icb-instituut Geen reacties

Vandaag, maandag 30 september 2019, zal de op 4 september 2019 aan de Staten van Aruba aangeboden Ontwerplandsverordening houdende wijziging van de Landsverordening instelling Servicio di Limpiesa di Aruba (AB 2005 no. 5) en de Landsverordening bijzondere belasting verblijf in timeshareresorts, logementen en hotels (AB 2013 no. 43) (regeling exclusief recht en bestemmingsheffing Serlimar voor het beheer van afval) (hierna: de OLV) worden behandeld in een openbare vergadering van de Staten van Aruba. De OLV betreft onder meer een afvalstoffenheffing, de ophaalvergoeding en een bijzondere heffing voor toeristen.

Je moet inloggen om de rest van deze inhoud te bekijken.Alsjeblieft . Nog geen lid? Meld je aan