Gerecht oordeelt dat waarde vrijstaande woning voor het jaar 2015 (tweede jaar vijfjarig tijdvak) niet is gewijzigd

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak met betrekking tot een aanslag onroerendezaakbelasting (OZB) is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende is ter zake van een onroerende zaak een aanslag onroerendezaakbelasting (hierna: OZB) voor het jaar 2015 opgelegd naar een waarde van NAf 1.800.000. Belanghebbende heeft daartegen bezwaar gemaakt en heeft vervolgens beroep ingesteld tegen het niet tijdig doen van uitspraak op bezwaar. De Inspecteur heeft later alsnog een uitspraak ...
LEES VERDER

Waarde vrijstaande woning niet onderbouwd door systematisch vergelijking. Niet inzichtelijk hoe getaxeerde waarde tot stand is gekomen, beroep op lagere waarde door recessie slaagt ook niet. Gerecht stelt waarde in goede justitie vast

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak met betrekking tot aanslagen onroerendezaakbelasting (OZB) is het volgende aan de orde. Belanghebbende is eigenaar van een onroerende zaak bestaande uit een vrijstaande woning die is ingedeeld in een entree, woon-/eetkamer, vijf slaapkamers, kantoor, vier badkamers, gastentoilet, keuken, berging, was-/berghok, garage, overdekte achterporch en zwembad met pooldeck. De onroerende zaak heeft een perceeloppervlakte van 1.490 m² met een bebouwde oppervlakte van 400 m2. Aan ...
LEES VERDER

Belanghebbende die negatief resultaat uit verhuur appartementencomplex aangeeft slaagt in bewijslast met betrekking tot rentekosten ter zake van leningen van een BV

Samenvatting zaak In deze Curaçaose inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende, woonachtig in Bonaire, bezit een appartementencomplex in Curaçao (hierna: de onroerende zaken) dat door hem wordt verhuurd. Belanghebbende heeft voor het onderhavige jaar 2017 naast looninkomsten een negatief resultaat uit verhuur van onroerende zaken aangegeven. Op de verhuuropbrengsten (NAf 94.559) heeft belanghebbende een bedrag van NAf 114.321 aan rentekosten in mindering gebracht. Door een in Curaçao gevestigde ...
LEES VERDER

Inwoner van Nederland met verhuurde bungalow in Curaçao slaagt in bewijslast met betrekking tot rentekosten in verband met een lening voor de aankoop van de onroerende zaak

Samenvatting zaak In deze Curaçaose inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde Belanghebbende is woonachtig in Nederland. Zij bezit een bungalow in Curaçao (hierna: de onroerende zaak). De onroerende zaak wordt door belanghebbende verhuurd. Belanghebbende heeft verhuuropbrengsten ter zake van de onroerende zaak aangegeven ten bedrage van NAf 13.813 (65% x NAf 21.252). Zij heeft aan rentekosten een bedrag opgevoerd van NAf 53.554. De rentekosten hebben betrekking op de jaren ...
LEES VERDER

Waardebeschikkingen vastgoedbelasting tijdvak 2021-2025 worden in juni 2021 verstuurd (Caribisch Nederland)

De waardebeschikkingen vastgoedbelasting zijn of zullen in de maand juni 2021 worden verstuurd met als peildatum 01-01-2021. De aanslagen vastgoedbelasting  2021 worden vanaf medio januari 2022 verzonden. De waardebeschikking voor bedrijven worden in een latere fase in het jaar verstuurd. Dit heeft de Belastingdienst Caribisch Nederland (BCN) bekendgemaakt met nieuwsberichten op de website (klik hier om naar het BCN-nieuwsbericht inzake Bonaire te gaan en hier om naar het BCN-nieuwsbericht inzake ...
LEES VERDER

In 2018 opgelegde aanslagen grondbelasting 2008 tot en met 2013 vernietigd. Bij intrekking Grondbelastingverordening 1908 per 1 januari 2014 is niet voorzien in overgangsrecht, ten tijde van opleggen aanslagen niet meer van toepassing

Samenvatting zaak Let op: doordat van vrijdagavond 16 april 2021 om 19.30 uur tot zondagavond 18 april 2021 om 23.59 uur (tijden volgens de Europees Nederlandse tijdzone) vrijwel alle computersystemen van de Rechtspraak in Nederland niet bereikbaar zijn vanwege groot onderhoud en dan ook het digitale uitsprakenregister op rechtspraak.nl niet beschikbaar zal zijn, zullen de hieronder in dit artikel opgenomen links naar uitspraken op rechtspraak.nl tijdelijk niet bereikbaar zijn. Dit ...
LEES VERDER

Gerecht stelt waarde onroerende zaak (‘tropische villa’) in goede justitie vast. In beslissing op bezwaar is niet het opschrift ‘uitspraak op bezwaar’ vermeld, ook geen rechtsmiddelverwijzing: overschrijding beroepstermijn verschoonbaar

Samenvatting zaak Let op: doordat van vrijdagavond 16 april 2021 om 19.30 uur tot zondagavond 18 april 2021 om 23.59 uur (tijden volgens de Europees Nederlandse tijdzone) vrijwel alle computersystemen van de Rechtspraak in Nederland niet bereikbaar zijn vanwege groot onderhoud en dan ook het digitale uitsprakenregister op rechtspraak.nl niet beschikbaar zal zijn, zullen de hieronder in dit artikel opgenomen links naar uitspraken op rechtspraak.nl tijdelijk niet bereikbaar zijn. Dit ...
LEES VERDER

Hof verenigt zich met de beslissing van het Gerecht dat in de jaren 2012 en 2013 recht bestond op aftrek als persoonlijke lasten van de onderhoudskosten met betrekking tot de monumentale ‘magasina’ waarin belanghebbende pas in 2013 is gaan wonen. Hof wijst op beleid Inspecteur

Samenvatting zaak In deze Curaçaose inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft een perceel grond gekocht met daarop een niet gerestaureerde schuur (hierna: ‘magasina’). De magasina behoort tot een landhuis. Evenals het landhuis is de magasina opgenomen in het register van beschermde monumenten ingevolge artikel 6 van de Monumenteneilandsverordening Curaçao. Belanghebbende is in het jaar 2012 begonnen met de restauratie van de magasina. De restauratie is onder begeleiding ...
LEES VERDER

Geen van de partijen slaagt erin de voorgestane waarde van de onroerende zaak aannemelijk te maken: Gerecht stelt de waarde voor de onroerendezaakbelasting in goede justitie vast

Samenvatting zaak In deze Curaçaose over de waarde van een onroerende zaak voor doeleinden van de    onroerendezaakbelasting is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn ter zake van een onroerende zaak aanslagen onroerendezaakbelasting voor de jaren 2014 tot en met 2018 opgelegd naar een waarde van NAf 1.080.000. Belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen de aanslagen. Belanghebbende heeft op 6 mei 2020 beroep ingesteld tegen het niet tijdig doen ...
LEES VERDER

Curaçao moet aan inwoner van Curaçao met huuropbrengsten uit appartement in Bonaire voorkoming van dubbele belasting verlenen met toepassing van de vrijstellingsmethode, niet slechts voor het bedrag van de in Bonaire betaalde belasting. Naar oordeel Gerecht is met het door de Inspecteur gevoerde beleid een onjuiste uitleg gegeven aan artikel 21, lid 6 BRNC

Samenvatting zaak In deze Curaçaose inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is in het onderhavige jaar 2017 inwoner van Curaçao. Hij bezit een appartement in Bonaire (de onroerende zaak) dat door hem wordt verhuurd. In Bonaire (Caribisch Nederland) is belanghebbende voor de onroerende zaak in 2017 een bedrag van USD 80 aan vastgoedbelasting verschuldigd. In zijn Curaçaose aangifte inkomstenbelasting heeft hij een belastbaar inkomen aangegeven van NAf 105.815 ...
LEES VERDER

Gerecht vernietigt aanslag grondbelasting omdat op het tijdstip waarop de aanslag is opgelegd (2018) de Grondbelastingverordening 1908 was ingetrokken zonder te voorzien in enige bepaling van overgangsrecht

Samenvatting zaak In deze Curaçaose grondbelastingzaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende is ter zake van een onroerende zaak een aanslag grondbelasting voor het jaar 2013 met dagtekening 7 december 2018 opgelegd naar een waarde van NAf 75.000. Belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen de aanslag. De Inspecteur heeft bij uitspraak op bezwaar de aanslag gehandhaafd. Belanghebbende heeft beroep ingesteld tegen de uitspraak op bezwaar. Belanghebbende betoogt dat de ...
LEES VERDER

Hangende de beroepsprocedure alsnog uitspraak op het bezwaar tegen de aanslag OZB. Beroep tegen het niet tijdig beslissen niet-ontvankelijk maar wordt geacht ook te zijn gericht tegen de reële uitspraak. Ter zitting geeft de Inspecteur aan dat de aanslag verminderd dient te worden tot een aanslag naar de door belanghebbende voorgestane waarde

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak met betrekking tot een opgelegde voorlopige aanslag onroerendezaakbelasting is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende is op 14 december 2018 een aanslag onroerendezaakbelasting (hierna: OZB) voor het jaar 2014 opgelegd. Belanghebbende heeft op 10 januari 2019 bezwaar gemaakt en op 11 december 2019 beroep ingesteld tegen het niet tijdig doen van uitspraak op bezwaar. De Inspecteur heeft bij uitspraak op bezwaar van 22 ...
LEES VERDER

Beroepstermijn overschreden, niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk (twee weken) beroep ingesteld tegen de uitspraken op bezwaar: beroep niet-ontvankelijk

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak met betrekking tot een aanslag grondbelasting is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn voor het jaar 2012 en 2013 ter zake van een onroerende zaak aanslagen in de grondbelasting opgelegd. De onroerende zaak betreft een perceel erfpachtsterrein van 392 vierkante meters met daarop gebouwd een complex van winkel- en kantoorruimtes bestemd voor de verhuur. Belanghebbende heeft bezwaar tegen bovengenoemde aanslagen gemaakt, maar ...
LEES VERDER

Beroep ingesteld tegen OZB-aanslagen zonder eerst bezwaar te maken: niet-ontvankelijk. Bezwaar tegen de andere aanslag niet-ontvankelijk wegens termijnoverschrijding

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak met betrekking tot een aanslag onroerendezaakbelasting (OZB) is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn ter zake van een onroerende zaak voor de jaren 2014, 2015, 2016 en 2018 aanslagen onroerendezaakbelasting (OZB). Belanghebbende heeft tegen de aanslagen bezwaar gemaakt. De Inspecteur heeft de aanslagen 2014 en 2015 ambtshalve verminderd. Belanghebbende heeft op 27 januari 2020 beroep ingesteld. In geschil is of de aanslagen ...
LEES VERDER

Belastbare waarde voorlopige aanslag OZB hoeft niet te gelden voor definitieve aanslag. Inspecteur kan andere waarde vaststellen tenzij hij daarover bij de voorlopige aanslag een weloverwogen standpunt heeft ingenomen

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak met betrekking tot een aanslag onroerendezaakbelasting (OZB) is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft in het jaar 2008 twee percelen grond gekocht aan het Spaanse Water. De percelen grond werden gekocht voor in totaal $810.000 (NAf 1.441.800). Eerst in het jaar 2017 is belanghebbende begonnen met de bouw van een woonhuis op voormelde percelen. Aan belanghebbende is op 30 september 2014 voor het ...
LEES VERDER

Belastbare waarde onroerende zaak voor de OZB bepaald naar werkelijke toestand op waardepeildatum: kan ook achteraf geschieden en gepaard gaan met een wijziging ten opzichte van het voorgaande tijdvak. Erfpachtcanon komt niet in mindering op de belastbare waarde. Over verrekeningen door Ontvanger dient belanghebbende zich te wenden tot de civiele rechter

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak met betrekking tot een aanslag onroerendezaakbelasting (OZB) is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft een erfpachtrecht op een perceel grond van 800 m2 met daarop gebouwd een woning (hierna: de onroerende zaak). Aan belanghebbende zijn voor de jaren 2014 en 2015 voorlopige aanslagen OZB opgelegd naar een belastbare waarde van telkens NAf 90.000. Bij uitspraak van het Gerecht van 10 augustus 2018, ECLI:NL:OGEAC:2018:220 ...
LEES VERDER

Motie tijdelijke kwijtschelding vastgoedbelasting niet aangenomen (Bonaire)

De door het Eilandsraadlid Clark Abraham (Partido Demokrat) op 24 september 2020 ingediende motie voor tijdelijke kwijtschelding vastgoedbelasting is door de Eilandsraad afgewezen (niet aangenomen). In de motie wordt, kort en zakelijk weergegeven, bepleit dat – vanaf 14 maart 2020 en voor zolang als er maatregelen van kracht zijn die een beperking opleveren in het economische verkeer van Bonaire – de vastgoedbelasting wordt kwijtgescholden dan wel dat vastgoedbelastingplichtigen gelijkwaardig naar ...
LEES VERDER

SER-advies betreffende de initiatief-OLV tot wijziging van de Landsverordening onroerendezaakbelasting 2014. Betreft (i) voorstel vrijstelling van gebouwen en terreinen, uitsluitend dienende tot het verzorgen van kunst, cultuur en muziek door niet-commerciële jeugdorganisaties en ten behoeve van Scouting Antiano, (ii) lastenverlichting en (iii) verruiming invorderingstermijnen (Curaçao)

Deze week is het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) van Curaçao betreffende de initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening onroerendezaakbelasting 2014 openbaar gemaakt. Het advies nr. 099/2020-SER is aangeboden aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao bij brief d.d. 4 augustus 2020. In dit artikel zullen wij kort de inhoud van de aanbevelingen van de SER samenvatten. Het advies inclusief de initiatiefontwerplandsverordening (zittingsjaar 2019-2020-167) zelf is ook op ...
LEES VERDER

SER-advies betreffende de initiatief-OLV tot wijziging van de Landsverordening onroerendezaakbelasting 2014. Betreft voorgestelde vrijstelling van gebouwen en terreinen, uitsluitend dienende tot het verzorgen van jeugdvorming door niet-commerciële jeugdorganisaties (Curaçao)

Onlangs is het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) van Curaçao betreffende de initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening onroerendezaakbelasting 2014 openbaar gemaakt. Het advies nr. 092/2020-SER is aangeboden aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao bij brief d.d. 23 juli 2020. In dit artikel zullen wij kort de inhoud van de aanbevelingen van de SER samenvatten. [toegevoegd: De initiatiefontwerplandsverordening (zittingsjaar 2019-2020-160) zelf is inmiddels op de website van ...
LEES VERDER

Onmiddellijk beroep ingesteld tegen beslissing Inspecteur om geen ontheffing grondbelasting te verlenen: beroep niet-ontvankelijk. Onder meer het gesloten stelsel van rechtsmiddelen in aanmerking nemend (tegen de beslissing op het ontheffingsverzoek staat geen bezwaar open) ziet het Gerecht af van doorzending aan de Inspecteur

Samenvatting zaak In deze Arubaanse grondbelastingzaak is het volgende aan de orde. Aan een NV zijn ter zake van een onroerende zaak te Oranjestad (hierna: de onroerende zaak) aanslagen in de grondbelasting voor de jaren 2013 tot en met 2016 opgelegd. Belanghebbende, een te Aruba gevestigde VBA, heeft verzocht om ontheffing van grondbelasting voor de jaren 2012 tot en met 2017. De Inspecteur heeft uitsluitend ontheffing van grondbelasting verleend voor ...
LEES VERDER

Gerecht acht reconstructie kasboek aan de hand van de dagelijkse kassastroken niet dermate overtuigend dat daarmee elke redelijke twijfel is uitgesloten dat deze omzetverhouding juist is

Samenvatting zaak In deze Curaçaose omzetbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende drijft sinds 2010 een onderneming in de vorm van een eenmanszaak. De ondernemingsactiviteiten bestaan onder meer uit het exploiteren van een toko. Bij belanghebbende is een boekenonderzoek ingesteld over de jaren 2012 tot en met 2016. In het controlerapport wordt geconcludeerd dat niet is voldaan aan de administratieplicht ingevolge artikel 43, lid 2 van de Algemene landsverordening ...
LEES VERDER

Niet gesteld of gebleken is dat het recht van gebruik en bewoning van de gemeenschappelijke woning het resultaat is van de verdeling van de gemeenschappelijke zaken in het kader van de echtscheiding: dit recht heeft als alimentatie te gelden, aangemerkt als een belaste periodieke uitkering

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is eigenaar van een woning. Deze woning heeft sinds 2018 twee aansluitingen voor zowel water als elektra. Belanghebbende is in maart 2017 gescheiden van haar echtgenoot. Sindsdien heeft belanghebbende het recht van gebruik en bewoning van de gemeenschappelijke woning en is de ex-echtgenoot de hypotheekrente verschuldigd die verband houdt met deze woning. Vanaf 1 maart 2018 verhuurt ...
LEES VERDER

Bij ter beschikking stellen van onroerende zaken aan derden wordt de zuivere opbrengst gesteld op 65% van het verkregen voordeel. Gerecht leidt uit de wetsgeschiedenis af dat aftrekbaar zijn de kosten die ook onder de titel “servicekosten” rechtstreeks aan een huurder in rekening gebracht zouden kunnen worden, in dit geval uitsluitend de kosten van elektra en water

Samenvatting zaak In deze Curaçaose inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is voor de helft eigenaar van te Curaçao gelegen woningen die kortdurend gemeubileerd worden verhuurd aan toeristen tegen een all-in prijs. Bij het vaststellen van de aanslag inkomstenbelasting heeft de Inspecteur de aftrek van de kosten (inventaris, VVE, Aqualectra, en diverse andere kosten) ten bedrage van NAf 122.721 geweigerd. Daarbij heeft de Inspecteur de opbrengst uit roerend ...
LEES VERDER

Partijen slagen er niet in de door hen verdedigde waarde van de ondergrond van het gebouw te onderbouwen (van belang omdat daarover geen afschrijving en investeringsaftrek mogelijk is). Hof stelt de waarde in goede justitie vast, maar op een lager bedrag dan het Gerecht in eerste aanleg

Samenvatting zaak In deze Curaçaose winstbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft in 2005 de economische eigendom van een onroerende zaak in de wijk Punda te Willemstad (hierna: de onroerende zaak) verkregen voor een koopsom van NAf 2.500.000. De onroerende zaak betreft een rond 2004 geheel gerestaureerd monumentaal pand gelegen in een winkelstraat. Belanghebbende verhuurt de onroerende zaak voor NAf 14.000 per maand. In zijn aangiften winstbelasting is ...
LEES VERDER

Herstel verzuim bij wijziging van 28 november 2019 van de Eilandsverordening opcenten vastgoedbelasting Bonaire: nog niet vastgestelde korte verslag en besluitenlijst van de raadsvergadering van 19 mei op website Eilandsraad (Bonaire)

Op de website van de Eilandsraad is het nog niet vastgestelde korte verslag en besluitenlijst geplaatst van de openbare meningsvormende vergadering van 19 mei 2020 van de eilandsraad van het openbaar lichaam Bonaire. Tijdens deze eilandsraadvergadering kwamen onder meer de agendapunten “1. lntrekking eilandsverordening opcenten vastgoedbelasting Bonaire” en “2. Behandeling eilandsverordening opcenten vastgoedbelasting Bonaire” aan de orde. De betreffende Eilandsverordering tot wijziging van de Eilandsverordening opcenten vastgoedbelasting Bonaire (AB 2019 ...
LEES VERDER

Amendement aangenomen bij herstel verzuim wijziging van 28 november 2019 van de Eilandsverordening opcenten vastgoedbelasting Bonaire

De Eilandsraad van Bonaire heeft afgelopen dinsdag 19 mei 2020 het beoogde herstel van het verzuim met betrekking tot raadsbesluit van 28 november 2019 inzake de Eilandsverordering tot wijziging van de Eilandsverordening opcenten vastgoedbelasting Bonaire (AB 2019 no. 20) behandeld. Die eilandsverordening behelst de verhoging van het tarief van de opcenten over de vastgoedbelasting van 15% naar 30%. Tijdens de vergadering is een door de MPB-fractie ingediend amendement over de ...
LEES VERDER

Herstel verzuim bij wijziging van 28 november 2019 van de Eilandsverordening opcenten vastgoedbelasting op 19 mei in de Eilandsraad (Bonaire)

Op dinsdag 19 mei aanstaande zal – volgens de huidige planning – het herstel van het verzuim met betrekking tot raadsbesluit van 28 november 2019 inzake de Eilandsverordering tot wijziging van de Eilandsverordening opcenten vastgoedbelasting Bonaire (AB 2019 no. 20) worden behandeld in de vergadering van de Eilandsraad van Bonaire. De vergadering, welke zelf al een voortzetting was van de geschorste vergadering van 10 maart 2020, stond initieel gepland voor ...
LEES VERDER

Gesteld tijdelijk karakter van overgang van oprichtersrechten met betrekking tot SPF’s door Gerecht niet aangenomen

Samenvatting zaak In deze Curaçaose civielrechtelijke zaak is, kort samengevat, het volgende aan de orde. “Broer 1” vordert dat voor recht wordt verklaard dat hij - en niet zijn broer (“Broer 2”) - de achterligger/beneficiary/UBO/founder/oprichter is van twee stichtingen particulier fonds (“SPF’s”). Tussen partijen is echter niet in geschil dat als gevolg van door Broer 2 c.s. overgelegde deeds of transfer van mei 2010 de oprichtersrechten met betrekking tot beide ...
LEES VERDER

Appartementencomplex in 2011 en 2012 volgens Hof geen hotel: geen toepassing lagere hoteltarief vastgoedbelasting. Betoog dat de tax-holiday moet worden gerespecteerd slaagt niet. Individuele en buitensporige last (artikel 1 EP-EVRM) onvoldoende aannemelijk gemaakt

Samenvatting zaak In deze zaak op het gebied van de vastgoedbelasting die wordt geheven in Caribisch Nederland, is het volgende aan de orde. Belanghebbende, een N.V. gevestigd te Bonaire, exploiteert een appartementencomplex. De appartementen worden zowel kortdurend (aan toeristen) als langdurend verhuurd. In de appartementen zijn kookfaciliteiten aanwezig. In het appartementencomplex ontbreken gemeenschappelijke ruimtes zoals een receptie, eetruimte, lounge, bar en vergaderruimte. Het appartementencomplex beschikt wel over een gemeenschappelijk zwembad ...
LEES VERDER

Gerecht stelt de waarde voor de vastgoedbelasting van een grand suite in een resort in goede justitie vast

Samenvatting zaak In deze Caribisch Nederlandse vastbelastingzaak is het volgende aan de orde. De onroerende zaak maakt deel uit van een resort. Het resort wordt geëxploiteerd door [Q]. Op het resort zijn vijf typen units gelegen. De Inspecteur heeft ter zake van deze units de volgende waarden vastgesteld: i) grand suite ocean USD 110.000, ii) grand suite lagune USD 100.000, iii) junior suite ocean USD 100.000, iv) junior suite lagune ...
LEES VERDER