VERDER

Wijziging belastingverdrag Ghana met aanpassing territoriale uitbreidingsartikel in werking getreden

Het op 10 maart 2017 te Accra tot stand gekomen Protocol (hierna: “het Protocol”) tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Ghana tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belastingen met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar vermogenswinsten (Accra, 10 maart 2008, ...
LEES VERDER

Tweede Nota van Wijziging ontwerplandsverordening tot wijziging van de Successiebelastingverordening 1908

Op dinsdag 28 november 2017 is een tweede Nota van Wijziging van de ontwerplandsverordening tot wijziging van de Successiebelastingverordening 1908 (2015-2016-103) (hierna: de ontwerplandsverordening) aan de Staten van Curaçao aangeboden (Zittingsjaar 2017-2018-103, Statenstuk no. 7). Tweede Nota van Wijziging De tweede Nota van Wijziging bevat een drietal wijzigingen: 1. Wijziging van het in Artikel I ...
LEES VERDER

Modernisering successiebelastingverordening op 28 november in openbare vergadering Staten. Actualisering vrijstellingen, vereenvoudiging tarieven, codificering samenwonende levenspartners en gelijkstelling natuurlijke kinderen, aanverwanten en pleegkinderen

Op dinsdag 28 november 2017 zal de ontwerplandsverordening tot wijziging van de Successiebelastingverordening 1908 (2015-2016-103) (hierna: de ontwerplandsverordening) in de openbare vergadering van de Staten van Curaçao worden behandeld. Zo blijkt uit de oproep namens de Statenvoorzitter van 14 november 2017 voor deze vergadering. De vergadering vangt aan om 10.00 uur a.m. Naast de behandeling ...
LEES VERDER
Aan het laden...